Download  Print this page

Skötsel Och Rengöring - Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

DRIFT
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
• Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla reklametiketter innan du
använder mixern för första gången.
• Var försiktig när du hanterar knivarna eftersom de är mycket vassa.
• Diska bägarna, locken, knivarna och tillbehören med en mjuk trasa i
varmt tvålvatten. Skölj och torka noggrant. Alla delar (utom motorsockeln)
kan maskindiskas på översta hyllan.
• När du först använder mixern kan det hända att det luktar från motorn.
Detta är normalt och kommer att avta efter hand.
FUNKTIONER
1. Ta bort knivarna och ställ bägaren med öppningen upp.
2. Fyll med ingredienser men undvik att fylla över MAX-linjen.
3. Sätt fast knivarna genom att vrida dem ett kvarts varv medsols. Se till
att knivarnas krage sitter säkert fast innan du vänder på bägaren för
att mixa.
OBS!
• Mixern fungerar bara när knivarna och bägaren är rätt hopsatta.
• Med ingredienserna ilagda, vänd på bägaren och sätt fast den på
motorsockeln med hjälp av markeringarna.
• För att mixa, ta ett stadigt tag i bägaren och vrid medsols på sockeln tills
den är i PÅ-läge (ON).
• När den önskade konsistensen har uppnåtts, vrid bägaren motsols för att
lossa den och stänga av motorn.
• Mixa inte kontinuerligt i mer än 60 sekunder åt gången. Låt motorn vila
i 2 minuter innan du fortsätter.
• Ingredienserna kan pulseras genom att vrida bägaren inom
kontaktlägena, vilket sätter på och stänger av motorn.
• När mixningen är klar, vänta några sekunder så att knivarna slutar gå runt
innan du lyfter bägarmonteringen från motorsockeln.
• Vänd på bägaren för att låta ingredienserna rinna av knivarna några
sekunder innan du skruvar av knivarna. Håll i knivkragen och vrid motsols
för att ta av dem.
• För säkerhets skull, dra ur väggkontakten när du har slutat mixa.
ÖVERBELASTNINGSSKYDD
• Mixern har ett inbyggt självåterställande överbelastningsskydd som ska
hindra att motorn skadas av tung eller kontinuerlig belastning. Om mixern
plötsligt stannar under användning kan skyddet ha aktiverats.
• Ta bort bägaren, dra ur kontakten och låt svalna i minst 30 minuter.
Sätt inte tillbaka bägaren medan apparaten svalnar eftersom det kan leda
till att skyddet återställs och apparaten startar oväntat.
• Om skyddet aktiveras betyder det att extraktorn har överbelastats med
för mycket ingredienser eller genom att köras kontinuerligt för länge.
Minska mängden ingredienser eller vänta lite längre mellan mixningarna
för att undvika att det händer igen, och därmed öka motorns livslängd.
• MAX-linjen är för det mesta en bra guide för att undvika alltför tung
belastning, men vissa kompakta ingredienskombinationer kan ändå
anstränga motorn. Om motorn låter ansträngd eller verkar gå långsamt ,
kör bara 10 sekunder åt gången, eller minska mängden av ingredienser.
Det kan också hjälpa att lösa upp kompakta blandningar genom att
tillsätta mer vätska.
16
RÅD OCH TIPS
• Mixa aldrig heta (eller ens varma) ingredienser. Knivarna bildar en
förslutning med bägaren och det finns ingen ventil för att släppa ut ångan.
• Tillsätt alltid vätska för optimal mixning. Om mixern inte får ingredienserna
att gå runt, försök med att tillsätta mer vätska.
• Om resultatet har klumpar, försök att minska mängden ingredienser,
eller mixa i omgångar.
• Kör inte mixern längre än som behövs - övermixa inte ingredienserna.
• Om ingredienserna är tjocka, använd pulsering genom att vrida
bägaren för att sätta på och stänga av motorn efter behov. Detta får
ingredienserna att cirkulera.
• För att sluta mixa när som helst, vrid bägaren motsols för att stänga
av motorn.
• Maximimängden normalstora isbitar som kan mixas är 4 stycken.
Detsamma gäller frusen frukt. Skär frukten i isbitsstora bitar innan du
lägger den i frysen.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
TUMBLER-BÄGARE OCH LOCK
För att hålla bägarna och locken rena bör du undvika att låta matrester torka
in. Följ de här stegen så snart som möjligt efter användning:
• Skölj av matresterna från knivar, bägare och lock.
• Handdiska i varmt vatten med ett milt diskmedel och en icke-slipande
svamp.
MOTORSOCKEL
För att rengöra motorsockeln torkar du först rent med en mjuk fuktig trasa
och därefter torkar du helt torrt. Torka av matrester från sladden.
RENGÖRINGSARTIKLAR
• Använd inte slipande skursvampar eller rengöringsmedel när du gör rent
bägaren eller motorsockeln då de kan repa ytan. Använd enbart varmt
tvålvatten och en mjuk trasa.
VATTENTRYCK
• Bägarna kan sköljas geno matt tillsätta kallt vatten, sätta fast knivarna
och antingen mixa eller skaka för hand i 10 sekunder.
VIKTIGT
Det kan uppstå risker genom att från hett vatten och/eller diskmedel.
• När du sköljer genom att sätta fast knivarna och mixa/skaka, tillsätt aldrig
hett eller ens varmt vatten eftersom den ånga som uppstår kan bilda
farligt ångtryck.
• Tillsätt inte diskmedel eftersom skummet som bildas utökas och kan
bilda tryck.
DISKMASKIN
Bägarna, locken och knivarna kan maskindiskas på översta hyllan.
ENVISA MATFLÄCKAR OCH LUKTER
För att ta bort fläckar och lukter fyller du varmt tvålvatten upp till MAX-
markeringen. Låt stå i 5 minuter. Diska sedan med ett milt diskmedel i varmt
vatten, skölj väl och torka noggrant. Förvara bägarna med locken av.

Advertisement

loading

  Related Content for Sage BPB500UKM