Download  Print this page

Vedlikehold Og Rengjøring - Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

BRUK
FØR FØRSTE GANGS BRUK
• Fjern alle pakkematerialer og reklamelapper før maskinen tas i bruk for
første gang.
• Vær forsiktig nå knivblader håndteres og rengjøres da de er svært
skarpe.
• Rengjør koppene, lokkene, knivblad og utstyr i varmt vann og
oppvaskmiddel med myk klut. Skyll og tørk grundig. Alle delene (unntatt
motoren) kan vaskes på øverste hylle i oppvaskmaskin.
• Når maskinen brukes for første gang kan det oppstå lukt fra motoren.
Dette er normalt og vil avta med bruk.
FUNKSJONER
1. Fjern knivbladene og plasser koppen med munningen vendt opp.
2. Ha i ingrediensene, men unngå å fylle over markeringslinjen
for maksimum.
3. Fest knivbladet på plass ved å vri 1/4-del i klokkeretningen. Påse at
kanten på knivbladet er riktig skrudd på koppen før den vendes og
settes på maskinen.
MERK
• Maskinen vil kun fungere når knivbladet og koppen er riktig satt sammen.
• Med ingrediensene i koppen, snu den og plasser på motoren i linje
med merkene.
• For å starte maskinen, hold koppen og vri den i klokkeretningen til
PÅ-stilling.
• Når ønsket konsistens er oppnådd, vri koppen i motsatt klokkeretning for
å skru av og løsne fra motoren.
• La ikke maskinen gå i lengre enn 60 sekunder om gangen. La motoren
hvile i 2 minutter før bruk fortsettes.
• Ingrediensene kan pulseres ved å vri koppen til stilling mellom
bajonettene. Dette vil skru motoren av og på.
• Når blanding er ferdig, vent noen sekunder slik at knivbladene stopper å
rotere før koppen løftes av motoren.
• Vend koppen slik at ingrediensene kan renne av knivblad noen sekunder
før det skrus av koppen. Hold kanten på knivblad og fjern ved å skru det
i motsatt klokkeretning.
• For sikkerhets skyld skal motoren skrus av på strømuttaket på veggen og
støpselet dras ut når bruk er ferdig.
BESKYTTELSE MOT OVERBELASTNING
• Denne maskinen har en intern tilbakestillingsmekanisme som beskytter
motoren mot overbelastning når den brukes på tung masse eller over
lang tid. Dersom maskinen plutselig stopper mens den er i bruk, har
mekanismen slått inn.
• Fjern koppen, trekk ut støpselet og la maskinen stå å avkjøle i minst
30 minutter. Ikke sett koppen tilbake på maskinen mens den kjøles da
det kan forårsake at maskinen starter uventet.
• Dersom beskyttelsesmekanismen har slått inn betyr det at maskinen
enten har gått med for tung masse eller for lang tid. Fjern noe av
innholdet og la det gå lengre tid mellom hver kjøring for å unngå at det
skjer igjen. Dette vil hjelpe til å forlenge levetiden for motoren.
• Markeringslinjen for maksimum er en god indikasjon for å unngå for tung
masse. Imidlertid er det noen blandinger som blir svært tyngre når de
kombineres og kan dermed bli tungt for motoren. Dersom motoren virker
som den går tungt eller sakte, kjør den i intervaller på 10 sekunder om
gangen. Eventuelt kan mengden innhold reduseres. Tilsetting av mer
væske kan også hjelpe maskinen til å gå lettere.
10
HINT OG TIPS
• Bruk aldri kokende (eller varme) ingredienser i maskinen. Knivbladene
skurs tett på koppen og ingen damp kan unnslippe.
• Ha alltid i væske for best resultat. Dersom knivbladene ikke får
ingrediensene til å rotere, forsøk å ha i mer væske.
• Dersom resultatet blir klumpete, forsøk å redusere mengden
ingredienser, eller kjør i flere omganger.
• Kjør maskinen kun så lenge som nødvendig - ikke kjør maskinen
for lenge.
• Dersom ingrediensene er tykke, forsøk pulseringsfunksjonen ved å vri
koppen slik at motoren skurs av og på. Dette vil få ingrediensene til
å rotere.
• Avslutt kjøring når som helst ved å vri koppen i motsatt klokkeretning for
å skru den av motoren.
• Maksimum mengde isbiter som kan kjøres i maskinen er 4 stk. fra et
standard isbrett. Dette gjelder også frossen frukt. Skjær frukt i jevnt store
biter av samme størrelse som en isbit, og legg i fryser.
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
KOPPER OG LOKK
Hold kopper og lokk rene. Unngå at matrester tørker. Utfør følgende så
raskt som mulig etter bruk:
• Skyll mesteparten av restene av knivblad, kopp og lokk.
• Vask for hånd med svamp uten skrubb i varmt vann tilsatt mildt
oppvaskmiddel.
MOTOREN
Rengjør motoren ved å tørke av med en myk, fuktig klut. Tørk grundig.
Tørk av rester som kan ha kommet på ledningen.
RENGJØRINGSMIDDEL
• Ikke bruk skrubb eller skurende rengjøringsmidler på delene eller
motoren da det kan ripe overflatene. Rengjør kun med en myk klut og
varmt vann tilsatt oppvaskmiddel.
TRYKK
• Koppene kan rengjøres ved å helle i kaldt vann, feste knivblad, og enten
sett den på maskinen eller rist for hånd i 10 sekunder.
VIKTIG
Det oppstår risiko for trykk dersom varmt vann med eller uten
oppvaskmiddel brukes.
• Dersom koppen skylles ved å feste knivbladene (enten på maskin eller
ved risting for hånd), må det ikke brukes kokende eller varmt vann.
Det kan oppstå damp som kan forårsake trykk.
• Ha ikke i oppvaskmiddel da skum vil utvides og kan forårsake trykk.
OPPVASKMASKIN
Kopper, lokk og knivblader kan vaskes i oppvaskmaskin på øverste hylle.
VANSKELIGE MATRESTER OG LUKT
Fjerning av flekker og lukt foretas ved å helle varmt vann tilsatt
oppvaskmiddel opp til markeringslinjen for maksimum. Sett til side i 5
minutter. Vask så med mildt oppvaskmiddel og varmt vann. Skyll godt og
tørk grundig. Oppbevar kopper med lokket av.

Advertisement

loading

  Related Content for Sage BPB500UKM