Download  Print this page

Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Boss To Go
the
Instruction Book / Betjeningsvejledning / Instruksjonsbok
Ohjekirja / Instruktionsbok
BPB500UKM
EN
User manual
DK
Brugermanual
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöopas
SE
Bruksanvisning

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Sage BPB500UKM

 • Page 1 Boss To Go ™ Instruction Book / Betjeningsvejledning / Instruksjonsbok Ohjekirja / Instruktionsbok BPB500UKM User manual Brugermanual Bruksanvisning Käyttöopas Bruksanvisning...
 • Page 2 COMPONENTS & ASSEMBLY / DELE & MONTERING / DELER OG MONTERING / OSAT & KOKOAMINEN / DELAR & MONTERING 500ml Tritan Tumblers with portable lids / 500 ml Tritan Tumbler-bægre med aftagelige låg / 500 ml Tritan kopper med overførbare lokk / ®...
 • Page 3: Important Safeguards

  The use of attachments or accessories not manufactured or a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the specified by Sage may cause the risk of fire, electrical shock, or injury. following precautions. • Always ensure the blender is assembled properly before using. Blades...
 • Page 4: Operation

  • If the results are lumpy, try reducing the ingredients, or blending in OPERATION batches. • Run the blender only for the appropriate amount of time required – do not over blend ingredients. BEFORE FIRST USE • If foods are thick, use a pulsing action by twisting the cup to engage and •...
 • Page 5: Troubleshooting

  STORAGE Store upright with the cups and blades assembled and resting on the motor base, or beside it. Do not store with the cup turned to the ON position, as this means the motor is engaged and will turn on immediately when plugged in or switched on at the wall.
 • Page 6: Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger

  • Brug kun bægre, knive og tilbehør, der følger med denne blender. elektrisk apparat og overholder de følgende sikkerhedsforanstaltninger. Brug af tilbehør, der ikke er fremstillet til eller udvalgt af Sage, kan udgøre en brandrisiko, forårsage elektrisk stød eller andre skader.
 • Page 7 • Hvis resultatet er klumpet, kan du prøve at reducere indholdet eller ANVENDELSE blende af flere omgange. • Lad kun blenderen køre i den påkrævede tid – overblend ikke ingredienserne. FØR FØRSTE BRUG • Hvis indholdet er tungt, kan du bruge en puls-funktion ved at dreje •...
 • Page 8 OPBEVARING Opbevares opretstående med bægre og knivenhed samlet og siddende på motorfoden eller ved siden af den. Bægeret må ikke stå på ON-positionen, da det betyder, at motoren tænder så snart, apparatet tilsluttes en stikkontakt. FEJLFINDING Motoren starter ikke eller •...
 • Page 9 • Bruk kun kopper, knivblader og tilbehør som kommer med maskinen. I tillegg ber vi deg til en vis grad være forsiktig når du bruker elektriske Bruk av deler eller tilbehør som ikke er produsert eller spesifisert av Sage apparater, og overholde følgende forhåndsregler.
 • Page 10: Vedlikehold Og Rengjøring

  HINT OG TIPS BRUK • Bruk aldri kokende (eller varme) ingredienser i maskinen. Knivbladene skurs tett på koppen og ingen damp kan unnslippe. FØR FØRSTE GANGS BRUK • Ha alltid i væske for best resultat. Dersom knivbladene ikke får ingrediensene til å rotere, forsøk å ha i mer væske. •...
 • Page 11 SITRUS OPPBEVARING • Sitrusoljer kan skade kopper som medfølger Tritan. Etter vask med Oppbevar i stående stilling med kopper og knivblader hvilende på motoren oppvaskmiddel må beholderen skylles grundig med vann og tørkes eller ved siden av den. Ikke oppbevar med kopper vridd til PÅ-stilling da umiddelbart.
 • Page 12: Tärkeät Turvaohjeet

  FINNISH Heston Blumenthal :in Sage -tuotteissa otamme turvallisuuden vakavasti. TURVAOHJEITA TEHOSEKOITTIMEN KÄYTTÖÖN ® ™ Suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme ajatellen ensisijaisesti • Käytä vain tehosekoittimen mukana tulevia mukeja, teriä ja lisätarvikkeita. asiakkaamme turvallisuutta. Sen lisäksi pyydämme, että käytät Muiden kuin Sagen valmistamien tai suosittelemien lisälaitteiden tai sähkölaitteita varoen ja noudatat seuraavia varotoimenpiteitä.
 • Page 13 VIHJEITÄ & VINKKEJÄ KÄYTTÖ • Älä koskaan sekoita kuumia (tai edes lämpimiä) aineksia. Terät sulkevat mukin tiiviisti eikä höyrylle ole poistumistietä. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA • Ainekset sekoittuvat parhaiten, jos niihin on lisätty nestettä. Jos ainekset eivät liiku sekoittamisen aikana, kokeile nesteen lisäämistä. •...
 • Page 14 SITRUS SÄILYTYS • Altistus sitrusöljylle saattaa vaikuttaa Tritan-mukien kirkkauteen ja Säilytä laite pystyasennossa mukit ja terät koottuna rungon päällä tai käyttöikään. Huuhtele mukit pesuaineella pesun jälkeen huolellisesti sen vieressä. Älä säilytä sitä niin, että muki on ON-asennossa, koska paljaalla vedellä ja anna kuivua välittömästi. silloin moottori on kytkettynä...
 • Page 15: Viktiga Säkerhetsåtgärder

  • Använd inte apparaten med en skadad sladd eller stickkontakt, eller efter funktionsproblem, eller om du tappat den eller om den skadats på något sätt. Sluta använda apparaten omedelbart och kontakta Sage per telefon eller e-post för utbyte eller reparation.
 • Page 16: Skötsel Och Rengöring

  RÅD OCH TIPS DRIFT • Mixa aldrig heta (eller ens varma) ingredienser. Knivarna bildar en förslutning med bägaren och det finns ingen ventil för att släppa ut ångan. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN • Tillsätt alltid vätska för optimal mixning. Om mixern inte får ingredienserna att gå...
 • Page 17 CITRUS FÖRVARING • Citrusolja kan påverka Tritan-bägarnas klarhet och livslängd. Efter att Förvara stående med bägare och knivar hopmonterade och vilande på ha diskat med diskmedel, skölj väl med rent vatten och låt dem torka motorsockeln eller bredvid den. Förvara inte med bägaren vriden till PÅ omedelbart.
 • Page 20 Sage by Heston Blumenthal Customer Service Centre ™ ® Witt A/S Phone number: +45 70 25 23 23 Email: service@witt.dk Website: www.witt.dk Registered in England & Wales No. 8223512. Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.