Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

GB
Portable CD Player
PL
Przenośny odtwarzacz CD
H
Hordozható CD-lejátszó
Portable CD Player
UA
Портативный CD проигрыватель
RUS
TRAGBARER
CD-PLAYER
CDP 4228
55
64
74
83
92

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG CDP 4228

 • Page 1: Table Of Contents

  Instruction Manual Portable CD Player Instrukcja obsługi/Gwarancja Przenośny odtwarzacz CD Használati utasítás Hordozható CD-lejátszó Portable CD Player Інструкція з експлуатації Руководство по эксплуатации Портативный CD проигрыватель TRAGBARER CD-PLAYER CDP 4228...
 • Page 2 Inhalt English Contents Overview of the Components ..Page 3 Instruction Manual......Page 55 Technical Data ........Page 63 Disposal ..........Page 63 Język polski Spis treści Przegląd elementów obłsugi ..Strona 3 Instrukcja obsługi ......Strona 64 Dane techniczne ......Strona 72 Ogólne warunki gwarancji ....Strona 72 Usuwanie ..........Strona 73 Magyarul...
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Overzicht van de bedieningselementen Overview of the Components Liste des différents éléments de commande Przegląd elementów obsługi Indicación de los elementos de manejo A kezelőelemek áttekintése Огляд елементів управління Elementi di comando Обзор деталей прибора...
 • Page 4: Instruction Manual

  English Instruction Manual Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using the device. Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.
 • Page 5 English These safety controls must not be defeated or modified, as you might otherwise be exposed to the laser beam. Children and Frail Individuals • In order to ensure your children’ s safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach. CAUTION: Do not allow small children to play with the foil. There is a danger of suffocation! • This device is not intended to be used by individuals (including children) who have restricted physical, sensory or mental abilities and/or insufficient knowledge and/or experience, unless they are supervised by an individual who is responsible for their...
 • Page 6: Overview Of The Components

  English CAUTION: • Do not use the device in situations in which you need to be able to hear without any interference. • The headphones generate magnetic fields which may affect pacemakers and implanted defibrillators. Keep the device at least 10 cm away from pacemakers or implanted defibrillators. Do not keep the headband of the headphones stretched for a long period of time, since this may weaken the tension of the headband. Overview of the Components 1 MODE button (playback mode) SKIP- button (previous music file / reverse search)
 • Page 7 English Start-up of the device/introduction • Select a suitable location for the device, such as a dry, flat, non-slip surface on which it is easy to operate the machine. • Remove the protective film from the display if it is still present. Transport Safety Device, CD Compartment • Open the CD compartment by sliding the OPEN button (6) in the direction of the ar- row. • Before operating the machine for the first time, remove the transport safety device from the CD player if it is still in place. Inserting the Batteries (not supplied) 1.
 • Page 8 English PHONES Headphone jack (7) For headphone operation, use the provided headphones and connect them to the head- phone socket. Volume Use the VOLUME buttons (10) to adjust the volume as desired. Power off Switch the device off during stop mode by pressing the STOP/POWER OFF button (12) once.
 • Page 9 English Playing CDs/MP3 1. Open the CD compartment by sliding the OPEN button (6) in the direction of the ar- row. 2. Insert an audio CD with the printed side facing upwards on to the central cone so that the CD clicks into place and then close the lid of the CD compartment. 3.
 • Page 10 English MODE (1) During audio CD playback: Press once = “ ” appears in the display. The current track will be played repeat- edly. Press twice = “ ALL” appears in the display. The complete CD will be played repeatedly. Press three times = “RAN” appears in the display. All music tracks will be played ran- domly. Press four times = “INTRO” appears in the display. Each music track will be played for 10 seconds.
 • Page 11 English 2. Select the next track with the / buttons and press the PROG button again. Repeat the procedure until all the desired tracks are selected. 3. Press the PLAY/PAUSE button (8). The playback starts. The notification “PGM” will appear additionally in the display. 4. Pressing the STOP/POWER OFF button will stop playback and delete the pro- grammed sequence from the memory.
 • Page 12: Technical Data

  English Technical Data Model: ............................. CDP 4228 Battery operation: ..................... 2 x 1.5 V, Type AA/R6 Power adapter: ...DC 4.5 V 600 mA, polarity , DC jack size 3.5*1.35*8 mm Net weight: ..........................0.197 kg The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.
 • Page 13: Instrukcja Obsługi/Gwarancja

  Język polski Instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kar- tonem z opakowaniem wewnętrznym.
 • Page 14 Język polski Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą i konserwacją urządzenia. Urządzenia z tym symbolem używają do odczytywania dźwięku z płyty kompak- towej „Lasera klasy A“. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa ma zapobiec temu, żeby użytkownik w czasie otwierania kieszeni odtwarzacza płyt kompak- towych został...
 • Page 15 Język polski UWAGA: • Ustawić głośność jako niską, aby nie przeszkadzać otoczeniu. • Jeśli cierpią Państwo z powodu szumu w uszach, należy ustawić głośność jako niską lub nie korzystać z urządzenia. • Specjaliści chorób usznych sugerują, aby nie korzystać z słuchawek stale przez dłuższy czas. • Nie używać urządzenia razem z aparatem słuchowym, jako że może spowodować zakłócenia. • Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie korzystać z urządzenia podczas jazdy pojaz- dem mechanicznym, podczas jazdy rowerem lub uprawiania joggingu na ulicy. Wyre- gulować głośność tak, aby pasowała do otaczającego ruchu ulicznego. • Nie korzystać z urządzenia w sytuacjach, kiedy musimy słyszeć bez zakłóceń.
 • Page 16 Język polski Zawartość opakowania 1x Odtwarzacz CD 1x Słuchawki 1x Instrukcja obsługi Uruchomienie urządzenia / wprowadzenie • Proszę wybrać odpowiednie miejsce do ustawienia urządzenia np. suchą, równą i bezpoślizgową powierzchnię, na której będziecie Państwo mogli łatwo obsługiwać urządzenie. • Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza, jeżeli jest na nim założona. Zabezpieczenie transportowe kieszeni CD • Otworzyć kieszeń CD przesuwając przycisk OPEN (6) zgodnie ze strzałką. • Przed uruchomieniem urządzenia proszę usunąć z odtwarzacza CD zabezpieczenie transportowe, o ile takie zostało przewidziane. Wkładanie baterii (nie objęte dostawą) 1.
 • Page 17 Język polski UWAGA: • Baterie należy bezwzględnie zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie ich biegunów. • Wyczerpane baterie muszą być wyjęte z urządzenia. • Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży. • Nie należy zwierać zacisków zasilania. PHONES Gniazdko na słuchawki (7) Do współpracy ze słuchawkami wykorzystać słuchawki z zestawu i podłączyć je do gniazdka słuchawkowego. Głośność...
 • Page 18 Język polski Gniazdko DC-IN (13) Do podłączania zasilacza (poza zestawem). Odtwarzanie płyt kompaktowych/MP3 1. Otworzyć kieszeń CD, przesueając przycisk OPEN (6) zgodnie ze strzałką. 2. Proszę włożyć CD nadrukiem do góry na trzpień stożkowy centrujący w ten sposób, by płyta kompaktowa zaskoczyła mechanicznie, a następnie proszę zamknąć pokrywkę pojemnika na CD.
 • Page 19 Język polski STOP/POWER OFF (12) Odtwarzanie zatrzymuje się. MODE (1) Odtwarzając płytę audio CD: Naciśnięcie 1 x = Na wyświetlaczu pojawia się “ ”. Będzie wielokrotnie odtwarzana bieżąca ścieżka. Naciśnięcie 2 x = Na wyświetlaczu pojawia się “ ALL”. Cała płyta CD będzie wielo- krotnie odtwarzana. Naciśnięcie 3 x = Na wyświetlaczu pojawia się “RAN”. Wszystkie ścieżki muzyczne będą odtwarzane losowo. Naciśnięcie 4 x = Na wyświetlaczu pojawia się “INTRO”. Każda ścieżka muzyczna będzie odtwarzana przez 10 sekund. Naciśnięcie 5 x = Wszystkie funkcje zostaną anulowane i urządzenie powróci do zwykłe- go trybu odtwarzania.
 • Page 20 Język polski Odtwarzanie zaprogramowane Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności tytułów. 1. Nacisnąć przycisk PROG (5) w trybie zatrzymania. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “01 P-01” oraz “PGM”. Przyciskami / (4/2) proszę wybrać pożądany tytuł i wcisnąć ponownie przycisk PROG. Wskaźnik na wyświetlaczu pokaże numer zapisu w pamięci P-02. W przypadku płyt CD w formacie MP3 istnieje wybór dodatkowego albumu w lewym górnym rogu wyświetlacza.
 • Page 21: Dane Techniczne

  Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Zewnętrzne zabrudzenia mogą Państwo usunąć przy pomocy lekko wilgotnej ścierecz- ki, bez dodatku środków czyszczących. • Polerować suchą, miękką szmatką. Dane techniczne Model: ............................. CDP 4228 Zasilanie z baterii: ....................2 x 1,5 V, typ AA/R6 Zasilacz:........DC 4.5 V 600 mA, biegunowość , 3,5*1,35*8 mm Masa netto: ..........................0,197 kg Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
 • Page 22: Usuwanie

  Język polski Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
 • Page 23: Használati Utasítás

  Magyarul Használati utasítás Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, élvezni fogja a készülék használatát. A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.
 • Page 24 Magyarul Az ezzel a szimbólummal jelzett készülékek „1. osztályú lézerrel“ működve tapogatják le a CD-t. A beépített biztonsági kapcsolók megakadályozzák, hogy a használó emberi szemmel nem látható, veszélyes lézersugárzás hatásának legyen kitéve, amikor a CD-rekesz fel van nyitva. Ezeket a biztonsági berendezéseket tilos kikapcsolni, illetve módosítani, mert máskülön- ben lézersugárzásnak teheti ki magát.
 • Page 25: A Kezelőelemek Áttekintése

  Magyarul VIGYÁZAT: • A hallásspecialisták azt javasolják, hogy ne használja a fejhallgatót egyfolytában hosszú ideig. • Ne használja a készüléket hallókészülékkel, mert zavarhatják egymás működését. • Mindig a biztonság legyen az elsődleges szempont. Ne használja a készüléket jármű vezetése, biciklizés vagy úttesten való futás közben. A hangerőt állítsa a környezetnek megfelelő szintre. • Ne használja a készüléket olyan helyzetekben, amikor tisztan kell hallania valamit. • A fejhallgató mágneses teret generál, ami hatással lehet a szívritmus-szabályozók és beültetett defibrillátorok működésére. Tartsa a készüléket legalább 10 cm távolság- ban a szívritmus-szabályozóktól és defibrillátoroktól. Ne tartsa széthúzva a fejhallgató...
 • Page 26 Magyarul A készülék használatba vétele/Bevezetés • Válasszon a készüléknek alkalmas helyet, pl. száraz, sík, csúszásmentes felületet, ame- lyen a készüléket jól lehet kezelni. • Vegye le a kijelzőn lévő védőfóliát, ha van rajta ilyen. CD-tartó szállítási biztosítás • Nyissa ki a CD-tartót az OPEN gombnak (6) a nyíl irányába történő elcsúsztatásával. • Használat előtt vegye ki belőle a szállítási biztonságot szolgáló elemeket. Az elemek behelyezése (nem hozzá járó tartozék) 1. Nyissa ki a CD-tartót az OPEN gombnak (6) a nyíl irányába történő elcsúsztatásával. 2.
 • Page 27 Magyarul Hangerő A hangerő beállításához használja a VOLUME gombot (10). Kikapcsolás Kapcsolja ki a készüléket leállítás üzemmódban a STOP/POWER OFF gomb (12) újbóli megnyomásával. Lejátszás során nyomja meg kétszer a gombot a készülék kikapcsolásához. MEGJEGYZÉS: Leállítás üzemmódban a készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha sem- milyen műveletet nem végez.
 • Page 28 Magyarul 5. Egy CD-lemez eltávolításához nyomja meg a STOP/POWER OFF gombot (12). Nyissa ki a CD-lejátszót és óvatosan emelje ki a CD-lemezt. Egyébként tartsa a CD-tartó fedelét mindig zárva. MEGJEGYZÉS: • Ha nincs behelyezve CD-lemez vagy egy CD-lemez fordítva lett behelyezve, a kijel- zőn megjelenik a „ “ felirat. • A felhasználó által készített CD-k lejátszása a rendelkezésre álló szoftverek és CD- hordozók sokfélesége miatt nem garantálható.
 • Page 29 Magyarul 5 x megnyomva = Az összes funkció kikapcsolásra kerül, és a normál lejátszás fog folyta- tódni. Csak MP3 formátumú CD-lemezek lejátszása esetén: 1 x megnyomva = “ ” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Az aktuális műsorszám folya- matosan ismétlődik. 2 x megnyomva = “ ALL” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A teljes CD-lemez folya- matosan ismétlődik. 3 x megnyomva = Az “ ALBUM” szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Az MP3 CD-lemez aktuális mappája folyamatosan ismétlődik.
 • Page 30: Műszaki Adatok

  Tisztítás és karbantartás VIGYÁZAT: Soha ne merítse vízbe a készüléket. • Külső foltokat, adalékanyag nélküli enyhén nedves ruhával lehet letörölni. • Törölje le puha, száraz törlőkendővel. Műszaki adatok Modell: ............................ CDP 4228 Elemes üzemmód: .................... 2 x 1,5 V, AA/R6 típus Tápadapter: ........DC 4,5 V 600 mA, polaritás: , 3,5*1,35*8 mm Nettó súly: ..........................0,197 kg A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.
 • Page 31: Hulladékkezelés

  Magyarul Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelve szerint (pl. elekt- romágnesesség-elviselő képesség vagy kisfeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült. Hulladékkezelés A „kuka“ piktogram jelentése Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek nem a háztartási szemétbe valók! Használja az elektromos készülékek ártalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, ott adja le azokat az elektromos készülékeit, amelyeket többé...
 • Page 32: Інструкція З Експлуатації

  Українська Інструкція з експлуатації Дякуємо, що придбали наш продукт. Сподіваємося, ви будете задоволені роботою цього приладу. Перед прийняттям в експлуатацію цього приладу дуже уважно читайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її разом з гарантійним талоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з...
 • Page 33 Українська Символ із знаком оклику вказує користувачу на важливі вказівки щодо екс- плуатації або ремонту в супровідних документах. Прилади з цим символом працюють з лазером класу 1 для зчитування з компактного диску. Вмонтовані блокувальні вимикачі мають охороняти користувача від небезпечного лазерного світла, котрий людське око не бачить, коли...
 • Page 34: Огляд Елементів Управління

  Українська УВАГА! • Якщо у вас дзвенить у вухах, встановіть низький рівень гучності або не викорис- товуйте пристрій. • Лікарі, що спеціалізуються на лікуванні слуху, радять не використовувати навуш- ники безперервно протягом тривалого часу. • Не використовуйте пристрій разом зі слуховим апаратом, оскільки він може створювати перешкоди. • Безпека повинна залишатись на першому місці. Не використовуйте пристрій під час керування транспортним засобом, їдучи на велосипеді або під час прогулян- ки вулицею. Налаштуйте гучність так, щоб чути навколишні звуки. • Не використовуйте пристрій за обставин, коли потрібно зосередитись на про- слуховуванні.
 • Page 35: 1X Інструкція З Експлуатації

  Українська Комплект постачання 1x CD-програвач 1x Навушники 1x Інструкція з експлуатації Включення приладу / Введення • Для установки приладу оберіть придатне для цього місце - це має бути суха, рівна, не слизька поверхня, на якій Ви можете зручно користуватися приладом. • Якщо на дисплеї приладу була захисна плівка, її слід видалити. Пристрій для захисту програвачу компакт-дисків CD при транспортуванні • Відкрийте відсік CD, пересунувши кнопку OPEN (6) в напрямі стрілки. • Перед тим як включити прилад, видаліть пристрій для захисту CD-програвачу при...
 • Page 36 Українська УВАГА: • Батареї не можна викидати в домашнє сміття. Просимо віддати пусті батареї на спеціальні пункти збору небезпечних відходів або повернути в магазин, де Ви купили прилад. • Контакти живлення не можна замикати. PHONES Роз’єм для навушників (7) Для роботи з навушниками вставте навушники, що входять у комплект, у гніздо для навушників. Сила звуку Відрегулюйте гучність за бажанням, користуючись кнопками VOLUME (10).
 • Page 37 Українська Гніздо DC-IN (13) Призначене для підключення блока живлення (в комплект не входить). Програвання компакт дисків CD/MP3 1. Відкрийте відсік CD, пересунувши кнопку OPEN (6) у напрямі стрілки. 2. Покладіть на місце компакт диск етикеткою уверх, причому диск має мати щіль- ний механічний контакт з приладом; після цього закрийте кришку відділку. 3.
 • Page 38 Українська 3 x натискування = Перехід до твору, що передує попередньому і т.і. Якщо Ви утримуєте цей клавіш в натиснутому стані, то це ініціює пошук окремих творів. STOP/POWER OFF (12) Зупинка відтворення. MODE (1) Під час відтворення аудіо-CD: 1 x натискування = на дисплеї з’явиться символ “ “. Поточний запис відтворюва- тиметься повторно. 2 x натискування = на дисплеї з’явиться символ “ ALL “.
 • Page 39 Українська ESP / DIR (9) Якщо CD в форматі MP3 містить теки: • Повторно натискайте цю кнопку під час відтворення, щоб вибрати відповідні теки. Програмоване програвання компакт дисків Програмування дає можливість програвати твори в обраному порядку. 1. Натисніть у режимі зупинки кнопку PROG (5). На дисплеї відобразяться індикація “01 P-01” і повідомлення “PGM“. Оберіть клавішем / (4/2) твір, що Вам по- трібен, і натисніть ще раз клавіш PROG. Показник на дисплеї перейде на місце запису P-02. На CD у форматі MP3 у лівому верхньому куті дисплею додатково передбачено можливість вибрати. Для цього спочатку слід кнопками / вибрати альбом, а потім знову натиснути кнопку PROG. Після цього можна вибрати запис, як описа- но...
 • Page 40: Технічні Параметри

  пакт дисків CDs і MP3. Це не є недоліком приладу. Очищення і технічне обслуговування УВАГА: Ніколи не занурюйте пристрій у воду. • Плями на поверхні приладу можна видалити злегка вологою тканиною, без додат- кових миючих засобів. • Протріть їх сухою м’якою ганчіркою. Технічні параметри Модель: ........................CDP 4228 Живлення від бататреек: .................2 x 1,5 В, тип AA/R6 Блок живлення: ..пост. струму 4,5 В 600 мА, полярність , 3,5*1,35*8 мм...
 • Page 41: Руководство По Эксплуатации

  Русский Руководство по эксплуатации Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую ин- струкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом.
 • Page 42 Русский Символ восклицательного знака информирует пользователя о важных инструкциях по эксплуатации или техническом обслуживании в докумен- тации из комплекта поставки. Устройства, отмеченные данным символом, работают с ”лазером класса 1“ для считывания дисков CD. Встроенный защитный переключа- тель предотвращает при открытии отсека CD действие на пользователя опасного лазерного луча, который невидим человеческим глазом. Запрещается снимать или менять эти устройства, служащие Вашей безопасности. В...
 • Page 43 Русский ВНИМАНИЕ: • Устанавливайте невысокий уровень громкости для того, чтобы не беспокоить окружающих. • Если Вы страдаете от звона в ушах, устанавливайте невысокий уровень громко- сти или не пользуйтесь прибором. • ЛОР-врачи не рекомендуют пользоваться наушниками непрерывно в течение длительного времени. • Не используйте устройство совместно со слуховыми аппаратами, т.к. это может привести к интерференции. • Безопасность превыше всего. Не используйте устройство при управлении механическим транспортным средством, при катании на велосипеде или при пробежке на улице. Отрегулируйте звук для соответствия окружающим услови- ям.
 • Page 44 Русский Внутри отсека CD диска (не показан) Отсек батареек Комплект поставки 1x Проигрыватель CD дисков 1x Наушники 1x Инструкция по эксплуатации Запуск устройства/введение • Выберите для устройства подходящее место, например сухое, ровное, с не- скользящей поверхностью, на которой легко работать с прибором. • Снимите с экрана защитную пленку, если она имеется. Защитное транспортное приспособление, отсек дисков CD • Откройте отсек CD диска, сдвинув кнопку OPEN (6) в направлении, показанном стрелкой.
 • Page 45 Русский ВНИМАНИЕ: • Заряжаемые батарейки необходимо извлекать из устройства перед зарядкой. • Не используйте совместно батарейки разных типов, либо старые и новые бата- рейки. • При установке батареек необходимо соблюдать полярность. • Разрядившиеся батарейки необходимо извлекать из устройства. • Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, от- несите использованные батарейки в соответствующий контейнер сбора или обратно розничному продавцу. • Разъемы питания не должны иметь коротких замыканий. PHONES Гнездо для наушников (7) Для работы с наушниками используйте те, которые поставляются в комплекте, и под- ключайте...
 • Page 46 Русский Функция BBS Предназначена для повышенного качества воспроизведения басов. • Для включения функции нажмите кнопку BBS (11). Появление “BBS” на дисплее указывает, что функция включена. • Чтобы прекратить функцию, нажмите на кнопку снова. Гнездо DC-IN (13) Служит для подключения адаптера питания (в комплект поставки не входит). Воспроизведение дисков CD/MP3 1. Откройте отсек CD диска, сдвинув кнопку OPEN (6) в направлении, показанном стрелкой. 2. Вставьте диск Audio CD печатной стороной вверх на центральный конус так, чтобы...
 • Page 47 Русский SKIP+/ SKIP- (4/2) С помощью SKIP+ можно перейти на следующую или предыдущую запись и т.д. • Если удерживать кнопку нажатой, прибор начнет поиск по записям. Кнопка SKIP- используется так: 1-кратное нажатие = Переход назад к началу текущей композиции. 2-кратное нажатие = переход назад к предыдущей записи. 3-кратное нажатие = воспроизведение предыдущей записи и т.д. Если же кнопка удерживается...
 • Page 48 Русский ESP / DIR (9) Если CD содержит папки формата МP3: • Повторно нажимайте на кнопку во время воспроизведения, чтобы выбирать соот- ветствующие папки. Программированное воспроизведение Можно программировать любую нужную последовательность записей. 1. Нажмите на кнопку PROG (5), когда устройство выключено. “01 P-01” и уведом- ление “PGM“ появятся на экране. Используйте кнопки / (4/2) для выбора нужной записи, затем снова нажмите кнопку PROG. На дисплее изменится место в памяти на P-02. Для дисков формата МP3 имеется возможность дополнительного выбора альбо- мов...
 • Page 49: Технические Данные

  Чистка и техническое обслуживание ВНИМАНИЕ: Не погружайте устройство в воду. • Любые отметки на поверхности можно стереть слегка влажной тканью без каких- либо добавок. • Протрите сухой мягкой тканью. Технические данные Модель: ........................CDP 4228 Работа на батарейках: ................2 x 1,5 В, тип AA/R6 Адаптер питания: ............4,5 В постоянного тока 600 мА, полярность , 3,5*1,35*8 мм Вес нетто: ........................0,197 кг...
 • Page 51 CDP 4228...

Table of Contents