Download Print this page

Kärcher puzzi 100 Operating Instructions Manual page 17

Hide thumbs

Advertisement

Izjava o usaglašenosti sa EU
Ovim izjavljujemo da dolje naznaèeni stroj po svojoj koncepciji, vrsti
konstrukcije te naèinu izvjedbe, kako smo ga mi dali u promjet, odgovara
temeljnim sigurnosnim i higijenskim zahtjevima odgovarajuæih EU –
smjernica.
Za sluèaj izmjena na stroju bez naše saglasnosti ova izjava gubi svoju
valjanost.
Produkt:
Stroj za raspršivanje i usisavanje
Tip:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Serijski broj:
-----------------------------------------------------------------------------
(vidi tipsku pl o èicu stroja, broj ima ubilježiti kupac)
Važeæe EU – smjernice:
EU – mehanièke smjernice (98/37/EU)
EU – smjernice za niskonaponske strojeve (73/23/EWG), izmjenjene
kroz 93/68/EWG
EU – smjernice o elektromagnetskoj podnošljivosti (89/336/EWG),
izmjenjene kroz 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG.
Primjenjeni usaglašeni standardi:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
Primjenjeni nacionalni standardi:
Internim mjerama je osigurano da serijski aparati uvijek odgovaraju zahtjevima
aktualnih EU - smjernica te primjenjenim standardima.
Potpisnici djeluju po nalogu i sa ovlašcenjem poslovodstva.
©e®æapaýåø µa c½o¹­e¹c¹­åe
ÿo åµåc®­a¸åø¹a ¸a EO
C ¸ac¹oøóo¹o ªe®æapåpa¯e, ñe ªoæºÿocoñe¸a¹a ¯aòå¸a c½o¹­e¹c¹­a
­½µ oc¸o­a ¸a ®o¸c¹pº®ýåø¹a å åµÿ½æ¸e¸åe¹o cå, ®a®¹o å ¸a ÿºc¸a¹åø
o¹ ¸ac ­ ÿpoªa²¢a ­apåa¸¹, ¸a oc¸o­¸å¹e åµåc®­a¸åø µa ¹ex¸åñec®a
¢eµoÿac¸oc¹ å ¢eµ­peª¸oc¹ ¸a aco®å¹e ¸a EO.
 cæºña¼, ñe e­e¸¹ºaæ¸a ÿpo¯ø¸a ¸a ¯aòå¸a¹a ¸e e c½¨æacº­a¸a c ¸ac,
¸ac¹oøóa¹a ªe®æapaýåø ce o¢eµcåæ­a.
¥poªº®¹:
špeª µa paµÿp½c®­a¸e å åµc¯º®­a¸e
™åÿ:
1.100-xxx, 1.193-xxx
Cepåe¸ ¸o¯ep:
-----------------------------------------------------------------------------
(­å² ¹a¢eæ®a¹a ¸a ºpeªa, cæeª­a ªa ce ¸a¸ece o¹ ®æåe¸¹a)
Dr. B. Graf
Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Sitz Winnenden.
Registergericht: Waiblingen, HRA 169.
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Kärcher Reinigungstechnik GmbH.
Sitz Winnenden, 2404 Registergericht Waiblingen, HRB
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993
S. Reiser
Izjava o usaglašenosti sa EU
Ovim izjavljujemo da dole naznaceni aparat po svojoj koncepciji, vrsti
konstrukcije i nacinu izvedbe, kako smo ga mi dali u promet, odgovara
osnovnim sigurnosnim i higijenskim zahtevima odgovarajucih EU - smernica.
U sluèaju izmena na aparatu bez naše saglasnosti ova izjava gubi svoju
vaznost.
Produkt:
Aparat za raspršivanje i usisavanje
Tip:
1.100-xxx, 1. 1 93-xxx
Serijski broj:
-----------------------------------------------------------------------------
(vidi tipsku ploèicu aparata, broj upisuje kupac)
Važeæe EU - smernice:
EU - mehanièke smernice (98/37/EU)
EU - smernice za niskonaponske aparate (73/23/EWG), izmenjene
u 93/68/EWG
EU - smernice o elektromagnetskoj podnošljivosti (89/336/EWG),
izmenjene u 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG.
Primjenjeni usaglašeni standardi:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995
Primjenjeni nacionalni standardi:
Internim merama je osigurano da serijski aparati uvek odgovaraju zahtevima
aktuelnih EU - smernica i primenjenim standardima.
Potpisnici deluju po nalogu i sa ovlašcenjem poslovodstva.
C½o¹­e¹¸å aco®å ¸a EO:
aco®å ¸a EO µa ¯aòå¸å (98/37/EG)
aco®å ¸a EO µa ¸åc®o ¸aÿpe²e¸åe (73/23/EWG), 嵯e¸e¸å
c 93/68/EWG
aco®å ¸a EO µa eæe®¹po¯a¨¸å¹¸a ÿo¸ocå¯oc¹ (89/336/EWG),
嵯e¸e¸å c 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG
a¯epåæå ÿpåæo²e¸åe xap¯o¸åµåpa¸å c¹a¸ªap¹å:
DIN EN 60 335 – 1
DIN EN 60 335 – 2 – 68
DIN EN 61 000 – 3 – 2 : 1995 ¨.
a¯epåæå ÿpåæo²e¸åe ¸aýåo¸aæ¸å c¹a¸ªap¹å:
¥ocpeªc¹­o¯ ­½¹peò¸o-µa­oªc®å ®o¸¹poæ e oc娺pe¸o, cep弸å¹e
ºpeªå ­å¸a¨å ªa c½o¹­e¹c¹­º­a¹ ¸a åµåc®­a¸åø¹a ¸a a®¹ºaæ¸å¹e
aco®å ¸a EO å ¸a ¸a¯epåæå¹e ÿpåæo²e¸åe c¹a¸ªap¹å.
¥oªÿåc­aóå¹e ¸ac¹oøóa¹a ªe®æapaýåø å¯a¹ c½o¹­e¹¸å¹e
ÿpa­o¯oóåø µa ¹o­a o¹ c¹pa¸a ¸a åµÿ½æ¸å¹eæ¸o¹o p½®o­oªc¹­o ¸a
íåp¯a¹a.
T. Schöbinger
Geschäftsführer:
Dr. Bernhard Graf, Roland Kamm, Herbert Konhäusner
Stellvertreter:
Hartmut Jenner, Thomas Schöbinger
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995
DIN EN 55 014 – 2 : 1997
DIN EN 55 014 – 1 : 1993
DIN EN 61 000 – 3 – 3 : 1995 ¨.
DIN EN 55 014 – 2 : 1997 ¨.
DIN EN 55 014 – 1 : 1993 ¨.
Alfred Kärcher GmbH & Co.
Cleaning Systems
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
P.O. Box 160
D-71349 Winnenden
Tel.: ++ 49 71 95 14-0
Fax: ++ 49 71 95 14 22 12

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Puzzi 200