Download  Print this page

Tärkeät Turvaohjeet - Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

FINNISH
Heston Blumenthal
:in Sage
-tuotteissa otamme turvallisuuden vakavasti.
®
Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme ajatellen ensisijaisesti
asiakkaamme turvallisuutta. Sen lisäksi pyydämme, että käytät
sähkölaitteita varoen ja noudatat seuraavia varotoimenpiteitä.
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA TALLETA MYÖHEMPÄÄ
TARVETTA VARTEN
• Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että käyttämäsi sähkövirta
vastaa laitteen pohjaan merkittyjä tietoja. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
paikalliseen sähköyhtiöön.
• Poista ja hävitä turvallisesti kaikki pakkausmateriaalit ja mainostarrat
ennen laitteen käyttöönottoa.
• Poista ja hävitä turvallisesti pistokkeen suojus pienten lasten
tukehtumisvaaran välttämiseksi.
• Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää
liikkuvissa ajoneuvoissa tai veneissä. Ei ulkokäyttöön. Laitetta ei saa
käyttää muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Väärinkäyttö voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Ei lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa, elleivät he
toimi aikuisen valvonnassa.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistien tai henkinen toimintakyky tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, saavat käyttää laitetta, jos
käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä, ja
he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
• Älä käytä laitetta pöydän tai työtason reunalla. Varmista, että pöydän
pinta on tasainen ja puhdas, eikä siinä ole vettä tai muita aineita.
Ota huomioon, että tärinä voi saada laitteen liikkumaan käytön aikana.
• Laitetta ei saa käyttää kuumalla kaasu- tai sähköliedellä (tai sen lähellä)
tai paikassa, jossa se voi koskettaa kuumaa uunia tai pintoja.
• Älä anna virtajohdon riippua pöydän tai työtason reunan yli tai mennä
solmuun.
• Virtajohtoa, pistoketta tai runkoa ei saa upottaa veteen tai muuhun
nesteeseen, jotta vältetään sähköiskun vaara.
• Suosittelemme vikavirtasuojan (pistorasian turvakytkin) asennusta
lisäturvaksi sähkölaitteita käytettäessä. Suosittelemme laitteen virtapiiriin
asennettavaksi turvakytkintä, jonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA.
Ota tarvittaessa yhteyttä sähköliikkeeseen.
• Tehosekoitinta ei saa kytkeä ulkoisen katkaisijan (kuten ajastimen) kautta
tai yhdistää piiriin, joka säännöllisesti kytkee laitteen päälle ja pois, jotta
vältetään vaara, että laite käynnistyy itsekseen, jos ylikuumenemissuoja
palautuu huomaamatta.
• Älä käytä tehosekoitinta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut
tai jos laitteessa on joku vika, tai se on pudonnut tai millään lailla
vaurioitunut. Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys Sageen puhelimitse
tai sähköpostitse laitteen vaihtoa tai korjausta varten.
• Käyttäjä voi puhdistaa laitteen, mutta muut huollot saa tehdä vain
valtuutettu Sagen huoltokeskus.
• Tarkasta virtajohdon, pistokkeen ja laitteen kunto säännöllisin väliajoin.
Jos huomaat mitään vaurioita tai laite vaatii muuta huoltoa kuin
puhdistamista, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys Sagen
asiakaspalveluun.
12
TURVAOHJEITA TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖN
• Käytä vain tehosekoittimen mukana tulevia mukeja, teriä ja lisätarvikkeita.
Muiden kuin Sagen valmistamien tai suosittelemien lisälaitteiden tai
–tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa palovaaran tai sähköiskun tai
henkilövahingon vaaran.
• Varmista aina ennen käyttöä, että tehosekoitin on koottu oikein. Terien
tulee olla tukevasti kiinni mukissa ennen käyttöä, jotta mukin sisältö ei
vuoda tai roisku.
• Älä koskaan yritä käyttää teriä tai kiinnittää niitä runkoon ilman mukia.
• Suurella kuormituksella tehosekoitinta saa käyttää korkeintaan
10 sekuntia kerrallaan. Anna sen jälkeen moottorin levätä minuutin
ajan ennen seuraavaa käyttöä. Suuri kuormitus määritellään
laitteen turvastandardin määritysten mukaan (500 ml muki täytettynä
enimmäismäärää osoittavaan rajaan asti seoksella, jossa on kaksi paino-
osaa liotettuja, kuutioituja porkkanoita ja kolme osaa vettä). Tällaisella
tai painavammalla kuormituksella laitetta ei tulisi käyttää kauempaa kuin
10 sekuntia kerrallaan. Huomaa, että mikään tuotteen mukana tuleva
resepti ei ylitä tätä kuormitusta.
• Älä ylitä mukia täyttäessäsi MAX-rajaa, ettei moottori rasitu ja
mahdollisesti aiheuta sisällön vuotamista. Liikatäyttö heikentää myös
tehosekoittimen suorituskykyä. Huomioi myös, että joidenkin seosten
tilavuus kasvaa sekoitettaessa.
• Älä laita mitään osia tai lisälaitteita mikroaaltouuniin.
• Älä sekoita hiilihappoa sisältäviä nesteitä, sillä ne laajenevat.
• Pidä kädet, sormet, hiukset ja vaatetus loitolla laitteesta käytön aikana.
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin kosket moottorin liittimeen tai
sen ympäristöön.
• Käsittele ja puhdista terät varoen, sillä ne ovat erittäin terävät.
Virheellinen käsittely voi aiheuttaa henkilövahingon.
• Älä kiinnitä mukia runkoon moottorin käydessä.
• Tehosekoitin on tarkoitettu elintarvikekäyttöön. Älä käytä sitä muuhun
kuin ruoan tai juoman valmistukseen. Ei saa käyttää tyhjänä.
• Ei saa käyttää, jos terät ovat vaurioituneet tai jos mukissa on
ruokailuvälineitä tai mitään muita esineitä.
• Tässä tehosekoittimessa ei saa sekoittaa kuumia tai lämpimiä aineksia.
• Mukia ei saa altistaa äärilämpötiloille esimerkiksi laittamalla kylmää mukia
kuumaan veteen tai päinvastoin.
• Käännä aina muki off-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta, jos
laitetta ei valvota ja ennen sen siirtämistä, kokoamista, purkamista ja
puhdistamista.
Symbolin mukaisesti laitetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Käytön päättyessä laite on vietävä sähkö- ja
elektroniikkalaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai niitä
myyvään liikkeeseen. Lisätietoja voit kysyä oman kuntasi
virkailijoilta.

Advertisement

loading

  Related Content for Sage BPB500UKM