Download  Print this page

Advertisement

GB
Petrol Lawn Mower
Benzin-Rasenmäher
D
F
Tondeuse à gazon à essence
I
Rasaerba con motore a benzina
Grasmaaier met benzinemotor
NL
E
Cortadora de pasto con motor a gasolina
Corta-relva a gasolina
P
Ȍłθαδθοεέθβńο χζοοεοπńδεό
GR
Benzinli çim biçme makinesi
TR
S
Bensindriven gräsklippare
Benzinplæneklipper
DK
FIN Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri
Benzínová sekaΗka na trávu
CZ
PO
Spalinowa kosiarka do trawy
HU
Benzinmotoros fĸnyíró
ϗϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾϴ Ѕ ϵеЁϻϼЁЂвЏЀ ϸвϼϷϴІеϿеЀ ϢЄϼϷϼЁϴϿьЁЂе ЄЇϾЂвЂϸЅІвЂ ЃЂ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ
RU
HR
Benzinska kosilica za travu
SLO Kosilnica z bencinskim motorjem
SK
Benzínová kosaΗka
MaΒinĕ de tuns iarba pe bazĕ de benzinĕ
RO
LT
Benzǁna zƩles pnjaujmašǁna
LV
EE
Bensiinimootoriga muruniiduk
Kosilica na benzin
CS
PR
PLM4621N
PLM4622N
Original Instruction manual
Original-Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions d'origine
Manuale di istruzioni originale
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones original
Manual de instruções original
Πλπńόńυπο łΰχłδλέŁδο οŁβΰδώθ
Orijinal Kullanım kılavuzu
Bruksanvisning
Original brugsanvisning
Alkuperäinen käyttöohje
Originální návod k obsluze
Oryginalna instrukcja obsługi
Eredeti használati útmutató
Originalni priruΗnik s uputama
Originalni priroΗnik navodil
Pôvodný návod na obsluhu
Manual de instrucIJiuni al producĕtorului
Originali naudojimo instrukcija
OriģinƩlƩ lietošanas rokasgrƩmata
Originaalne kasutusjuhend
Originalni priruΗnik sa uputstvima

Advertisement

   Summary of Contents for Makita PLM4621N

 • Page 1 Benzínová kosaΗka Pôvodný návod na obsluhu MaΒinĕ de tuns iarba pe bazĕ de benzinĕ Manual de instrucIJiuni al producĕtorului Originali naudojimo instrukcija Benzǁna zƩles pnjaujmašǁna OriģinƩlƩ lietošanas rokasgrƩmata Bensiinimootoriga muruniiduk Originaalne kasutusjuhend Kosilica na benzin Originalni priruΗnik sa uputstvima PLM4621N PLM4622N...
 • Page 2 1 PLM4622N 2 PLM4621N...
 • Page 6: Table Of Contents

  CONTENTS ENGLISH ........................7 DEUTSCH ........................16 FRANÇAIS .......................26 ITALIANO .........................36 NEDERLANDS ......................46 ESPAÑOL.........................56 PORTUGUÊS ......................66 ΕΛΛΗΝΙΚΑ .......................76 TÜRKÇE ........................87 SVENSKA.........................97 DANSK ........................107 SUOMI ........................117 ΖESKY ........................127 POLSKI........................136 MAGYAR ........................146 ϤУϥϥКϜϝ ......................155 HRVATSKI......................165 SLOVENŠΖINA ......................174 SLOVENΖINA ......................183 ROMÂNĂ ........................193 LIETUVIŲ KALBA ....................202 LATVIEŠU ......................211 EESTI ........................220 SRPSKI ........................229...
 • Page 7: English

  ENGLISH Explanation of general view Upper handle Rope guide 11. Fuel cap Stop control handle Grass sack 12. Oil cap Self-drive control handle Height adjusting lever 13. Cable clamp Engine speed lever Deck 14. Locking knob Starter handle 10. Spark Plug 15.
 • Page 8 Read all these instruction before operating this product spillage and avoid creating any source of ignition and retain these instructions for future reference. until petrol vapors have dissipated; - replace all fuel tank and container caps securely. • Replace faulty silencers. WARNING: This machine produces an •...
 • Page 9: Maintenance And Storage

  • Check the grass catcher frequently for wear or deterioration. Including • Replace worn or damaged parts for safety. A: Spark plug wrench B: Mulching wedge 4. TECHNICAL DATA Model PLM4621N PLM4622N Engine type B&S 650E series, ReadyStart B&S 675EX series, ReadyStart Self Propel Engine Displacement 190 cm...
 • Page 10: Operating Instructions

  Model PLM4621N PLM4622N Guaranteed sound power level 96 dB(A) 96 dB(A) (According to 2000/14/EC) Vibration 6.412 m/s 7.535 m/s (According to EN ISO 5395-1 Annex G K=1.5 m/s K=1.5 m/s & EN ISO 5395-2) 5. ASSEMBLY - Use a sharp cutting knife.
 • Page 11 8-5 CONNECTION FOR AUTO MOVE the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired. For PLM4621N Grip the Self-drive control handle, the lawn mower will 8-7 GRASS CATCHER move forward automatically with about 1 m/s, release the Empty and clean the bag, make sure it is clean and self-drive handle, the lawn mower will stop move.
 • Page 12: Height Adjustment

  8-8 DECK 11. CLEANING The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings, leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, CAUTION: Do not hose engine. Water can it will invite rust and corrosion, and may prevent proper damage engine or contaminate the fuel system.
 • Page 13: Storage Instructions

  When you change the blade, must use the original type unventilated or material storage shed; marked on the blade (MAKITA 263001451) (for order the - Care should be taken to rust-proof the equipment. blade, pls. contact your local dealer or call our company).
 • Page 14: Troubleshooting

  Carburetor is flooded with fuel. continuously until carburetor clears itself and install air cleaner element. Faulty ignition module. Contact Makita authorised service centre. Drain fuel and clean tank. Fill tank with clean, fresh Dirt, water, or stale fuel tank. fuel.
 • Page 15 For European countries only EC Declaration of Conformity Makita declares that the following machine(s): Designation of Machine: Petrol Lawn Mower Model No./ Type: PLM4621N, PLM4622N Specifications: See “4.
 • Page 16: Deutsch

  DEUTSCH Erklärung der Gesamtdarstellung Oberer Griff Seilführung 11. Tankdeckel Stoppregelgriff Grassack 12. Öldeckel Selbstfahrgriff Hebel für Höheneinstellung 13. Kabelklemme Hebel für Motordrehzahl Boden 14. Feststellknauf Startergriff 10. Zündkerzenstecker 15. Gashebel Aus Sicherheitsgründen darf der Rasenmäher nicht als Antriebseinheit für andere Arbeitswerkzeuge oder WARNUNG Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.
 • Page 17 - wenn Personen, vor allem Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind; Lassen Sie den Schaltergriff los, um - wenn der Bediener Medikamente oder Substanzen den Motor zu stoppen. eingenommen hat, die seine Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Um vorwärts zu fahren, erfassen Sie •...
 • Page 18 • Vermeiden Sie, wenn möglich, den Betrieb des Mähers dass alle sich bewegenden Teile zum völligen Stillstand in feuchtem Gras. gekommen sind und entfernen Sie, falls vorhanden, • Achten Sie immer darauf, dass Sie an Hängen einen den Schlüssel. guten Stand haben. - wenn Sie den Rasenmäher verlassen;...
 • Page 19: Technische Daten

  BAUTEILE (Abb. 1 und 2) WARNUNG: Füllen Sie Benzin in einem gut belüfteten Bereich bei angehaltenem Motor nach. Einschließlich A: Schlüssel für Zündkerzenstecker B: Mulchkeil 4. TECHNISCHE DATEN Modell PLM4621N PLM4622N Motortyp B&S 650E-Serie, ReadyStart B&S 675EX-Serie, ReadyStart Selbstantrieb Motorhubraum 190 cm...
 • Page 20 8-2 SO STARTEN SIE DEN MOTOR UND SETZEN SIE DIE KLINGE EIN WARNUNG: Die linke Seite und die rechte Seite 1. Der Mäher ist mit einer Gummimanschette über dem des unteren Griffs müssen auf dieselbe Höhe eingestellt Ende des Zündkerzensteckers ausgestattet, damit die sein.
 • Page 21 8-5 SELSTFAHREN werden könnte. Mulchen von Blättern: Das Mulchen von Blättern kann für Ihren Rasen auch von Vorteil sein. Für PLM4621N Vergewissern Sie sich vor dem Mulchen von Blättern, Erfassen Sie den Selbstfahrgriff. Daraufhin bewegt sich dass diese trocken sind und nicht zu dick auf dem Rasen der Rasenmäher selbsttätig mit einer Geschwindigkeit...
 • Page 22 SO REINIGEN SIE DEN LUFTFILTER 1. Stoppen Sie den Mäher und ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab, bevor Sie die Schnitthöhe 1. Entfernen Sie die Schraube. ändern. 2. Entfernen Sie die Abdeckung. 2. Der zentrale Höheneinstellungshebel bietet 3. Waschen Sie das Filterelement in Seifenwasser. 5 verschiedene Höhenpositionen.
 • Page 23 4. Bewahren Sie den Rasenmäher in einem trockenen, Klinge angegebenen Originaltyp wieder verwenden sauberen und frostgeschützten Raum außerhalb der (MAKITA 263001451) (für die Bestellung der Klinge Reichweite unautorisierten Personen auf. wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder rufen in unserem Unternehmen an).
 • Page 24 Sie das Starterseil kontinuierlich, bis der Vergaser ist mit Benzin abgesoffen. Vergaser sich selbst leert und setzen Sie das Luftreinigungselement wieder ein. Wenden Sie sich an ein von Makita autorisiertes Defektes Zündungsmodul. Servicezentrum. Schmutz, Wasser oder abgestandenes Lassen Sie das Benzin ab und reinigen Sie den Benzin im Tank.
 • Page 25 Nur für europäische Länder EG-Konformitätserklärung Makita erklärt, dass die folgende(n) Maschine(n): Bezeichnung des Geräts: Benzin-Rasenmäher Nummer / Typ des Modells: PLM4621N, PLM4622N Technische Daten: Siehe „4. Technische Daten“ den folgenden Richtlinien der Europäischen Union genügen: 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG und 2005/88/ Sie werden gemäß...
 • Page 26: FranÇais

  FRANÇAIS Descriptif Guidon supérieur Guide câble 11. Capuchon du carburant Guidon d’arrêt Sac de ramassage 12. Capuchon d’huile Guidon d’autopropulsion Levier de réglage de la hauteur 13. Clip de maintien Levier de vitesse du moteur Plateau 14. Bouton de verrouillage Guidon de démarrage 10.
 • Page 27 • L’opérateur doit recevoir la formation adéquate en matière d’utilisation, de réglage et de fonctionnement Appuyez sur le guidon autopropulsé de la machine, y compris les actions interdites. pour avancer. Préparation 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ • Pendant la tonte, portez toujours des chaussures résistantes et des pantalons longs.
 • Page 28 • Ne coupez pas l’herbe sur des pentes excessivement Maintenance et stockage raides. • Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés afin • Faites particulièrement attention lorsque la machine d’assurer des conditions d’utilisation sûres. doit être tirée vers vous. •...
 • Page 29: Hauteur De Coupe

  4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle PLM4621N PLM4622N Type de moteur Série B&S 650E, ReadyStart Série B&S 675EX, ReadyStart Automoteur Déplacement du moteur 190 cm 190 cm Puissance nominale 2,4 kW 2,5 kW Largeur de la lame 460 mm 460 mm Vitesse au ralenti...
 • Page 30 8-5 RACCORDEMENT POUR LE Lorsque vous démarrez le moteur à chaud et qu’il DÉPLACEMENT AUTOMATIQUE fonctionne déjà, mettez le levier de vitesse du moteur Pour le modèle PLM4621N en position « ». (Fig. 19) Appuyez sur le guidon d’autopropulsion pour faire 3.
 • Page 31 8-7 SAC DE RAMASSAGE Pour le modèle PLM4622N La tondeuse est équipée d’un système de réglage de Videz le sac et nettoyez-le, assurez-vous qu’il est propre vitesse comportant 3 vitesses comprises entre 3,0 km/h et et que ses mailles sont bien ventilées. (Fig. 22) 4,5 km/h.
 • Page 32 Lorsque vous changez la lame, vous devez utiliser une 4. Séchez le filtre à l’air. lame du même type que celui d’origine (MAKITA 5. Placez quelques gouttes d’huile SAE30 dans le filtre à 263001451) (pour commander cette lame, contactez votre mousse et secouez-le légèrement pour retirer...
 • Page 33 herbes, la saleté et les débris de combustible du pot d’échappement. 12. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE (HORS SAISON) Les étapes suivantes doivent être respectées pour préparer la tondeuse au stockage. 1. Videz le réservoir après la dernière tonte de la saison. a) Videz le réservoir d’essence à...
 • Page 34 Le carburateur est noyé. carburateur se vide, puis remontez l’élément du filtre à air. Le module d’allumage est défectueux. Contactez le centre de service autorisé Makita. Le réservoir de carburant est encrassé, Purgez le carburant et nettoyez le réservoir. éventé ou de l’eau s’y trouve.
 • Page 35 Pour les pays européens uniquement Déclaration de conformité CE Makita déclare que la (les) machine(s) Makita suivante(s) : Nom de la machine : Tondeuse à gazon à essence N° de modèle/Type : PLM4621N, PLM4622N Spécifications : Voir la section « 4. Caractéristiques techniques »...
 • Page 36: Italiano

  ITALIANO Spiegazione della vista generale Impugnatura superiore Impugnatura di avviamento 11. Tappo del serbatoio di carburante Impugnatura di controllo Guida della corda 12. Tappo dell’olio dell’arresto Sacco raccoglierba 13. Gancio fermacavo Impugnatura di controllo Leva di regolazione in altezza 14. Manopola di blocco semovenza Corpo 15.
 • Page 37 Preparazione Afferrare l’impugnatura di controllo • Durante il taglio, indossare sempre calzature solide e semovenza per avanzare. pantaloni lunghi. Non azionare l’apparecchiatura a piedi nudi o se si indossano sandali aperti. • Ispezionare a fondo l’area dove si intende usare la 2.
 • Page 38 erbose e quando il rasaerba viene trasportato da o • Lasciare raffreddare il motore prima di riporre la verso l’area che deve essere tagliata. macchina in un ambiente chiuso. Eseguire la pulizia e • Non azionare mai il rasaerba se le protezioni sono la manutenzione del rasaerba prima del suo difettose oppure in assenza dei dispositivi di sicurezza, magazzinaggio.
 • Page 39: Dati Tecnici

  4. DATI TECNICI Modello PLM4621N PLM4622N Tipo di motore B&S serie 650E, ReadyStart B&S serie 675EX, ReadyStart Semovente Sì Sì Cilindrata del motore 190 cm 190 cm Potenza nominale 2,4 kW 2,5 kW Larghezza della lama 460 mm 460 mm Velocità...
 • Page 40 8-5 COLLEGAMENTO PER SEMOVENZA punta in metallo della candela. Per PLM4621N 2. All’avvio a freddo del motore, portare la leva di regime Afferrando l’impugnatura di controllo semovenza, il del motore nella posizione “...
 • Page 41 3. Afferrare l’impugnatura di controllo semovenza per 8-8 CORPO riprendere la rasatura. (Fig. 21) Il lato inferiore del corpo del rasaerba deve essere pulito dopo ogni utilizzo per evitare l’accumulo di frammenti di erba, foglie, sporcizia e altri corpi estranei. Un accumulo ATTENZIONE: Il rasaerba è...
 • Page 42 5. Versare alcune gocce di olio SAE30 sul filtro in Durante la sostituzione della lama, utilizzare il tipo gommapiuma e spremerlo forte per rimuovere originale indicato sulla lama stessa (MAKITA 263001451) l’eventuale olio in eccesso. (per ordinare la lama, rivolgersi al rivenditore di zona o 6.
 • Page 43 12. ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE (FUORI STAGIONE) Eseguire le operazioni indicate di seguito per preparare il rasaerba prima di riporlo. 1. Svuotare il serbatoio dopo l’ultima rasatura di stagione. a) Svuotare il serbatoio della benzina con una pompa aspirante. ATTENZIONE: Non svuotare il serbatoio della benzina in ambienti chiusi, in prossimità...
 • Page 44 Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato Il modulo di accensione è difettoso. Makita. Nel serbatoio di carburante sono Drenare il carburante e pulire il serbatoio. Riempire presenti sporcizia, acqua o residui il serbatoio con carburante nuovo.
 • Page 45 Solo per i paesi europei Dichiarazione di conformità CE Makita dichiara che le macchine seguenti: Denominazione dell’utensile: Rasaerba con motore a benzina N. modello/Tipo: PLM4621N, PLM4622N Caratteristiche tecniche: vedere “4. Dati tecnici” sono conformi alle seguenti direttive europee: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC e 2005/88/ Sono fabbricate in conformità...
 • Page 46: Nederlands

  NEDERLANDS Verklaring van het onderdelenoverzicht Bovenste handgreep Koordgeleider 11. Brandstoftankdop Stophandgreep Grasopvangzak 12. Olietankdop Aandrijfhendel Maaihoogteregelhefboom 13. Snoerklem Gashendel Maaidek 14. Vergrendelknop Handvat van startkoord 10. Bougie 15. Snelheidsregelhendel Om veiligheidsredenen mag de grasmaaier niet worden gebruikt als aandrijfeenheid voor andere werktuigen of WAARSCHUWING gereedschappen van enig type.
 • Page 47 - wanneer de gebruiker medicijnen of andere middelen heeft gebruikt die zijn/haar reactiesnelheid Laat de stophandgreep los om de of concentratie kunnen beïnvloeden. motor uit te schakelen. • Denk eraan dat de bedienaar of gebruiker van de grasmaaier aansprakelijk is voor ongevallen en Duw de aandrijfhendel tegen de onvoorziene gebeurtenissen die personen of hun bovenste handgreep om naar voren te...
 • Page 48 • Zorg er op een helling altijd voor dat u stevig staat. • Zet de gashendel terug vóórdat u de motor uitschakelt • Loop rustig, nooit te snel. en indien de motor is voorzien van een brandstofkraan, • Maai met cirkelmaaiers met wielen een helling altijd in moet deze na het maaien worden dicht gezet.
 • Page 49: Technische Gegevens

  ONDERDELEN (zie afb. 1 en 2) WAARSCHUWING: Vul de brandstoftank bij in een goed geventileerde ruimte terwijl de motor is Bijgeleverd: uitgeschakeld. A: Bougiesleutel B: Mulchinzet 4. TECHNISCHE GEGEVENS Model PLM4621N PLM4622N Motortype B&S 650E-series, ReadyStart B&S 675EX-series, ReadyStart Zelfaandrijving Cilinderinhoud 190 cm 190 cm...
 • Page 50 Bij mulchen wordt het gras eerst gemaaid, vervolgens 2. Bij het starten van een koude motor, moet u de uiterst fijn versnipperd, en tenslotte in het gras gashendel in de stand “ ” zetten. Bij het starten van teruggeblazen als natuurlijke meststof. een warme motor, moet u de gashendel in de stand Tips voor mulchmaaien: “...
 • Page 51 Wacht niet tot alle 8-5 ZELFAANDRIJVING bladeren van de bomen zijn gevallen voordat u gaat mulchen. Voor model PLM4621N Duw de aandrijfhendel tegen de bovenste handgreep, de grasmaaier begint automatisch naar voren te rijden met WAARSCHUWING: Schakel de motor uit na het ongeveer 1 m/s.
 • Page 52 GEEN BENZINE! slechter en het maaimes moet worden vervangen. 4. Droog het element in de open lucht. Vervang het alleen met een origineel MAKITA- 5. Plaats een paar druppels SAE30-olie op het vervangingsonderdeel. De fabrikant is niet schuimrubberen filterelement en knijp het stevig verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt samen om overtollige olie te verwijderen.
 • Page 53 Onderhoud onder normale omstandigheden het luchtfilter - Als het startkoord is losgeschoten uit de koordgeleider zoals aangegeven in de aparte gebruiksaanwijzing voor op de handgreep, moet u de bougiekabel losmaken en de motor. Bij zeer stoffige omstandigheden moet het aarden, de stophandgreep intrekken en het startkoord steeds na enkele uren schoongemaakt worden.
 • Page 54 Luchtfilterelement verwijderen, voortdurend aan het Carburateur is verzopen met benzine. startkoord trekken totdat de carburateur leeg is en daarna een nieuw luchtfilterelement plaatsen. Contact opnemen met een erkend Makita- Defecte ontstekingsmodule. servicecentrum. Vuil, water of oude brandstof in de Tap de brandstoftank af en reinig deze. Vul de brandstoftank.
 • Page 55 Alleen voor Europese landen EU-verklaring van conformiteit Makita verklaart dat de volgende machine(s): Aanduiding van de machine: Grasmaaier met benzinemotor Modelnr./Type: PLM4621N, PLM4622N Technische gegevens: Zie “4. Technische gegevens” Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen: 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2000/14/EU en 2005/88/...
 • Page 56: EspaÑol

  ESPAÑOL Explicación de los dibujos Mango superior Guía de la cuerda 12. Tapa de aceite Mango de control de detención Saco para el pasto 13. Acoplamiento del cable Mango de control de Palanca de ajuste de altura 14. Pomo de bloqueo autopropulsión Cubierta 15.
 • Page 57 • Los operarios deben recibir capacitación apropiada en la utilización, el ajuste y el manejo de la máquina, Suelte el mango del interruptor para incluyendo las operaciones prohibidas. detener el motor. Preparativos • Mientras corte pasto, utilice calzado robusto y Agarre el mango de control de pantalones largos.
 • Page 58 • Tenga el máximo cuidado cuando invierta la marcha o • Nunca almacene el equipo con gasolina en el depósito tire de la cortadora de pasto hacia usted. dentro de un edificio en el que los vapores puedan • Detenga la cuchilla si la cortadora de pasto debe llegar a una llama o una chispa.
 • Page 59: Altura De Corte

  4. DATOS TÉCNICOS Modelo PLM4621N PLM4622N Tipo de motor Serie B&S 650E, ReadyStart Serie B&S 675EX, ReadyStart Autopropulsado Sí Sí Cilindrada del motor 190 cm 190 cm Potencia nominal 2,4 kW 2,5 kW Ancho de la cuchilla 460 mm 460 mm Velocidad de ralentí...
 • Page 60: Antes De Empezar

  - Recorte normal con una altura máxima de pasto de 2. Cuando ponga en marcha el motor, coloque la palanca de velocidad del motor en la posición “ ”. 2 cm, 6 cm a 4 cm. Cuando ponga en marcha el motor en caliente y - Use una cuchilla de corte afilada.
 • Page 61 AUTOMÁTICO Mulching de hojas. La operación de mulching de hojas también puede ser beneficiosa para el pasto. Cuando Para PLM4621N realice la operación de mulching de hojas, asegúrese de Agarre el mango de control de autopropulsión, la que estén secas y que no estén apiladas a demasiada cortadora de pasto avanzará...
 • Page 62 9. INSTRUCCIONES DE 5. Ponga unas pocas gotas de aceite SAE30 en el filtro de espuma y apriételo bien para eliminar cualquier MANTENIMIENTO exceso de aceite. 6. Vuelva a instalar el filtro. BUJÍA 7. Cierre la tapa del filtro. Utilice solamente bujías de recambio originales. Para lograr los mejores resultados, sustituya la bujía cada 100 horas de uso.
 • Page 63 Cuando cambie la cuchilla, debe usar el tipo original PRECAUCIÓN: No drene el combustible en marcado en ella (MAKITA 263001451) (para realizar el habitaciones cerradas, cerca de fuego abierto, etc. ¡No pedido de una cuchilla, póngase en contacto con su fume! Los vapores del combustible pueden causar una distribuidor local o llame a nuestra compañía).
 • Page 64 Póngase en contacto con el servicio técnico Módulo de ignición defectuoso. autorizado de Makita. El contenido del depósito de Drene el combustible y limpie el depósito. Llene el combustible está sucio, tiene agua o depósito con combustible nuevo y limpio.
 • Page 65 Declaración de conformidad de la CE Makita declara que la(s) máquina(s) siguiente(s): Designación de la máquina: Cortadora de pasto con motor a gasolina Nº de modelo/ Tipo: PLM4621N, PLM4622N Especificaciones: Consulte “4. Datos técnicos” Cumplen con las siguientes Directivas europeas: 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE y 2005/88/ Están fabricadas de acuerdo con las normas o...
 • Page 66: PortuguÊs

  PORTUGUÊS Descrição geral Pega superior Guia do cabo 12. Tampão de óleo Pega de controlo de paragem Saco de relva 13. Grampo do cabo Pega de controlo de avanço Alavanca de regulação da altura 14. Manípulo de bloqueio automático Carenagem 15.
 • Page 67 Preparação Agarre na pega de comando do • Durante o corte, use sempre calçado adequado e avanço automático para avançar. calças longas. Não utilize o equipamento descalço ou usando sandálias abertas. • Inspecione profundamente a área em que vai utilizar o 2.
 • Page 68 • Pare a(s) lâmina(s) se o corta-relva tiver de ser • Deixe o motor arrefecer antes de guardar em qualquer inclinado para transporte quando atravessar zona cercada; Limpe e mantenha o cortador de relva superfícies que não relva e quando transportar o corta- antes de o armazenar.
 • Page 69 4. DADOS TÉCNICOS Modelo PLM4621N PLM4622N Tipo de motor Série B&S 650E, ReadyStart Série B&S 675EX, ReadyStart Auto-propulsor Deslocamento do motor 190 cm 190 cm Potência nominal 2,4 kW 2,5 kW Largura da lâmina 460 mm 460 mm Velocidade do ralenti 2.800/min...
 • Page 70 “ ”. Quando AUTOMÁTICA ligar um motor quente e utilizá-lo, rode a alavanca de Para PLM4621N velocidade do motor para a posição “ ”. (Fig. 19) Agarre a pega de controlo de avanço automático, o corta- 3.
 • Page 71 Execute o seguinte: funcionamento é uma indicação de danos. A unidade 1. Solte a pega de controlo de avanço automático até o deve ser inspeccionada e reparada imediatamente. corta-relva não avançar. 8-7 COLECTOR DE RELVA 2. Regule a velocidade adequada que pretende. Esvazie e limpe o saco, certifique-se de que está...
 • Page 72 5. Coloque algumas gotas de óleo SAE30 no filtro de Quando substitui a lâmina, tem de utilizar o tipo original espuma e aperte bem para remover qualquer excesso marcado na lâmina (MAKITA 263001451) (para de óleo. encomendar a lâmina, contacte o fornecedor local ou a 6.
 • Page 73 adequada do ar, que é essencial para o desempenho e vida útil do motor. Certifique-se de que retira toda a relva, sujidade e detritos de combustível da área do silenciador. 12. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO (FORA DE ÉPOCA) Os passos seguintes devem ser seguidos para preparar o corta-relva para armazenamento.
 • Page 74 Contacte o centro de assistência autorizado da Módulo de ignição avariado. Makita. Sujidade, água ou depósito de Purgue o combustível e limpe o depósito. Abasteça combustível deteriorado. o depósito com combustível novo e limpo.
 • Page 75 Apenas para os países europeus Declaração de conformidade CE A Makita declara que a(s) seguinte(s) máquina(s): Designação da máquina: Corta-relva a gasolina N.º de modelo/Tipo: PLM4621N, PLM4622N Especificações: Consulte “4.
 • Page 76: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ȎΛΛȐΝΙΚȋ Γłθδεά πłλδΰλαφά ΠΪθπ ζαίά ΟŁβΰσμ Ńξκδθδκτ 12. ΣΪπα ζαŁδκτ Χłλκτζδ łζΫΰξκυ Łδαεκπάμ ΢Ϊεκμ ΰλαŃδŁδκτ 13. ΢φδΰεńάλαμ εαζπŁέκυ Χłλκτζδ ξłδλδŃηκτ αυńσηαńβμ Μκξζσμ λτγηδŃβμ τοκυμ 14. Κκυηπέ αŃφΪζδŃβμ εέθβŃβμ Πζαńφσληα 15. Μκξζσμ λτγηδŃβμ ńαξτńβńαμ Μκξζσμ ńαξτńβńαμ εδθβńάλα 10. Μπκυαέ Χłλκτζδ łεεδθβńάλα 11.
 • Page 77 - σńαθ ίλέŃεκθńαδ εκθńΪ Ϊńκηα, δŁδαέńłλα παδŁδΪ ά εαńκδεέŁδα αυα, ΑφάŃńł ńκ ξłλκτζδ Łδαεσπńβ ΰδα θα - łΪθ κ ξłδλδŃńάμ Ϋξłδ ζΪίłδ φΪληαεα ά κυŃέłμ πκυ ŃńαηαńάŃłńł ńκθ εδθβńάλα. ηπκλłέ θα łπβλłΪŃκυθ ńβθ δεαθσńβńα αθńέŁλαŃβμ εαδ ŃυΰεΫθńλπŃβμ. ΠδΪŃńł ńκ ξłλκτζδ łζΫΰξκυ αυńσηαńβμ •...
 • Page 78 • ΠλκłδŁκπκέβŃβ! Μβ ξλβŃδηκπκδłέńł ńκ ξζκκεκπńδεσ - πλδθ απσ ńκθ Ϋζłΰξκ, ńκθ εαγαλδŃησ ά ńβθ łεńΫζłŃβ σńαθ υπΪλξłδ εέθŁυθκμ εłλαυθυθ. łλΰαŃέαμ πΪθπ Ńńκ ξζκκεκπńδεσ; • ΢υθδŃńΪńαδ θα πłλδκλέŃłńł ńβ ŁδΪλεłδα ńβμ ζłδńκυλΰέαμ, - ηłńΪ απσ ńκ εńτπβηα łθσμ ιΫθκυ αθńδεłδηΫθκυ. πλκεłδηΫθκυ...
 • Page 79 ξλβŃδηκπκδυθńαμ ŃξκδθδΪ ά αζυŃέŁłμ. 3. ΠȎΡΙΓΡȋΦȐ ȎΞȋΡΣȐΜȋΣΩΝ (Ȏδε. 1 εαδ 2) ΢υηπłλδζαηίΪθοθńαδ A: ΚζłδŁέ ΰδα ńκ ηπκυαέ B: ΢φάθα Łβηδκυλΰέαμ υπκζłδηηΪńπθ ΰλαŃδŁδκτ 4. ΣȎΥΝΙΚȋ ȍȎȍΟΜȎΝȋ ΜκθńΫζκ PLM4621N PLM4622N Στπκμ εδθβńάλα ΢łδλΪ B&S 650E, ReadyStart ΢łδλΪ B&S 675EX, ReadyStart ΑυńκπλκυγβŃβ Ναδ Ναδ...
 • Page 80 8. ΟȍȐΓΙȎ΢ ΛȎΙΣΟΤΡΓΙȋ΢ 5-4 ΤΦΟ΢ ΚΟΠȐ΢ ΑŃεάŃńł ηδα πέłŃβ πλκμ ńα Ϋιπ ΰδα θα απκŃυθŁΫŃłńł ńκθ 8-1 ΠΡΙΝ ȋΠΟ ΣȐΝ ȎΚΚΙΝȐ΢Ȑ ηκξζσ απσ ńβθ κŁκθńπńά ίΪŃβ Ńńάλδιβμ. ΜłńαεδθάŃńł ńκθ ηκξζσ πλκμ ńα łηπλσμ ά πέŃπ ΰδα θα λυγηέŃłńł ńκ τοκμ. ΠλκŃγΫŃńł...
 • Page 81 ΚΙΝȐ΢Ȑ ιłξαŃηΫθπθ εκηηαńδυθ πκυ Ϋηłδθαθ Ńńβθ πλαŃδΪ. Σκ ξζκκεκπńδεσ γα πλΫπłδ πΪθńκńł θα ζłδńκυλΰłέ Ńńβθ πζάλβ Γδα ńο PLM4621N ńαξτńβńΪ ńκυ ΰδα θα łπδńłυξγłέ ńκ ίΫζńδŃńκ απκńΫζłŃηα ΠδΪŃńł ńκ ξłλκτζδ łζΫΰξκυ αυńσηαńβμ εέθβŃβμ, ńκ εαδ ΰδα θα ηπκλΫŃłδ θα łεńłζΫŃłδ ńβθ πδκ απκńłζłŃηαńδεά...
 • Page 82 9. ΟȍȐΓΙȎ΢ ΢ΤΝΣȐΡȐ΢Ȑ΢ απκńλΫοłδ ńβθ εαńΪζζβζβ εκπά υπκζłδηηΪńπθ. ȍβηδκυλΰέα υπκζłδηηΪńπθ φτζζπθ. Η Łβηδκυλΰέα ΜΠΟΤȏΙ υπκζłδηηΪńπθ απσ φτζζα ηπκλłέ łπέŃβμ θα łέθαδ łυłλΰłńδεΪ ΰδα ńβθ πλαŃδΪ Ńαμ. ΚαńΪ ńβθ Łβηδκυλΰέα ΧλβŃδηκπκδάŃńł ησθκ αυγłθńδεσ αθńαζζαεńδεσ ηπκυαέ. Γδα υπκζłδηηΪńπθ απσ φτζζα, φλκθńέŃńł υŃńł θα łέθαδ ιβλΪ ίΫζńδŃńα...
 • Page 83 πłλέπńπŃβ πκυ ιłφńέŃłδ, ŃξδŃńłέ, εαńαŃńλαφłέ ά πκυ Łłθ ζΪηα. łπδŁΫξłńαδ εαγαλδŃησ. (Ȏδε. 24) Όńαθ αζζΪαłńł ńβ ζΪηα, πλΫπłδ θα ξλβŃδηκπκδάŃłńł ńκθ αλξδεσ ńτπκ πκυ Ńβηłδυθłńαδ πΪθπ Ńńβ ζΪηα (MAKITA 11-2 ΛȋΜȋ ΚΟΠȐ΢ 263001451) (ΰδα παλαΰΰłζέα ńβμ ζΪηαμ, παλαεαζυ. łπδεκδθπθάŃńł ηł ńκθ ńκπδεσ αθńδπλσŃππκ ńβμ πłλδκξάμ...
 • Page 84 b) ΞłεδθάŃńł ńκθ εδθβńάλα εαδ αφάŃńł ńκθ θα ζłδńκυλΰάŃłδ ηΫξλδ θα ξλβŃδηκπκδάŃłδ σζβ ńβθ ίłθαέθβ εαδ θα ŃńαηαńάŃłδ. c) ΑφαδλΫŃńł ńκ ηπκυαέ. ΧλβŃδηκπκδάŃńł Ϋθα ζαŁπńάλδ ΰδα θα ΰłηέŃłńł ηł πłλέπκυ 20 ml ζαŁδκτ ńκθ γΪζαηκ εατŃβμ. ΛłδńκυλΰάŃńł ńκθ εδθβńάλα ΰδα θα...
 • Page 85 εατŃδηκ. ησθκ ńκυ εαδ ńκπκγłńάŃńł ιαθΪ ńκ φέζńλκ αΫλα. ΕπδεκδθπθάŃńł ηł ńκ łικυŃδκŁκńβηΫθκ εΫθńλκ ΕŃφαζηΫθκ Ńńκδξłέκ αθΪφζłιβμ. łιυπβλΫńβŃβμ ńβμ Makita. ΑπκŃńλαΰΰέŃńł ńκ εατŃδηκ εαδ εαγαλέŃńł ńκ ȌλπηδΪ, θłλσ ά παζδσ εατŃδηκ Ńńκ λłαłλίκυΪλ. ΓłηέŃńł ńκ λłαłλίκυΪλ ηł εαγαλσ εαδ λłαłλίκυΪλ.
 • Page 86 Αλδγησμ αθαΰθυλδŃβμ: 0036 PLM4621N ΜłńλβηΫθκ ΕπέπłŁκ Ηξβńδεάμ ΙŃξτκμ: 93,1 dB ΕΰΰυβηΫθκ ΕπέπłŁκ Ηξβńδεάμ ΙŃξτκμ: 96 dB PLM4622N ΜłńλβηΫθκ ΕπέπłŁκ Ηξβńδεάμ ΙŃξτκμ: 92,3 dB ΕΰΰυβηΫθκ ΕπέπłŁκ Ηξβńδεάμ ΙŃξτκμ: 96 dB 22.8.2014 Yasushi Fukaya ȍδłυγυθńάμ Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium (ȌΫζΰδκ)
 • Page 87: TÜrkÇe

  TÜRKÇE Genel görünüm İp kılavuzu Üst tutma kolu 11. Yakıt kapağı Durdurma kontrol kolu Çim haznesi 12. Yağ kapağı Kendinden tahrikli kontrol kolu Yükseklik ayar kolu 13. Kablo kelepçesi Motor devir kolu Altlık 14. Kilitleme mandalı ÇalıΒtırma kolu 10. Buji 15.
 • Page 88 Hazırlık İleri hareket ettirmek için kendinden • Çim biçerken daima sağlam ayakkabılar ve uzun tahrikli kontrol kolunu çekin. pantolonlar giyin. Makineyi kesinlikle çıplak ayakla veya ayağınızda terlik veya sandalet varken çalıΒtırmayın. 2. GENEL GÜVENLİK • Makinenin kullanılacağı alanı dikkatlice kontrol edin ve KURALLARI makine tarafından fırlatılabilecek taΒ, oyuncak, dal ya da tel gibi nesneleri kaldırın.
 • Page 89 • Çim dıΒındaki alanlardan geçerken çim biçme • Kapalı bir yere koymadan önce motorun soğumasını makinesinin yatırılması gerekiyorsa ve çim biçme bekleyin; saklamak için kaldırmadan önce çim biçme makinesinin biçilecek alana veya biçilecek alandan makinesini temizleyin ve bakımını yapın. taΒınması sırasında bıçağı (bıçakları) durdurun. •...
 • Page 90 4. TEKNİK BİLGİLER Model PLM4621N PLM4622N Motor tipi B&S 650E serisi, ReadyStart B&S 675EX serisi, ReadyStart Otomatik Tahrikli Evet Evet Motor Hacmi 190 cm 190 cm Nominal Güç 2,4 kW 2,5 kW Bıçak GeniΒliği 460 mm 460 mm Rölanti Hızı...
 • Page 91 (kauçuk kapağın 8-5 OTOMATİK HAREKET BAĞLANTISI içindeki) metal kancanın bujideki metal uca sağlam Βekilde takıldığından emin olun. PLM4621N için 2. Soğuk bir motoru çalıΒtırırken, motor devri kolunu Kendinden tahrikli kontrol kolunu çektiğinizde, çim biçme “ ” konumuna getirin. Sıcak bir motoru çalıΒtırırken makinesi otomatik olarak yaklaΒık 1 m/sn hızla ilerlemeye...
 • Page 92 8-7 ÇİM HAZNESİ Torbayı boΒaltın ve temizleyin, temiz olduğundan emin DİKKAT: Çim biçme makineniz, 250 mm’yi olun ve ağ kısmının havalandırılmasını sağlayın. geçmeyen yüksekliklerdeki normal bahçe çimlerinin (Αekil 22) kesilmesi için tasarlanmıΒtır. Normalden uzun, kuru veya yaΒ çimleri (örn. otlak) veya 8-8 ALTLIK kuru yaprak yığınlarını...
 • Page 93 Bıçağı değiΒtirirken, bıçak üzerinde belirtilen orijinal bıçak sıkın. tipi (MAKITA 263001451) kullanılmalıdır (bıçak sipariΒi için, mutlaka dağıtıcınıza danıΒın veya Βirketimizi arayın). 6. Filtreyi geri takın. 7. Filtre kapağını kapatın. UYARI: Hareketli bıçaklara dokunmayın.
 • Page 94 tutun. Susturucu alanındaki tüm çimin, kirlerin ve tutuΒabilir pisliklerin temizlendiğinden emin olun. 12. DEPOLAMA TALİMATLARI (SEZON DIΑI) Çim biçme makinesinin depoya kaldırılması için aΒağıdaki hazırlık adımlarının takip edilmesi gerekir. 1. Sezonun son çim biçme iΒlemini tamamladıktan sonra depoyu boΒaltın. a) Benzin deposunu bir emme pompası yardımıyla boΒaltın.
 • Page 95 Karbüratör yakıtla dolmuΒtur. çekin ve ardından hava temizleyici elemanını geri takın. AteΒleme modülü arızalıdır. Makita yetkili servis merkezine danıΒın. Yakıt deposunda kir, su veya uygun Depoyu boΒaltın ve temizleyin. Depoyu temiz ve olmayan benzin vardır. yeni yakıtla doldurun.
 • Page 96 Yalnızca Avrupa ülkeleri için AT Uygunluk Beyanı Biz Makita Corporation beyan ederiz ki aΒağıdaki makine(ler): Makinenin Adı: Benzinli çim biçme makinesi Model Numarası / Tipi: PLM4621N, PLM4622N Teknik Özellikler: Bkz. “4. Teknik Bilgiler” Αu Avrupa Yönergelerine uygundur: 2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT ve 2005/88/AT AΒağıdaki standartlara veya standartlaΒtırılmıΒ...
 • Page 97: Svenska

  SVENSKA Förklaring till översiktsbilderna Övre handtag Styrning för startsnöre 12. Oljelock Stoppkontrollhandtag Gräsuppsamlare 13. Kabelhake Kontrollhandtag för självgående Höjdinställningsspak 14. Låsratt drift Klippdäck 15. Spak för hastighetsreglering Gasreglage 10. Tändstift Starthandtag 11. Tanklock 1. SYMBOLER MÄRKTA PÅ PRODUKTEN (på den bakre VARNING: kåpan) Var god och läs igenom bruksanvisningen för din egen...
 • Page 98 Förberedelse Ta tag i kontrollhandtaget för • Bär alltid kraftiga skor och långbyxor när gräset klipps. självgående drift för att gå framåt. Använd inte utrustningen barfota eller med öppna skor. • Kontrollera noggrant hela arbetsområdet och ta bort alla föremål som kan kastas iväg av maskinen, som 2.
 • Page 99 • Ändra inte inställningen av motorns varvtalsregulator avlägsnande eller modifiering av eller övervarva motorn. säkerhetskomponenter kan skada gräsklipparen och • Ändra eller modifiera inte någon förseglad justering av operatören allvarligt. varvtalsreglaget. • Använd endast knivar och reservdelar som • Gräsklipparens säkerhetssystem eller rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 100 4. TEKNISK DATA Modell PLM4621N PLM4622N Motortyp B&S 650E serie, ReadyStart B&S 675EX serie, ReadyStart Självgående Slagvolym 190 cm 190 cm Nominell effekt 2,4 kW 2,5 kW Knivbredd 460 mm 460 mm Tomgångsvarvtal 2 800/min 2 800/min Bränsletanksvolym 1,0L 1,0L...
 • Page 101 FÖRFLYTTNING Sätt gasreglaget till läget ” ”, vid start av varm motor och Användning. (Fig. 19) För PLM4621N 3. Stå bakom gräsklipparen och ta tag i Ta tag i kontrollhandtaget för självgående drift. stoppkontrollhandtaget och håll det emot det övre Gräsklipparen kommer då...
 • Page 102 samt förhindra korrekt bioklippning. Klippdäcket kan rengöras genom att luta gräsklipparen och skrapa rent FÖRSIKTIGHET: Din gräsklippare är konstruerad med ett passande verktyg (kontrollera att tändkabeln inte för att klippa normalt trädgårdsgräs som inte är högre än är ansluten). 250 mm. 8-9 INSTRUKTIONER FÖR Försök inte att klippa mycket högt torrt/blött gräs (t ex betesmark) eller högar av torra löv.
 • Page 103 RENGÖRING AV LUFTFILTER När du byter ut kniven måste du använda originaltypen 1. Ta bort skruven. som är märkt på kniven (MAKITA 263001451) (för att 2. Ta bort skyddet. beställa kniven, var god och kontakta din lokala 3. Tvätta filtret i tvålvatten. ANVÄND INTE BENSIN! återförsäljare eller ring vårt företag).
 • Page 104 på starthandtaget för att sprida oljan jämnt fördelat i förbränningskammaren. Byt ut tändstiftet. 2. Rengör och smörj gräsklipparen noggrant enligt beskrivningen ovan under rubriken “INSTRUKTIONER FÖR SMÖRJNING”. 3. Smörj kniven lätt för att undvika att den rostar. 4. Förvara gräsklipparen på en torr, ren och frostskyddad plats, utom räckhåll för obehöriga.
 • Page 105 13. FELSÖKNING PROBLEM SANNOLIK ORSAK ÅTGÄRD Choken är inte i rätt läge för rådande Flytta choken till rätt läge. förhållanden. Fyll tanken med bränsle: se MOTORNS Bränsletanken är tom. BRUKSANVISNING. Rengör luftrenaren: se MOTORNS Luftrenaren är smutsig. BRUKSANVISNING. Tändstiftet är löst. Dra åt tändstiftet till 25 - 30 Nm.
 • Page 106 EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982 Den tekniska dokumentationen enligt 2006/42/EU finns tillgänglig på följande adress: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien Konformitetsgodkännandet som krävs av direktivet 2000/ 14/EU har utförts av Annex VI. Anmält organ: TÜV SÜD Industrie Service GmbH...
 • Page 107: Dansk

  DANSK Forklaring til generel oversigt Øverste håndtag Gennemføring 11. Brændstofdæksel Stopkontrolhåndtag Græssæk 12. Oliedæksel Kørehåndtag Højdejusteringsarm 13. Kabelklemme Motorhastighedsarm Klippeskjold 14. Låsegreb Starthåndtag 10. Tændrør 15. Hastighedsjusteringarm 1. SYMBOLER PÅ PRODUKTET (på bagsiden) ADVARSEL For din egen sikkerheds skyld, bør du læse denne brugsanvisning, inden du begynder at anvende din nye maskine.
 • Page 108 2. GENERELLE pinde og ledninger, som kan bive slynget ud af maskinen. SIKKERHEDSREGLER • ADVARSEL- Benzin er meget brandfarligt. - opbevar brændstof i beholdere, som er særligt beregnet til dette formål; - påfyld kun brændstof udendørs og ryg ikke under ADVARSEL: Ved anvendelse af benzindrevne maskiner skal de grundlæggende forholdsregler, inklusive påfyldningen;...
 • Page 109 • Du skal ikke ændre ikke motorens regulatorindstillinger • Forkert vedligeholdelse, brug af ikke-tilpassede eller overbelaste motoren. udskiftningsdele, eller fjernelse eller modifikation af • Lad være med at ændre eller pille ved nogen sikkerhedsdele kan beskadige plæneklipperen og indkapslet justering til motorhastighedskontrollen. bevirke, at operatørerne kommer alvorligt til skade.
 • Page 110: Tekniske Data

  4. TEKNISKE DATA Model PLM4621N PLM4622N Motortype B&S 650E-serien, ReadyStart B&S 675EX-serien, ReadyStart Selvtræk Motorvolumen 190 cm 190 cm Nominel ydelse 2,4 kW 2,5 kW Knivbredde 460 mm 460 mm Tomgangshastighed 2.800/min. 2.800/min. Kapacitet for brændstoftank 1,0 l 1,0 l...
 • Page 111 ”. Når 8-5 AKTIVERING AF SELVTRÆK du starter en varm motor og under anvendelse, skal du dreje motorhastighedsarmen over på positionen PLM4621N “ ”. (Fig. 19) Plæneklipperen begynder at bevæge sig automatisk 3. Mens du står bag ved enheden, skal du gribe fat i fremad med ca.
 • Page 112 3. Grip fat om kørehåndtaget for at fortsætte klipning. 8-8 KLIPPESKJOLD (Fig. 21) Undersiden af plæneklipperens klippeskjold bør renses hver gang efter brug for at forhindre ophobning af afklippede græsrester, blade, snavs eller andre FORSIGTIG: Din plæneklipper er designet til at materialer.
 • Page 113 1. Fjern skruen. Når du udskifter kniven, skal du anvende den originale 2. Fjern dækslet. type, som er mærket på kniven (MAKITA 263001451) 3. Vask filterelementet i sæbevand. BRUG IKKE (kontakt din lokale forhandler eller dit firma angående BENZIN! bestilling af en ny kniv).
 • Page 114 FORSIGTIG: Tøm ikke benzin af i lukkede rum, i nærheden af åben ild osv. Rygning forbudt! Benzindampe kan forårsage eksplosion eller brand. b) Start motoren og lad den køre indtil den har opbrugt al den resterende benzin og standser. c) Fjern tændrøret. Brug en oliekande til at fylde ca. 20 ml olie i forbrændingskammeret.
 • Page 115 Karburatoren er druknet i brændstof. i startsnoren indtil karburatoren renser sig selv, og monter derefter luftfilterlementet. Defekt tændingsmodul. Kontakt et Makita-autoriseret servicecenter. Snavs, vand eller gammelt brændstof i Tøm brændstoffet af og rens tanken. Fyld tanken tanken. med rent, frisk brændstof.
 • Page 116 Kun for lande i Europa EF-overensstemmelseserklæring Makita erklærer at den/de følgende maskine(r): Maskinens betegnelse: Benzinplæneklipper Modelnummer/ type: PLM4621N, PLM4622N Specifikationer: Se “4. Tekniske data” Overholder følgende europæiske direktiver: 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2000/14/EF og 2005/88/ De er produceret i overensstemmelse med de følgende...
 • Page 117: Suomi

  SUOMI Yleisnäkymän selitykset Yläkahva Naruohjain 12. Öljysäiliön korkki Pysäytyskahva Ruohosäkki 13. Johdon pidin Itsevedon säätökahva Korkeudensäätövipu 14. Lukitusnuppi Moottorin käyntinopeuden Kotelo 15. Nopeudensäätökytkin säätövipu 10. Sytytystulppa Käynnistinkahva 11. Polttoainesäiliön korkki 1. TUOTTEESEEN MERKITYT SYMBOLIT (takasuojukseen) VAROITUS Lue tämä opas oman turvallisuutesi vuoksi ennen uuden laitteen käyttämistä.
 • Page 118 Valmistelutoimet Ruohonleikkuri liikkuu eteenpäin, kun • Käytä ruohoa leikatessasi aikana aina tukevia jalkineita puristat itsevedon säätökahvaa. ja pitkiä housuja. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avosandaalit jalassa. • Tutki leikattava alue huolellisesti ja poista kaikki 2. YLEISIÄ TURVAOHJEITA sellaiset esineet ja kappaleet, kuten kivet, lelut, kepit ja rautalangat, jotka voivat sinkoutua koneesta.
 • Page 119 • Älä muuta moottorin nopeudensäätimen asetuksia tai tai muuntaminen voi vaurioittaa ruohonleikkuria ja ylikuormita moottoria. aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman. • Älä muuta tai peukaloi mitään sinetöityjä säätöjä • Käytä vain valmistajan suosittelemia teriä ja varaosia. moottorin kierrosluvun ohjauksessa. Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen voi •...
 • Page 120: Tekniset Tiedot

  4. TEKNISET TIEDOT Malli PLM4621N PLM4622N Moottorin tyyppi B&S 650E -sarja, ReadyStart B&S 675EX -sarja, ReadyStart Itsepyörivä Kyllä Kyllä Moottorin tilavuus 190 cm 190 cm Nimellisteho 2,4 kW 2,5 kW Terän leveys 460 mm 460 mm Joutokäyntinopeus 2 800 kierrosta/min 2 800 kierrosta/min Polttoainesäiliön tilavuus...
 • Page 121 ”. Käännä käyntinopeuden säätövipu lämmennyttä moottoria 8-5 AUTOMAATTIAJON LIITÄNTÄ käynnistettäessä sekä käytön aikana asentoon ” ”. Malli PLM4621N (Kuva 19) Kun puristat itsevedon säätökahvaa, ruohonleikkuri liikkuu 3. Seiso ruohonleikkurin takana, tartu pysäytyskahvaan eteenpäin noin 1 m/s. Ruohonleikkurin liike pysähtyy, kun ja purista sitä...
 • Page 122 puhtaaksi sopivalla välineellä (varmista, että sytytystulpan HUOMAUTUS: Tämä ruohonleikkuri on johto on irrotettu). suunniteltu normaalin, korkeintaan 250 mm:n korkuisen 8-9 LEIKKAUSKORKEUDEN SÄÄTÖ nurmikon leikkuuseen. Älä yritä leikata normaalia pitempää märkää tai kuivaa ruohoa (esim. laidunta) tai kuivia lehtikasoja. Leikkuujäte voi kerääntyä ruohonleikkurin koteloon tai joutua VAROITUS: Älä...
 • Page 123 Valmistaja ei vastaa väärin tasapainotetun terän aiheuttamasta vahingosta. 1. Irrota ruuvi. Tarkista terää vaihtaessasi terän alkuperäinen tyyppi, joka 2. Irrota kansi. on merkitty terään (MAKITA 263001451) (ota terää 3. Pese suodatinelementti saippuavedellä. ÄLÄ KÄYTÄ tilatessasi yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai BENSIINIÄ! meihin).
 • Page 124 palotilaan. Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen. 2. Puhdista ja voitele ruohonleikkuri huolellisesti VOITELU-luvussa kerrotulla tavalla. 3. Voitele leikkuuterä kevyesti ruostumisen estämiseksi. 4. Säilytä ruohonleikkuria kuivassa, puhtaassa ja pakkaselta suojatussa paikassa asiattomien henkilöiden ulottumattomissa. HUOMIO: Anna moottorin jäähtyä täysin ennen ruohonleikkurin varastoimista. HUOMAUTUS: - Kun moottorilla varustettuja laitteita säilytetään ilmastoimattomassa varastossa tai vastaavassa;...
 • Page 125 13. VIANMÄÄRITYS ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY KORJAUSTOIMI Kaasuvipu ei ole oikeassa asennossa. Siirrä kaasuvipu oikeaan asentoon. Täytä polttoainesäiliö. Katso lisätietoja moottorin Polttoainesäiliö on tyhjä. käyttöoppaasta. Puhdista ilmanpuhdistinelementti. Katso lisätietoja Ilmanpuhdistinelementti on likainen. moottorin käyttöoppaasta. Sytytystulppa on löysällä. Kiristä sytytystulppa 25–30 Nm:n tiukkuuteen. Sytytystulpan johto on löysällä...
 • Page 126 EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982 Direktiivin 2006/42/EY mukainen tekninen tiedosto on saatavilla osoitteesta: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Direktiivissä 2000/14/EY edellytetty vaatimustenmukaisuusarviointi tehtiin liitteen VI mukaisesti. Ilmoitettu laitos: TÜV SÜD Industrie Service GmbH...
 • Page 127: Ζesky

  ΖESKY VysvĞtlení k celkovému pohledu Horní držadlo Vodítko lanka 11. VíΗko palivové nádrže Držadlo ovládání zastavení SbĞrací vak 12. VíΗko olejové nádrže Držadlo ovládání pojezdu PáΗka nastavení výšky 13. PĮíchytka kabelu PáΗka nastavení otáΗek motoru Kryt 14. Pojistný knoflík Rukojet’ startéru 10.
 • Page 128 Zamezíte tak nebezpeΗí vážného zranĞní Ηi poškození nesnímejte víΗko palivové nádrže ani nedoplňujte zaĮízení. palivo; PĮed prací se zaĮízením si pĮeΗtĞte veškeré pokyny a - pĮi rozlití benzínu se nepokoušejte nastartovat uchovejte je pro pozdĞjší využití. motor, ale pĮesuňte zaĮízení z místa politého benzínem a pĮed odpaĮením paliva dejte pozor, abyste nezpůsobili jeho vznícení;...
 • Page 129 • Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte ruce ani - používejte silné pracovní rukavice, nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah vyhazovacího - zaĮízení držte v místech umožňujících bezpeΗný kanálu. úchop a vezmĞte v úvahu hmotnost zaĮízení • Pokud je motor v chodu, sekaΗku nikdy neberte do rozložení...
 • Page 130 4. TECHNICKÉ ÚDAJE Model PLM4621N PLM4622N ĭada B a S 650E, ReadyStart ĭada B a S 675EX, ReadyStart Typ motoru S pojezdem Zdvihový objem motoru 190 cm 190 cm Jmenovitý výkon 2,4 kW 2,5 kW Délka nože 460 mm 460 mm VolnobĞžné...
 • Page 131 (uvnitĮ pryžové prachovky) pevnĞ nasazeno na kovovém konci zapalovací svíΗky. 8-5 SPOJKA POJEZDU 2. PĮi startování studeného motoru pĮepnĞte páΗku Platí pro model PLM4621N nastavení otáΗek motoru do polohy „ “. PĮi PĮitáhnĞte držadlo ovládání pojezdu a sekaΗka se startování teplého motoru a za provozu pĮepnĞte automaticky rozjede vpĮed rychlostí...
 • Page 132 V krytu sekaΗky se může usazovat drt’ nebo může dojít ke UPOZORNĝNÍ: Nikdy neprovádĞjte žádné kontaktu s výfukem motoru, což pĮedstavuje nebezpeΗí nastavování sekaΗky bez pĮedchozího vypnutí motoru a vzniku požáru. odpojení kabelu zapalovací svíΗky. 8-6 JAK PĭI MULΖOVÁNÍ DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ...
 • Page 133 2. SejmĞte kryt. PĮi výmĞnĞ je nutné použít originální díl s oznaΗením na 3. FiltraΗní vložku vyperte v mýdlové vodĞ. noži (MAKITA 263001451) (pokud si chcete nůž objednat, NEPOUŽÍVEJTE BENZÍN! obrat’te se na místního prodejce nebo zavolejte do naší 4. FiltraΗní vložku vysušte.
 • Page 134 Karburátor je pĮesycený. lanko startéru vyprázdnĞte karburátor a vložku filtru nasaďte zpĞt. Kontaktujte autorizované servisní stĮedisko Závada modulu zapalování. MAKITA. NeΗistota, voda nebo zvĞtralé palivo v Vypust’te palivo a vyΗistĞte nádrž. Nádrž naplňte Ηistým a Ηerstvým palivem. nádrži. Startování motoru je Je ucpaný...
 • Page 135 Pouze pro evropské zemĞ ES prohlášení o shodĞ SpoleΗnost Makita prohlašuje, že následující stroj(e): Popis zaĮízení: Benzínová sekaΗka na trávu Ζ. modelu/typ: PLM4621N, PLM4622N Technické údaje: Viz Ηást „4. Technické údaje“...
 • Page 136: Polski

  POLSKI Objaİnienia do widoku ogólnego Górna czĜİΕ uchwytu Prowadnica linki 11. Korek wlewu paliwa Uchwyt wyłėcznika Kosz na trawĜ 12. Korek wlewu oleju Uchwyt wyłėcznika napĜdu Dĺwignia regulacji wysokoİci 13. Zacisk przewodu Dĺwignia prĜdkoİci silnika Korpus 14. PokrĜtło blokujėce 10. įwieca zapłonowa Uchwyt rozrusznika 15.
 • Page 137 - gdy operator zaļywa leki lub inne substancje mogėce wpływaΕ na zdolnoİΕ reakcji i koncentracji. ZwolniΕ uchwyt wyłėcznika, aby • Naleļy pamiĜtaΕ, ļe operator lub uļytkownik zatrzymaΕ silnik. odpowiada za wypadki lub niebezpieczeństwa zagraļajėce innym osobom lub ich mieniu. • Operatorzy powinni przejİΕ odpowiednie przeszkolenie ChwyciΕ...
 • Page 138 • W miarĜ moļliwoİci naleļy unikaΕ koszenia mokrej - zawsze, gdy kosiarka jest pozostawiana bez trawy. nadzoru; • Podczas pracy na pochyłoİciach naleļy pamiĜtaΕ, aby - przed uzupełnieniem paliwa. pewnie staΕ na podłoļu. • Naleļy zmniejszyΕ otwarcie przepustnicy podczas • Podczas koszenia naleļy chodziΕ, a nie biegaΕ. wyłėczania silnika;...
 • Page 139 Zestaw obejmuje: OSTRZEĻENIE: Paliwo naleļy uzupełniaΕ w A: Klucz do İwiec zapłonowych przewiewnym miejscu; silnik musi byΕ wyłėczony. B: Klin rozdrabniajėcy 4. DANE TECHNICZNE Model PLM4621N PLM4622N Typ silnika Seria B&S 650E, ReadyStart Seria B&S 675EX, ReadyStart Własny napĜd PojemnoİΕ silnika...
 • Page 140 7. KOSIARKA 8-2 ABY URUCHOMIΔ SILNIK I ROZDRABNIAJĖCA ZAŁĖCZYΔ NÓĻ 1. Kosiarka jest wyposaļona w gumowė fajkĜ na Co to jest rozdrabnianie? końcówce İwiecy zapłonowej; naleļy siĜ upewniΕ, ļe Podczas rozdrabniania trawa jest İcinana, a nastĜpnie metalowa pĜtla na końcu przewodu İwiecy drobno szatkowana i rozsypywana na pasie trawy jako zapłonowej (wewnėtrz fajki) jest prawidłowo nawóz.
 • Page 141 8-5 ZŁĖCZE NAPěDU zbyt grubė warstwė na trawniku. Nie naleļy czekaΕ, aļ wszystkie liİcie spadnė z drzew, aby je rozdrobniΕ. Model PLM4621N ChwyciΕ uchwyt wyłėcznika napĜdu - kosiarka automatycznie ruszy do przodu z prĜdkoİciė około 1 m/s. OSTRZEĻENIE: W przypadku uderzenia w ZwolniΕ...
 • Page 142: Filtr Powietrza

  5. UmieİciΕ kilka kropel oleju SAE30 na wkładzie Przy wymianie elementów noļa naleļy stosowaΕ czĜİci piankowym i mocno İcisnėΕ, aby usunėΕ nadmiar zgodnie z oznaczeniami na poprzednim noļu (MAKITA oleju. 263001451) (aby zamówiΕ nóļ naleļy skontatkowaΕ siĜ z 6. Ponownie zamontowaΕ filtr.
 • Page 143 OSTRZEĻENIE: Nie dotykaΕ obracajėcego siĜ UWAGA: noļa. - W razie przechowywania narzĜdzi w pomieszczeniu bez wentylacji lub w magazynie produktowym; 11-4 SILNIK - Naleļy podjėΕ kroki, aby zapobiec korozji urzėdzeń. Konserwacja silnika opisana jest w oddzielnej instrukcji Naleļy pokryΕ czĜİci urzėdzeń, zwłaszcza przewody i obsługi silnika.
 • Page 144 Gaĺnik jest zalany paliwem. rozrusznika, aļ gaĺnik siĜ oczyİci; wtedy zamontowaΕ wkład filtra powietrza. Naleļy skontaktowaΕ siĜ z punktem serwisowym Wadliwy moduł zapłonu. firmy Makita. Zabrudzenia, woda lub zawiesina w UsunėΕ paliwo i wyczyİciΕ zbiornik. NapełniΕ zbiornik czystym, İwieļym paliwem. paliwie.
 • Page 145 Dotyczy tylko krajów europejskich Deklaracja zgodnoİci WE Firma Makita oİwiadcza, ļe poniļsze urzėdzenie (urzėdzenia): Oznaczenie maszyny: Spalinowa kosiarka do trawy Nr modelu/ Typ: PLM4621N, PLM4622N Dane techniczne: Patrz „4. Dane techniczne” Spełniajė nastĜpujėce dyrektywy europejskie: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE i 2005/88/ Sė...
 • Page 146: Magyar

  MAGYAR Általános nézet és a részek magyarázata Tolókar felsĪ része KötélvezetĪ 11. Tanksapka Leállító kar Fĸzsák 12. Olajnyílás fedél Kerékhajtás kapcsolókarja Magasság beállító kar 13. KábelrögzítĪ bilincs Gázkar Géptest 14. RögzítĪ gomb Indítófogantyú 10. Gyújtógyertya 15. Sebesség beállító kar 1. A TERMÉKEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK (a hátsó...
 • Page 147 • A kezelĪknek megfelelĪ képzésben kell részesülniük a Húzza a kerékhajtás kapcsolókarját a berendezés használatát, beállításait, üzemeltetését és tolókar felsĪ részéhez a gép a tiltott mĸveleteket illetĪen. elindulásához. ElĪkészületek 2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI • Fĸnyírás közben megfelelĪ lábbelit és hosszú nadrágot viseljen.
 • Page 148 dönteni, illetve amikor a fĸnyírót a levágandó • Rendszeresen ellenĪrizze a fĸgyĸjtĪt, hogy nem kopott területhez/ területrĪl szállítja. vagy sérült-e. • Ne használja a fĸnyírót hibás védĪelemekkel, illetve • A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült biztonsági eszközök nélkül, például nem felszerelt alkatrészeket.
 • Page 149 4. MķSZAKI ADATOK Típus PLM4621N PLM4622N Motor típusa B&S 650E sorozat, ReadyStart B&S 675EX sorozat, ReadyStart Önjáró Igen Igen Motor hengerĸrtartalma 190 cm 190 cm Névleges teljesítmény 2,4 kW 2,5 kW Vágási szélesség 460 mm 460 mm Alapjárati fordulatszám 2800 fordulat/perc 2800 fordulat/perc Üzemanyagtartály ĸrtartalma...
 • Page 150 8-2 A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS A PENGE 8-5 ÖNJÁRÓ FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA ELINDÍTÁSA PLM4621N típushoz 1. A fĸnyíró gyújtógyertyáján gumisapka található. A kerékhajtás kapcsolókarját húzza a tolókar felsĪ EllenĪrizze, hogy a gyertyakábel végén (a részéhez, tartsa ott, és a fĸnyíró automatikusan megindul gumisapkán belül) található...
 • Page 151 Növényi törmelék rakódhat fel a fĸnyíró tetején, vagy 8-9 NYÍRÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS érintkezhet a gép kipufogójával, ami tĸzveszélyt hordoz magában. FIGYELEM: A fĸnyírón bármilyen beállítást csak 8-6 A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE leállított motor és eltávolított gyertyakábel mellett MULCSOZÁS ESETÉN végezzen. Távolítsa el a hulladékokat a gyeprĪl.
 • Page 152 2. Távolítsa el a fedelet. Ha pengét kell cserélni, csak jelzéssel ellátott, eredeti 3. Mossa ki a betétet szappanos vízben. NE pótalkatrészt használjon (MAKITA 263001451) (penge HASZNÁLJON BENZINT! rendelésekor forduljon a márkakereskedĪhöz, vagy hívjon 4. Szárítsa meg a betétet.
 • Page 153 át párszor a A karburátor túltöltĪdött benzinnel. motort, hogy karburátor kiszellĪzhessen, majd szerelje vissza a légszĸrĪbetétet. Hibás gyújtómodul. Forduljon a Makita hivatalos szervizképviseletéhez. SzennyezĪdés, víz vagy lerakódás a Ürítse le az üzemanyagot, és tisztítsa ki a tartályt. A motort nehéz beindítani, benzintankban.
 • Page 154 Ha a gép elérte élettartama végét, ne kezelje háztartási hulladékként, selejtezze környezetbarát módon. Csak európai országokra vonatkozóan EK MegfelelĪségi nyilatkozat A Makita kijelenti, hogy a következĪ gép(ek): Gép megnevezése: Benzinmotoros fĸnyíró Típus sz./ Típus: PLM4621N, PLM4622N Mĸszaki adatok: Lásd „4. Mĸszaki adatok”...
 • Page 155: ϤУϥϥКϜϝ

  ϤϧϥϥϞϜϝ ϣЂГЅЁеЁϼГ Ͼ ЂϵЍеЀЇ вϼϸЇ ϖϹЄЉЁГГ ЄЇϾЂГІϾϴ ϡϴЃЄϴ϶ϿГВЍϴГ ϸϿГ ІЄЂЅϴ 12. КЄЏЌϾϴ ЀϴЅϿЂϵϴϾϴ ϤЇϾЂГІϾϴ ЇЃЄϴ϶ϿϹЁϼГ ϠϹЌЂϾ ϸϿГ ІЄϴ϶Џ 13. КϴϵϹϿАЁЏϽ ϻϴϺϼЀ ЂЅІϴЁЂ϶ЂЀ ϤЏЋϴϷ ЄϹϷЇϿϼЄЂ϶Ͼϼ ϶ЏЅЂІЏ 14. ϤЇϾЂГІϾϴ ϵϿЂϾϼЄЂ϶Ͼϼ ϤЇЋϾϴ ЇЃЄϴ϶ϿϹЁϼГ ϸ϶ϼϺϹЁϼϹЀ ϢЅЁЂ϶ϴЁϼϹ 15. ϤЏЋϴϷ ЄϹϷЇϿϼЄЂ϶Ͼϼ ЅϾЂЄЂЅІϼ ϤЏЋϴϷ ЂϵЂЄЂІЂ϶ ϸ϶ϼϷϴІϹϿГ 10. ϥ϶ϹЋϴ ϻϴϺϼϷϴЁϼГ ϤЇϾЂГІϾϴ...
 • Page 156 • ϡϹ ЄϴϻЄϹЌϴϽІϹ ϸϹІГЀ ϼ ϿϼЊϴЀ, ЁϹ ϻЁϴϾЂЀЏЀ Ѕ ϸϴЁЁЏЀϼ ϼЁЅІЄЇϾЊϼГЀϼ, ЃЂϿАϻЂ϶ϴІАЅГ ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾЂϽ. ϖ ЀϹЅІЁЂЀ ϻϴϾЂЁЂϸϴІϹϿАЅІ϶Ϲ ЀЂϷЇІ ϣЄϹϸЇЃЄϹϺϸϹЁϼϹ: Ϙ϶ϼϷϴІϹϿА ϷЂЄГЋϼϽ. ЅЇЍϹЅІ϶Ђ϶ϴІА ϶ЂϻЄϴЅІЁЏϹ ЂϷЄϴЁϼЋϹЁϼГ ϸϿГ ЂЃϹЄϴІЂЄЂ϶; • ϛϴЃЄϹЍϴϹІЅГ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴІА ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾЇ ϶ ЅϿϹϸЇВЍϼЉ ЅϿЇЋϴГЉ: ϢІЃЇЅІϼІϹ ЄЇЋϾЇ Ѕ ϶ЏϾϿВЋϴІϹϿϹЀ, - ϹЅϿϼ ЃЂϵϿϼϻЂЅІϼ ЁϴЉЂϸГІЅГ ϿВϸϼ (϶ ЂЅЂϵϹЁЁЂЅІϼ ЋІЂϵЏ...
 • Page 157 • ϣЄϹϸЂЅІϹЄϹϺϹЁϼϹ! ϡϹ ϼЅЃЂϿАϻЇϽІϹ ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾЇ, - ЃϹЄϹϸ ЃЄЂ϶ϹЄϾЂϽ, ЂЋϼЅІϾЂϽ ϼϿϼ ЂϵЅϿЇϺϼ϶ϴЁϼϹЀ ϹЅϿϼ ϹЅІА ϶ϹЄЂГІЁЂЅІА ЀЂϿЁϼϼ. ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾϼ; • ϤϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ЂϷЄϴЁϼЋϼ϶ϴІА ϸϿϼІϹϿАЁЂЅІА ЄϴϵЂІЏ, - ЃЂЅϿϹ ЇϸϴЄϴ Ђ ЃЂЅІЂЄЂЁЁϼϽ ЃЄϹϸЀϹІ. ϢЅЀЂІЄϼІϹ ЋІЂϵЏ ЀϼЁϼЀϼϻϼЄЂ϶ϴІА ЂЃϴЅЁЂЅІА ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾЇ Ёϴ ЃЄϹϸЀϹІ ЃЂ϶ЄϹϺϸϹЁϼϽ ϼ ЌЇЀЂ϶ ϼ ϶ϼϵЄϴЊϼϼ. ЇЅІЄϴЁϼІϹ...
 • Page 158 ϼ 2) • ϖЂ ϶ЄϹЀГ ІЄϴЁЅЃЂЄІϼЄЂ϶Ͼϼ ЁϴϸϹϺЁЂ ϻϴϾЄϹЃϼІϹ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ђ ІЄЂЅϴЀϼ ϼϿϼ ЊϹЃГЀϼ. ϖϾϿВчϴГ: A: КϿВЋ ϸϿГ Ѕ϶ϹЋϼ ϻϴϺϼϷϴЁϼГ B: КϿϼЁ ϸϿГ ЀЇϿАЋϼЄЂ϶ϴЁϼГ 4. ϦϙХϡϜЧϙϥϞϜϙ ϘϔϡϡЫϙ ϠЂϸϹϿА PLM4621N PLM4622N ϦϼЃ ЀϴЅϿϴ ϥϹЄϼϼ B&S 650E, ReadyStart ϥϹЄϼϼ B&S 675EX, ReadyStart ϥϴЀЂЉЂϸЁϴГ Ϙϴ Ϙϴ...
 • Page 159 5-4 ϖЫϥϢϦϔ ϥϤϙϛϔϡϜϳ ϡϴϺЀϼІϹ ЃЂ ЁϴЃЄϴ϶ϿϹЁϼВ ЁϴЄЇϺЇ, ЋІЂϵЏ ϶ЏЅ϶ЂϵЂϸϼІА ϣϤϙϘϢϥϦϙϤϙϚϙϡϜϙ: ϕϹЁϻϼЁ ϿϹϷϾЂ ЄЏЋϴϷ ϼϻ ЄϹϽϾϼ. ϣϹЄϹЀϹЅІϼІϹ ЄЏЋϴϷ ϶ЃϹЄϹϸ ϼϿϼ Ёϴϻϴϸ ϶ЂЅЃϿϴЀϹЁГϹІЅГ. ϸϿГ ЄϹϷЇϿϼЄЂ϶Ͼϼ ϶ЏЅЂІЏ. (ϤϼЅ. 14, ЅЀ. ІϴϾϺе ЃЇЁϾІ 8- ХЄϴЁϼІϹ ІЂЃϿϼ϶Ђ ϶ ЃЄϹϸЁϴϻЁϴЋϹЁЁЏЉ ϸϿГ БІЂϷЂ ϾϴЁϼЅІЄϴЉ. ϛϴЃЄϴ϶ϿГϽІϹ ϵϴϾ ІЂϿАϾЂ ϶ЁϹ ЃЂЀϹЍϹЁϼГ, ЃϹЄϹϸ 6.
 • Page 160 ϣЄϼ ЀЇϿАЋϼЄЂ϶ϴЁϼϼ ϿϼЅІАϹ϶ ЇϵϹϸϼІϹЅА, ЋІЂ ЂЁϼ ЅЇЉϼϹ ϔϖϦϢϠϔϦϜЧϙϥϞϢϗϢ ϘϖϜϚϙϡϜϳ ϼ ϼЉ ЅϿЂϽ Ёϴ ϷϴϻЂЁϹ ЁϹ ЅϿϼЌϾЂЀ ІЂϿЅІЏϽ. ϡϹ ϸЂϺϼϸϴϽІϹЅА, ЃЂϾϴ Ѕ ϸϹЄϹ϶АϹ϶ ЂЃϴϸЇІ ϶ЅϹ ϿϼЅІАГ, ϘϿГ PLM4621N ЋІЂϵЏ ЁϴЋϴІА ЀЇϿАЋϼЄЂ϶ϴЁϼϹ. ϖЂϻАЀϼІϹЅА ϻϴ ЄЇЋϾЇ ЇЃЄϴ϶ϿϹЁϼГ ϸ϶ϼϺϹЁϼϹЀ, ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾϴ ЁϴЋЁϹІ ϴ϶ІЂЀϴІϼЋϹЅϾϼ ϸ϶ϼϷϴІАЅГ ϶ЃϹЄϹϸ ЅЂ ЅϾЂЄЂЅІАВ ЃЄϼЀϹЄЁЂ 1 Ѐ/Ѕ. ϙЅϿϼ ЂІЃЇЅІϼІА...
 • Page 161 8-8 ϢϥϡϢϖϔϡϜϙ 3. ϤϙϗУϟϳϦϢϤ ϡϢϚϔ - ϥЀϴϻЏ϶ϴϽІϹ ЌϴЄЁϼЄЏ Ёϴ ЄЇϾЂГІϾϹ ЇЃЄϴ϶ϿϹЁϼГ ЁЂϺЂЀ ϼ ІЂЄЀЂϻЁЂϽ ІЄЂЅ ϡϼϺЁВВ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІА ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾϼ Ѕ϶ϹІϿЏЀ ЀϴЅϿЂЀ ЁϹ ЄϹϺϹ ЂϸЁЂϷЂ Єϴϻϴ ϶ ЅϹϻЂЁ. ЅϿϹϸЇϹІ ЂЋϼЍϴІА ЃЂЅϿϹ ϾϴϺϸЂϷЂ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ, ϤϹϷЇϿГІЂЄ ЁЂϺϴ ϸЂϿϺϹЁ Ѕ϶ЂϵЂϸЁЂ ЃϹЄϹЀϹЍϴІАЅГ ϶ ЋІЂϵЏ ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴІϼІА ЅϾЂЃϿϹЁϼϹ ЂϵЄϹϻϾЂ϶ ІЄϴ϶Џ, ЂϵЂϼЉ...
 • Page 162 ЀϴЅϿЂ ЃЂ ϾϴЀϹЄϹ ЅϷЂЄϴЁϼГ. УЅІϴЁЂ϶ϼІϹ Ёϴ ЀϹЅІЂ ЂЄϼϷϼЁϴϿАЁЏϹ ϸϹІϴϿϼ Ѕ ЀϴЄϾϼЄЂ϶ϾЂϽ Ёϴ ϿϹϻ϶ϼϼ Ѕ϶ϹЋЇ ϻϴϺϼϷϴЁϼГ. (MAKITA 263001451) (ϼЁЈЂЄЀϴЊϼВ Ђ ϸЄЇϷϼЉ ЁЂϺϴЉ 2. ϦЍϴІϹϿАЁЂ ЂЋϼЅІϼІϹ ϼ ЅЀϴϺАІϹ ϵϹЁϻЂϷϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾЇ ЀЂϺЁЂ ЃЂϿЇЋϼІА Ї ЀϹЅІЁЂϷЂ ϸϼϿϹЄϴ ϼϿϼ ϶ ЁϴЌϹϽ ϾϴϾ ЂЃϼЅϴЁЂ ϶ЏЌϹ ϶ ЄϴϻϸϹϿϹ “ϜϡϥϦϤУКϪϜϜ ϣϢ...
 • Page 163 ЃЂЄ, ЃЂϾϴ ϼϻ ϾϴЄϵВЄϴІЂЄϴ ЁϹ ЅЂϿАϹІЅГ ϼϻϿϼЌϹϾ ІЂЃϿϼ϶ϴ, ЃЂЅϿϹ ЋϹϷЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϼІϹ ϶ЂϻϸЇЌЁЏϽ ЈϼϿАІЄ Ёϴ ЀϹЅІЂ. ϢϵЄϴІϼІϹЅА ϶ ЂЈϼЊϼϴϿАЁЏϽ ЅϹЄ϶ϼЅЁЏϽ ЊϹЁІЄ ϡϹϼЅЃЄϴ϶ϹЁ ЀЂϸЇϿА ϻϴϺϼϷϴЁϼГ. ϾЂЀЃϴЁϼϼ Makita. ϗЄГϻА, ϶Ђϸϴ ϶ ІЂЃϿϼ϶Ϲ ϼϿϼ ЅІϴЄЂϹ ϥϿϹϽІϹ ІЂЃϿϼ϶Ђ ϼ ЂЋϼЅІϼІϹ ϵϴϾ. ϛϴϿϹϽІϹ ϶ ϵϴϾ ІЂЃϿϼ϶Ђ. ЋϼЅІЂϹ, Ѕ϶ϹϺϹϹ ІЂЃϿϼ϶Ђ.
 • Page 164 ϘеϾϿϴЄϴЊϼГ Ђ ЅЂЂІвеІЅІвϼϼ ϙϥ Makita ϻϴГвϿГеІ, чІЂ ЅϿеϸЇВЍϴГ(ϼе) ЇЅІЄЂϽЅІвЂ(ϴ): ϢϵЂϻЁϴЋϹЁϼϹ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ: ϗϴϻЂЁЂϾЂЅϼϿϾϴ Ѕ ϵϹЁϻϼЁЂ϶ЏЀ ϸ϶ϼϷϴІϹϿϹЀ Yasushi Fukaya № ЀЂϸϹϿϼ / ІϼЃ: PLM4621N, PLM4622N ϘϼЄϹϾІЂЄ ϦϹЉЁϼЋϹЅϾϼϹ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϼ: ϥЀ. “4. ϦϙХϡϜϫϙϥКϜϙ Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, ϕϹϿАϷϼГ Ϙϔϡϡϯϙ” ϥЂЂІвеІЅІвЇеІ ЅϿеϸЇВЍϼЀ ϸϼЄеϾІϼвϴЀ ϙϥ: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC ϼ...
 • Page 165: Hrvatski

  HRVATSKI Objašnjenje opΕenitog prikaza 12. Ζep ulja Gornja ruΗka Vodilica za konopac RuΗka za zaustavljanje VreΕa za travu 13. Stezaljka kabela UpravljaΗka ruΗka samostalnog Poluga za prilagođavanje visine 14. Gumb za zakljuΗavanje pogona Platforma 15. Poluga za podešavanje brzine Poluga za brzinu motora 10.
 • Page 166 • Detaljno pregledajte podruΗje na kojem Εe se oprema Ζvrsto uhvatite upravljaΗku ruΗku upotrebljavati i uklonite sve predmete poput stijena, samostalnog pogona zbog kretanja igraΗaka, štapova i kabela koje stroj može baciti. prema naprijed. • UPOZORENJE - benzin je jako zapaljiv. - gorivo spremajte u spremnike namijenjene za tu 2.
 • Page 167 • Nemojte unositi preinake ili neovlašteno mijenjati bilo originalni može oštetiti stroj i ozlijediti rukovatelje. koje zabrtvljeno podešavanje za upravljanje brzinom Kosilicu za travu održavajte u dobrom radnom stanju. motora. • Ako uređaj za zaustavljanje oštrice ne radi, za pomoΕ •...
 • Page 168 4. TEHNIΖKI PODACI Model PLM4621N PLM4622N Vrsta motora Serija B&S 650E, ReadyStart Serija B&S 675EX, ReadyStart S vlastitim pogonom Zapremina motora 190 cm 190 cm Nominalna snaga 2,4 kW 2,5 kW Širina oštrice 460 mm 460 mm Br. okretaja u praznom hodu 2.800/min...
 • Page 169 2. Kod pokretanja hladnog motora, polugu za brzinu motora postavite u položaj “ ”. Kod pokretanja Za PLM4621N Ζvrsto uhvatite upravljaΗku ruΗku samostalnog pogona, toplog motora, polugu za brzinu motora postavite u kosilica za travu Εe se automatski pomaknuti prema položaj “...
 • Page 170 dozvolite nakupljanje otpadaka, ubrzat Εe hrđu i koroziju što može onemoguΕiti pravilno malΗiranje. Platforma se OPREZ: Vaša je kosilica dizajnirana za košnju može oΗistiti tako da nagnete kosilicu i oΗistite platformu normalne trave u stambenim podruΗjima visine ne veΕe odgovarajuΕim alatom (pobrinite se da kabel svjeΕice od 250 mm.
 • Page 171 1. Uklonite vijak. Kod zamjene oštrice, morate uporabiti oštricu s oznakom 2. Uklonite pokrov. originalne vrste (MAKITA 263001451) (za naruΗivanje 3. Element filtra operite u sapunjavoj vodi. NE oštrica, molimo obratite se svom lokalnom trgovcu ili KORISTITE BENZIN! pozovite našu tvrtku).
 • Page 172 RasplinjaΗ je preplavljen gorivom. konopac pokretaΗa dok se rasplinjaΗ ne isprazni i ponovno montirajte element filtra zraka. Modul paljenja je pokvaren. Kontaktirajte ovlašteni Makita servisni centar. NeΗistoΕa ili prljavština u spremniku za Ispraznite gorivo i oΗistite spremnik. Napunite spremnik Ηistim i svježim gorivom.
 • Page 173 Samo za europske zemlje EC Izjava o sukladnosti Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeΕi strojevi: Oznaka stroja: Benzinska kosilica za travu Model br./ Vrsta: PLM4621N, PLM4622N Specifikacije: Vidi „4.
 • Page 174: SlovenŠΖina

  SLOVENŠΖINA Splošna razlaga Zgornja roΗica Vodilo vrvi 11. Pokrov rezervoarja za gorivo RoΗaj za zaustavitev Koš za travo 12. Pokrov rezervoarja za olje RoΗaj za lastni pogon RoΗica za nastavitev višine 13. Sponka za kabel RoΗica za nadzor hitrosti motorja Ohišje 14.
 • Page 175 - Ηe pride do razlitja goriva, kosilnico umaknite na bencin upoštevajte osnovna varnostna priporoΗila, vkljuΗno s sledeΗimi. suho mesto in je ne poskušajte zagnati na kraju Preberite vsa navodila pred upravljanjem tega izdelka in razlitja; dokler hlapi povsem ne izginejo bodite hranite ta navodila za prihodnjo uporabo.
 • Page 176 A: KljuΗ za vžigalno sveΗko • Zaradi varnosti zamenjajte obrabljene ali poškodovane B: Nastavek za mulΗenje dele. 4. TEHNIΖNI PODATKI Model PLM4621N PLM4622N Vrsta motorja B&S 650E serija, ReadyStart B&S 675EX serija, ReadyStart Samohodna Delovna prostornina motorja 190 ccm 190 ccm Nazivna moΗ...
 • Page 177 Model PLM4621N PLM4622N 93,1 dB(A) 92,3 dB(A) Izmerjena raven zvoΗnega hrupa K = 2,41 dB(A) K=2,75 dB(A) Zagotovljena raven zvoΗnega hrupa 96 dB(A) 96 dB(A) (v skladu z 2000/14/ES) Vibracije 6,412 m/s 7,535 m/s (v skladu z EN ISO 5395-1 Priloga G in...
 • Page 178 POGON Izpraznite in oΗistite vreΗo, prepriΗajte se da je Ηista in da je njeno pletivo prezraΗeno. (Sl. 22) Za PLM4621N Povlecite roΗaj za lastni pogon in se bo kosilnica 8-8 OHIŠJE samodejno premikala naprej z hitrostjo od pribl. 1 m/s, Spodnja stran ohišja kosilnice naj bo oΗišΗena po vsaki...
 • Page 179 umazanije in drugega materiala. Ζe pustite, da se ti 2. Nagnite kosilnico tako, da je vžigalna sveΗka v zraku ostanki kopiΗijo, bodo povzroΗili nastajanje rje in korozije, in oΗistite spodnji del ohišja s tekoΗo vodo. kar lahko prepreΗi ustrezno mulΗenje. Ohišje lahko 11-1 ΖISTILEC ZRAKA V MOTORJU oΗistite tako, da nagnete kosilnico in strgate ostanke z ustreznim orodjem (prepriΗajte se, da je žica vžigalne...
 • Page 180 POZOR: Preden shranite kosilnico, se mora Ko zamenjate rezilo, morate uporabiti originalni model, ki motor popolnoma ohladiti. je naveden na rezilu (MAKITA 263001451) (za naroΗilo rezila, prosimo kontaktirajte vašega lokalnega prodajalca ali pokliΗite naše podjetje). OPOMBA: - Ko shranjujete katerokoli vrsto elektriΗne opreme v neprezraΗen skladišΗu ali skladišΗu za materiale;...
 • Page 181 Ηistilec zraka. Kontaktirajte pooblašΗeni servisni center podjetja NapaΗen modul vžiga. Makita. V rezervoarju je umazanija, voda ali Izpraznite gorivo in oΗistite rezervoar. V rezervoar natoΗite Ηisto, sveže gorivo.
 • Page 182 Samo za evropske države ES Izjava o skladnosti Podjetje Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj(i): Oznaka stroja: Kosilnica z bencinskim motorjem Št. modela / tip: PLM4621N, PLM4622N Specifikacije: Glejte „4. TehniΗni podatki“ v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami: 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES in 2005/88/...
 • Page 183: SlovenΖina

  SLOVENΖINA Vysvetlenie všeobecného pohĢadu Horná rukovät’ Vodiaci prvok lanka 12. Uzáver olejovej nádrže Rukovät’ s ovládaním zastavenia Vrecko na trávu 13. Káblová svorka Rukovät’ ovládania vlastného PáΗka nastavenia výšky 14. Poistný otoΗný gombík pohonu Plošina 15. PáΗka pre nastavenie rýchlosti PáΗka nastavenia otáΗok motora 10.
 • Page 184 Príprava Pre pohyb dopredu uchopte rukovät’ • PoΗas kosenia vždy používajte pevnú obuv a dlhé pre ovládanie vlastného pohonu. nohavice. Zariadenie neobsluhujte pokiaĢ ste bosí alebo máte sandále. • Dôkladne skontrolujte miesto používania zariadenia a 2. VŠEOBECNÉ odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, hraΗky, BEZPEΖNOSTNÉ...
 • Page 185 Údržba a skladovanie • Všetky matice a skrutky majte dotiahnuté, aby ste mali istotu, že zariadenie je v bezpeΗnom pracovnom stave. 4. TECHNICKÉ ÚDAJE Model PLM4621N PLM4622N Typ motora séria B&S 650E, ReadyStart séria B&S 675EX, ReadyStart S vlastným pohonom Áno...
 • Page 186 Model PLM4621N PLM4622N Menovitý výkon 2,4 kW 2,5 kW Šírka Ηepele 460 mm 460 mm OtáΗky pri voĢnobehu 2800 / min. 2800 / min. Objem palivovej nádrže 1,0 l 1,0 l Objem olejovej nádrže 0,6 l 0,6 l Objem vrecka na zachytávanie trávy...
 • Page 187 POHYB „ “. (Obr. 19) 3. Stojac za jednotkou uchopte rukovät’ s ovládaním Pre PLM4621N zastavenia a držte ju oproti hornej rukoväti, ako je to Uchopte rukovät’ pre ovládanie vlastného pohonu; znázornené na Obr. 20. kosaΗka sa automaticky pohne dopredu pri rýchlosti asi 4.
 • Page 188 8-8 PLOŠINA Spodná strana plošiny kosaΗky by mala byt’ vyΗistená po UPOZORNENIE: Vaša kosaΗka je navrhnutá na každom použití, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov sekanie trávy na plochách pri obytných budovách, ktorej trávy, lístia, špiny a ďalších materiálov. PokiaĢ umožníte výška je do 250 mm.
 • Page 189 SAE30 a dôkladne stlaΗte s cieĢom odstránit’ Pri výmene Ηepele musíte použit’ originálny typ prebytoΗný olej. vyznaΗený na Ηepeli (MAKITA 263001451) (pokiaĢ si 6. Filter nainštalujte. chcete objednat’ ΗepeĢ, spojte sa so svojim miestnym 7. Zatvorte kryt filtra.
 • Page 190 12. POKYNY PRE USKLADNENIE (MIMO SEZÓNY) PokiaĢ chcete pripravit’ kosaΗku na skladovanie, vykonajte nasledujúce kroky. 1. Po poslednom kosení v rámci sezóny vyprázdnite nádrž. a) Palivovú nádrž vyprázdnite pomocou sacieho Ηerpadla. UPOZORNENIE: Benzín nevypúšt’ajte v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti otvoreného ohňa a podobne.
 • Page 191 Karburátor je zaplavený palivom. nevyΗistí; následne nainštalujte prvok vzduchového ΗistiΗa. Obrát’te sa na autorizované servisné centrum Chybný modul zapaĢovania. spoloΗnosti Makita. Špina, voda alebo uschnutá palivová Palivovú nádrž vypust’te a vyΗistite. Nádrž naplňte Ηistým, Ηerstvým palivom. nádrž. Je t’ažké naštartovat’...
 • Page 192 SpoloΗnosĴ Makita vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie OznaΗenie zariadenia: Benzínová kosaΗka Ζíslo modelu / typ: PLM4621N, PLM4622N Technické špecifikácie: Pozrite si „4. Technické údaje“ vyhovujú nasledujúcim európskym smerniciam: 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES a 2005/88/ A je vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanými dokumentmi:...
 • Page 193: RomÂnĂ

  ROMÂNĔ ExplicaIJia vederii generale Mâner superior Sac pentru iarbĕ 13. Clemĕ de cablu Mâner de control oprire Manetĕ de reglare înĕlIJime 14. Buton de blocare Mâner de comandĕ pentru Punte 15. Manetĕ de reglare vitezĕ acIJionare automatĕ 10. Bujie 11. Capac ΒtuIJ de umplere cu Manetĕ...
 • Page 194 - dacĕ operatorul a luat medicamente sau substanIJe care îi pot afecta capacitatea de reacIJie Βi EliberaIJi mânerul de comutator pentru concentrare. a opri motorul. • AmintiIJi-vĕ cĕ utilizatorul este responsabil de accidentele sau situaIJiile neprevĕzute antrenate de PrindeIJi mânerul de comandĕ pentru utilizarea mainii, cauzate altor persoane sau bunurilor acIJionare automatĕ...
 • Page 195 ÎntreIJinere Βi depozitare • AcordaIJi atenIJie atunci când vĕ deplasaIJi pe suprafeIJe înclinate. • MenIJineIJi uruburile, bolIJurile i piuliIJele strânse, pentru a • Nu alergaIJi. vĕ asigura cĕ maina este în condiIJii bune de • Pentru maΒini rotative cu roIJi, tundeIJi iarba de-a lungul funcIJionare.
 • Page 196 4. DATE TEHNICE Model PLM4621N PLM4622N Tip motor Seria B&S 650E, ReadyStart Seria B&S 675EX, ReadyStart Autopropulsare Capacitate cilindricĕ 190 cm 190 cm Putere nominalĕ 2,4 kW 2,5 kW LĕIJime lamĕ 460 mm 460 mm Ralanti 2.800/min 2.800/min Capacitate rezervor de combustibil...
 • Page 197 AUTOMATĔ 3. Stând în spatele maΒinii, apucaIJi maneta de control oprire Βi menIJineIJi poziIJia acesteia pe mânerul Pentru PLM4621N PrindeIJi mânerul de comandĕ pentru acIJionare automatĕ, superior, conform Fig. 20. maΒina de tuns iarba se va deplasa automat înainte cu 4.
 • Page 198 eventuale defecIJiuni Βi remediaIJi-le înainte de a reporni Βi Pentru PLM4622N MaΒina este prevĕzutĕ cu un sistem de reglare a vitezei, opera maΒina. VibraIJiile excesive ale maΒinii de tuns iarba care poate regla 3 viteze, de la 3,0 km/h la 4,5 km/h. în timpul operĕrii reprezintĕ...
 • Page 199 3. SpĕlaIJi elementul de filtru cu apĕ cu sĕpun. NU Când schimbaIJi lama, trebuie sĕ utilizaIJi tipul original UTILIZAıI BENZINĔ! marcat pe lamĕ (MAKITA 263001451) (pentru a comanda 4. UscaIJi la aer elementul filtrului. lama, vĕ rugĕm sĕ contactaIJi distribuitorul local sau 5.
 • Page 200 Modul de aprindere defect. ContactaIJi centrul de service autorizat Makita. EvacuaIJi combustibilul Βi curĕIJaIJi rezervorul. UmpleIJi Mizeri, apĕ sau rezervorul de combustibil înfundat. rezervorul cu combustibil proaspĕt, curat.
 • Page 201 Yasushi Fukaya Denumirea utilajului: Director MaΒinĕ de tuns iarba pe bazĕ de benzinĕ Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Nr. model/Tip: PLM4621N, PLM4622N SpecificaIJii: ConsultaIJi “4. Date tehnice” sunt în conformitate cu urmĕtoarele Directive Europene: 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2000/14/CE Βi 2005/88/ Declarĕm cĕ...
 • Page 202: LietuviŲ Kalba

  LIETUVIŲ KALBA Bendrasis aprašymas ViršutinƳ rankena Troso kreiptuvas 11. DegalǢ bako dangtelis Sustabdymo valdymo rankena Maišas žolei 12. Alyvos bako dangtelis Savieigos valdymo rankena AukšΗio reguliavimo svirtis 13. Kabelio laikiklis Variklio apsukǢ svirtis Dugnas 14. Fiksavimo rankenƳlƳ Starterio rankena 10. ŽvakƳ 15.
 • Page 203 • KruopšΗiai apžiǞrƳkite vietė, kurioje naudosite DžrenginDž, 2. BENDROSIOS SAUGOS ir pašalinkite visus daiktus, pvz., akmenis, žaislus, TAISYKLƲS šakas ar vielas, kuriuos Džrenginys galƳtǢ išsviesti. • DŽSPƲJIMAS- Benzinas yra nepaprastai degus. - laikykite benzinė talpose, skirtose specialiai šiam DŽSPƲJIMAS: Naudodami benzininius Džrankius, tikslui;...
 • Page 204 • Nekeiskite jokio užplombuoto variklio apsukǢ valdymo komponentus, galima apgadinti vejapjovĜ, o operatoriui elemento nuostatǢ ir nelDžskite prie jǢ. – rimtai susižaloti. • Negalima lDžsti prie vejapjovƳs saugos sistemǢ ar • Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus peilius ir funkcijǢ ir jǢ išjunginƳti. atsargines dalis.
 • Page 205 4. TECHNINIAI DUOMENYS Modelis PLM4621N PLM4622N Variklio tipas B&S 650E serija, ReadyStart B&S 675EX serija, ReadyStart Savaeigis Variklio tǞris 190 cm 190 cm Nominalioji galia 2,4 kW 2,5 kW Peilio plotis 460 mm 460 mm TušΗioji eiga 2 800 /min 2 800 /min DegalǢ...
 • Page 206 (guminƳs movos viduje) 8-5 AUTOMATINƲS EIGOS DŽJUNGIMAS bǞtǢ saugiai uždƳta ant uždegimo žvakƳs metalinio galiuko. Modeliui PLM4621N 2. Užvesdami šaltė variklDž, nustatykite variklio apsukǢ Paimkite už savieigos valdymo rankenos; vejapjovƳ svirtDž Dž padƳtDž “ automatiškai ims judƳti Dž priekDž maždaug 1 m/s greiΗiu;...
 • Page 207 be to, jis trukdys tinkamai atlikti mulΗiavimė. Dugnė galima nuvalyti pakreipus žoliapjovĜ ir nugrandžius PERSPƲJIMAS: Ši žoliapjovƳ skirta pjauti Džprastė apaΗiė tinkamu Džrankiu (tuo metu uždegimo žvakƳ bǞtinai vejė prie namǢ, kuri yra ne aukštesnƳ nei 250 mm. turi bǞti atjungta). NemƳginkite ja pjauti neDžprastai aukštos, išdžiǞvusios ar 8-9 NURODYMAI, KAIP NUSTATYTI šlapios žolƳs (pvz., ganyklose) ir nesmulkinkite ja sausǢ...
 • Page 208 Gamintojas neatsako už žalė, patirtė naudojant 1. Atsukite varžtė. nesubalansuotė peilDž. 2. Nuimkite dangtDž. Keisdami peilDž, privalote naudoti originalǢ peilDž (MAKITA 3. Išplaukite filtro elementė muiluotame vandenyje. 263001451) (norƳdami užsakyti peilDž, kreipkitƳs Dž vietos NENAUDOKITE BENZINO! atstovė arba skambinkite mǞsǢ bendrovei).
 • Page 209 a) Ištraukite benzinė iš bako, naudodami siurbimo pompė. PASTABA: - Laikant bet kokDž elektrinDž DžrenginDž nevƳdinamoje PERSPƲJIMAS: Nebandykite tuštinti benzino patalpoje arba medžiagǢ sandƳlyje; - Reikia pasirǞpinti, kad Džrenginys bǞtǢ apsaugotas nuo bako uždaroje patalpoje, šalia ugnies ir pan. NerǞkykite! Benzino garai gali sukleti sprogimė...
 • Page 210 Džrenginys (-iai): Mechanizmo paskirtis: Yasushi Fukaya BenzininƳ žoliapjovƳ Direktorius Modelio Nr./ tipas: PLM4621N, PLM4622N Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija TechninƳs sėlygos: Žr. skyriǢ “4. Techniniai duomenys” atitinka šias Europos direktyvas: 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2000/14/EB ir 2005/88/ DŽrenginiai pagaminti laikantis toliau nurodytǢ standartǢ ar standartizuotǢ...
 • Page 211: LatvieŠu

  LATVIEŠU Kopskata skaidrojums AugšƯjais rokturis Troses virzǁtƩjs 11. Degvielas vƩciǎš Bremzes kontroles rokturis ZƩles maiss 12. Enjnjas vƩciǎš Pašpiedziǎas kontroles rokturis Augstuma regulƯšanas svira 13. Kabenja skava DzinƯja Ʃtruma svira Pamatne 14. BloķƯšanas rokturis 15. ƨtruma regulƯšanas svira IedarbinƩšanas rokturis 10.
 • Page 212 Sagatavošana Satverams pašpiedziǎas kontroles • Veicot zƩles pnjaušanu, vienmƯr valkƩjiet izturǁgus rokturis kustǁbai uz priekšu. apavus un garƩs bikses. Nelietojiet ierǁci, ja kƩjƩs nav apavi vai valkƩjat atvƯrtas sandales. • RǞpǁgi pƩrbaudiet vietu, kurƩ izmantosiet ierǁci, un 2. VISPƨRƮJIE DROŠǀBAS aizvƩciet visus priekšmetus, piemƯram, akmeǎus, NOTEIKUMI rotanjlietas, žagarus un metƩla stieples, ko ierǁce varƯtu...
 • Page 213 • Ja ir jƩiztecina degvielas tvertne, tas jƩdara Ʃrpus • Uzmanǁbu: ZƩles pnjaujmašǁnu nedrǁkst ekspluatƯt, ja tai nav uzstƩdǁts zƩles uztvƯrƯjs vai automƩtiski telpƩm. aizverams izvades atveres aizsargs. • Nepareizi veicot apkopi, lietojot neatbilstǁgas rezerves • Nemainiet dzinƯja uzstƩdǁjumus vai nedarbiniet to ar danjas vai noǎemot vai pƩrveidojot drošǁbas sistƯmu, pƩrlieku lieliem apgriezieniem.
 • Page 214 4. TEHNISKIE DATI Modelis PLM4621N PLM4622N DzinƯja tips B, S 650E sƯrija, ReadyStart B, S 675EX sƯrija, ReadyStart PašgƩjƯja ierǁce JƩ JƩ DzinƯja darba tilpums 190 cm 190 cm NominƩlƩ jauda 2,4 kW 2,5 kW Asmens platums 460 mm 460 mm Tukšgaitas Ʃtrums...
 • Page 215 (gumijas apvalka iekšpusƯ) ir cieši piestiprinƩta virs aizdedzes sveces metƩla uzganja. KUSTǀBAI 2. Iedarbinot aukstu dzinƯju, pagrieziet dzinƯja Ʃtruma Attiecas uz PLM4621N sviru stƩvoklǁ „ ”. Iedarbinot uzsildǁtu dzinƯju un sƩkot ar to strƩdƩt, pagrieziet dzinƯja Ʃtruma sviru Satverot pašpiedziǎas kontroles rokturi, zƩles...
 • Page 216 2. NoregulƯjiet nepieciešamajƩ ƩtrumƩ. veicina rǞsu un koroziju, un nenjaus pareizi veikt 3. Satveriet pašpiedziǎas kontroles rokturi, lai sƩktu mulΗƯšanu. Pamatni var notǁrǁt, pnjaujmašǁnu sagƩžot un pnjaut. (21. att.) notǁrot ar piemƯrotu instrumentu (pƩrbaudiet, vai aizdedzes sveces vads ir atvienots). 8-9 NORƨDǀJUMI AUGSTUMA UZMANǀBU.
 • Page 217 2. Noǎemiet vƩku. Nomainot asmeni, izmantojiet oriģinƩlo tipu, kas norƩdǁts 3. NomazgƩjiet filtra elementu ziepjǞdenǁ. uz asmens (MAKITA 263001451) (lai pasǞtǁtu asmeni, NEIZMANTOJIET BENZǀNU! lǞdzu, sazinieties ar vietƯjo izplatǁtƩju vai zvaniet mǞsu 4. Filtra elementu nožƩvƯjiet ar gaisu.
 • Page 218 KarburatorƩ ir pƩrplǞdusi degviela. iedarbinƩšanas trosi, lǁdz karburators ir attǁrǁts; pƯc tam atlieciet atpakanj gaisa filtra elementu. BojƩts aizdedzes modulis. Sazinieties ar pilnvarotu Makita apkopes centru. TvertnƯ ir netǁrumi, Ǟdens vai Izteciniet degvielu un iztǁriet tvertni. Piepildiet tvertni sastƩvƯjusies degviela.
 • Page 219 Ja ierǁci pƯc ilgstošas kalpošanas nepieciešams nomainǁt, neizmetiet to mƩjsaimniecǁbas atkritumos, bet likvidƯjiet apkƩrtƯjai videi nekaitǁgƩ veidƩ. Tikai Eiropas valstǁm EK atbilstǁbas deklarƩcija Makita ar šo apliecina, ka šƩds izstrƩdƩjums: Darbarǁka nosaukums: Benzǁna zƩles pnjaujmašǁna Modenja Nr./ tips: PLM4621N, PLM4622N SpecifikƩcijas: skatiet sadanjƩ „4. Tehniskie dati”...
 • Page 220: Eesti

  EESTI Üldvaate selgitus Käepideme ülemine osa Nööri juhik 11. Kütusepaagi kork Turvapiduri hoob Rohukott 12. Õli täiteava kork Vabajooksu juhik Kõrguse reguleerimishoob 13. Kaabliklamber Mootori pöörlemiskiiruse hoob Korpus 14. Lukustusnupp Starteri nööri käepide 10. Süüteküünal 15. Kiiruse reguleerimise hoob HOIATUS Hoidke kõrvalseisjad eemal.
 • Page 221 Lugege kasutusjuhend enne niiduki kasutamist - lisage kütust ainult välistingimustes ja ärge tähelepanelikult läbi ja hoidke see alles, et saaksite seda suitsetage samal ajal; vajadusel uuesti lugeda. - lisage kütust enne mootori käivitamist. Ärge eemaldage kütusepaagilt korki ega lisage sinna kütust, kui mootor töötab või on kuum;...
 • Page 222 • Käivitage mootor vastavalt juhistele, hoides jalgu Transportimine ja teisaldamine lõiketerast (lõiketeradest) ohutus kauguses. • Masina teisaldamise, tõstmise, transportimise või • Ärge kallutage muruniidukit mootori käivitamise ajal. kallutamise ajal peate: • Ärge seiske mootori käivitamise ajal väljaviskerenni - kandma tugevaid töökindaid; ees.
 • Page 223: Tehnilised Andmed

  4. TEHNILISED ANDMED Mudel PLM4621N PLM4622N Mootori tüüp B&S 650E seeria, ReadyStart B&S 675EX seeria, ReadyStart Iseliikuv Mootori töömaht 190 cm 190 cm Nimivõimsus 2,4 kW 2,5 kW Lõiketera laius 460 mm 460 mm Tühikäigu kiirus 2800 p/min 2800 p/min Kütusepaagi maht...
 • Page 224 2. Külma mootori käivitamisel keerake mootori JAOKS pöörlemiskiiruse hoob asendisse “ ”. Sooja mootori käivitamisel ja töötamise ajal keerake mootori PLM4621N jaoks pöörlemiskiiruse hoob asendisse “ ”. (Joon. 19) Haarake vabajooksu juhikust ning muruniiduk hakkab 3. Seistes muruniiduki taga, haarake kinni turvapiduri automaatselt liikuma edasi kiirusega u 1 m/s.
 • Page 225 nõuetekohast multšimist. Korpuse puhastamiseks võib niidukit kallutada ja kraapida seda puhtaks sobiva ETTEVAATUST: Teie muruniiduk on mõeldud tööriistaga (kontrollige, et süüteküünla juhe oleks lahti niitma tavalist elumajade ümber olevat muru, mille kõrgus ühendatud). ei ületa 250 mm. 8-9 LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMISE Ärge üritage niita ebaharilikult kõrget või märga rohtu (nt heinamaad) või niita läbi kuivanud lehekuhjade.
 • Page 226 6. Paigaldage filter tagasi. Kasutage väljavahetamiseks ainult originaalset lõiketera, 7. Sulgege filtri kate. mille tüüp on märgitud lõiketerale (MAKITA 263001451) (lõiketera tellimiseks pöörduge kohaliku müügiesindaja poole või helistage meie ettevõttesse). MÄRKUS: Vahetage filter välja, kui see on hõredaks kulunud, rebenenud, muul viisil kahjustunud või HOIATUS: Ärge puudutage pöörlevat lõiketera.
 • Page 227 Eemaldage õhupuhasti element ja tõmmake Karburaator on kütusest üleujutatud. pidevalt starteri nööri, kuni karburaator puhastub, ning paigaldage õhupuhasti element. Süütemoodul on rikkis. Pöörduge Makita volitatud hooldusteenindusse. Mustus, vesi või vana kütus Tühjendage kütusepaak ja puhastage see. Täitke kütusepaagis. paak uue puhta kütusega.
 • Page 228 ärge pange vana niidukit olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage see 22.8.2014 kasutusest keskkonnaohutul viisil. Ainult Euroopa riikide jaoks EÜ vastavusdeklaratsioon Makita kinnitab, et alljärgnev(ad) Makita seade (seadmed): Yasushi Fukaya Masina tähistus: Direktor Bensiinimootoriga muruniiduk Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Mudeli nr/tüüp: PLM4621N, PLM4622N...
 • Page 229: Srpski

  SRPSKI Objašnjenje opšteg prikaza Gornja drška RuΗica za pokretanje 11. Poklopac za gorivo RuΗica za kontrolu zaustavljanja Vođica za konopac 12. Poklopac za ulje RuΗica kontrole automatskog Dodatak za smeštanje trave 13. Stega za kabl rada Poluga za podešavanje visine 14.
 • Page 230 ukljuΗujuΕi sledeΕe, kako biste smanjili rizik od ozbiljnih - gorivo dosipajte iskljuΗivo napolju, a dok to radite telesnih povreda i/ili ošteΕenja uređaja. nemojte da pušite; ProΗitajte sva uputstva pre nego što poΗnete da koristite - sipajte gorivo pre nego što pokrenete motor. Nikada ovaj proizvod, a priruΗnik saΗuvajte kako biste ubuduΕe nemojte da skidate poklopac rezervoara za gorivo mogli da ga konsultujete.
 • Page 231 • Nemojte da naginjete kosilicu prilikom pokretanja Prevoz i rukovanje motora. • Kadgod želite da rukujete mašinom, podignete je, • Nemojte da pokreΕete motor dok stojite ispred cevi za prevezete ili nagnete morate da: izbacivanje. - nosite jake radne rukavice; •...
 • Page 232 4. TEHNIΖKI PODACI Model PLM4621N PLM4622N Tip motor B&S serija 650E, ReadyStart B&S serija 675EX, ReadyStart Samostalno pokretanje Zapremina motora 190 cm 190 cm Nominalna snaga 2,4 kW 2,5 kW Širina seΗiva 460 mm 460 mm Prazan hod 2.800 o/min 2.800 o/min...
 • Page 233 (u gumenom zaštitniku) 8-5 PREKIDAΖ ZA SAMOPOKRETANJE dobro priΗvršΕena za metalni vrh sveΕice. Za PLM4621N 2. Ako pokreΕete hladan motor, postavite polugu za Pritisnite ruΗicu kontrole automatskog rada i kosilica Εe podešavanje brzine motora u položaj „...
 • Page 234 što može da spreΗi ispravno đubrenje. Donju platformu možete da se oΗistite tako što Εete nagnuti kosilicu i PAŽNJA: Vaša kosilica je dizajnirana za košenje ostrugati je pomoΕu odgovarajuΕeg alata (uverite se da obiΗne dvorišne visine ne veΕe od 250 mm. ste prethodno iskljuΗili kabl za sveΕicu).
 • Page 235 1. Skinite šraf. Kada menjate seΗivo morate da koristite originalni tip 2. Skinite poklopac. obeležen na seΗivu (MAKITA 263001451) (da biste 3. Operite filter element vodom u koju ste dodali naruΗili seΗivo, obratite se svom lokalnom dobavljaΗu ili deterdžent. NE KORISTITE BENZIN! nazovite našu kompaniju).
 • Page 236 Karburator je potopljen gorivom. se karburator ne proΗisti, a zatim montirajte element za proΗišΕivanje vazduha. Modul za paljenje je neispravan. Obratite se ovlašΕenom servisu kompanije Makita. Blato, voda ili ustajao rezervoar za Ispustite gorivo i oΗistite rezervoar. Napunite rezervoar Ηistim, svežim gorivom.
 • Page 237 životne sredine. Samo za evropske zemlje EC Deklaracija o usklađenosti Makita izjavljuje da je sledeΕa mašina: Namena mašine: Kosilica na benzin Model br./tip: PLM4621N, PLM4622N Specifikacije: Pogledajte odeljak „4.
 • Page 238 ‫محیط1زیست‬ ‫اگر ماشین شما پس از استفاده دراز مدت نیاز به جایگزین‬ ‫شدن داشت، آن را در زباله های داخلی قرار ندهید بلکه آن را‬ .‫به صورتی که برای محیط زیست ایمن باشد دفع کنید‬...
 • Page 239 .‫المنت فیلتر هوا را نصب کنید‬ .‫تماس بگیرید‬ ‫با مرکز خدمات مجاز‬ .‫اتاقک احتراق معیوب است‬ Makita ‫سوخت را تخلیه کرده و مخزن را تمیز کنید. مخزن را‬ ‫مخزن بنزین کثیف، پر آب، یا کهنه شده‬ .‫با سوخت تمیز و تازه پر کنید‬...
 • Page 240 ‫هنگامی که پره را جایگزین می کنید، باید از نوع اصلی که‬ .‫بزنید‬ ‫) استفاده کنید‬ ( ‫روی پره نشان دار شده‬ MAKITA 263001451 ‫برای جلوگیری از خوردگی کمی گریس به برش دهنده‬ ‫(برای سفارش دادن پره، لطف ا ً با فروشنده محلی خود یا با‬ .‫بزنید‬...
 • Page 241 ‫دستورالعمل1های1تنظیم1ارتفاع‬ .‫شمع باا باشد آب پاشی کنید‬ ‫فیلتر1هوای1موتور‬ ‫احتیاط:1هرگز هیچگونه تنظیمی را روی ماشین چمن‬ ‫زنی، بدون اینکه اول موتور را متوقف، و سیم شمع را قطع کنید‬ ‫احتیاط:1اجازه ندهید که آلودگی، المنت پوشال فیلتر‬ .‫انجام ندهید‬ .‫هوا را مسدود کند‬ ‫ساعت...
 • Page 242 ‫برای پرهیز از تجمع چمن که ممکن است از مالچ پاشی‬ ‫مناسب جلوگیری کند، مطمئن شوید که سطح زیرین بدنه برنده‬ 1‫برای‬ PLM4621N ‫را پس از هر استفاده تمیز کنید. مالچ پاشی برگ ها. مالچ‬ ‫دسته کنترل خود ران را نگه دارید، ماشین چمن زنی به‬...
 • Page 243 ‫پیش از واژگون کردن ماشین چمن زنی برای نگهداری پره یا‬ ‫ارتفاع مناسب را تنظیم کنید، سپس دسته پایینی را با قفل‬ .‫خالی کردن روغن، سوخت را از مخزن خارج کنید‬ .‫کردن برآمدگی ها ثابت کنید‬ ‫هشدار: سوخت را هرگز در فضای بسته، درحین کار‬ ‫هشدار: سمت...
 • Page 244 1‫داده1های1فنی‬ PLM4622N PLM4621N ‫مدل‬ ReadyStart ،B&S 675EX ‫سری‬ ReadyStart ،B&S 650E ‫سری‬ ‫نوع موتور‬ ‫بله‬ ‫بله‬ ‫خود کشش‬ ‫091 سم‬ ‫091 سم‬ ‫جایگذاری موتور‬ ‫5.2 کیلووات‬ ‫4.2 کیلووات‬ ‫توان اسمی‬ ‫064 میلی متر‬ ‫064 میلی متر‬ ‫پهنای پره‬ ‫008,2/دقیقه‬ ‫008,2/دقیقه‬...
 • Page 245 ‫پیش از قرار دادن در هر محفظه یا محیط بسته ای، اجازه‬ ‫به ناحیه ای که باید چمن زنی شود و برعکس، پره (ها) را‬ ‫دهید موتور خنک شود؛ چمن زن را پیش از قرار دادن در‬ .‫متوقف کنید‬ .‫محل نگهداری تمیز کرده و امور نگهداری آنرا انجام دهید‬ ‫هرگز...
 • Page 246 ‫مقررات1ایمنی1عمومی‬ ‫محیطی که قرار است دستگاه را در آن به کار ببرید با دقت‬ ‫بررسی کرده و کلیه اجسام، مانند سنگ ها، اسباب بازی‬ ‫ها، چوب ها و سیم ها که ممکن است توسط دستگاه پرتاب‬ .‫شوند را بردارید‬ ‫هشدار:1هنگام استفاده از ابزارهای بنزین، احتیاط‬ .‫هشدار- بنزین...
 • Page 247 ‫فارسی‬ ‫توضیح1دیدگاه1کلی‬ ‫درپوش سوخت‬ ‫ریسمان راهنما‬ ‫دسته فوقانی‬ ‫درپوش روغن‬ ‫کیسه چمن‬ ‫دسته کنترل توقف‬ ‫گیره کابل‬ ‫اهرم تنظیم ارتفاع‬ ‫دسته کنترل خود ران‬ ‫برآمدگی قفل کننده‬ ‫بدنه‬ ‫اهرم سرعت موتور‬ ‫اهرم تنظیم سرعت‬ ‫شمع‬ ‫دسته شروع کننده‬ .‫ابزارهای کاری یا هرگونه کیت ابزار دیگر استفاده کرد‬ ‫1هشدار‬...
 • Page 248 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com PLM4621N-25L-1114...

This manual also for:

Plm4622n

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: