Download  Print this page

Türkçe - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kullanım yönergelerini okumaya ba...lamadan önce ön sayfayı açınız ve
güvenlik önlemleri
G
Buharı izleyin, demlenme sırasında
hazne kapağını asla kaldırmayın.
G
Sadece CM470 serileri: sıcak
plakalara asla dokunmayın.
G
Kapağı daima kapak açma
tutamağından açın.
G
Kap saklama yeri dahil olmak üzere
aygıtın sıcak parçalarına
dokunmayınız.
G
Çocukları kahve makinesinden
uzak tutunuz. Aygıtın kordonunu
sarkık bırakmayınız. Çünkü,
çocuklar kordonu çekip aygıtı
dü...ürebilir. Fazla kordonu aygıtın
arkasındaki yuvaya sarınız.
G
Hasarlı kahve makinesini hiçbir
biçimde kullanmayınız. Derhal
onarımcıya götürünüz ve
denetimden geçirtiniz. Bu konuda
'bakım' bölümüne bakınız.
G
Kahve makinesini, elektrik
kordonunu ve fi...ini sulu ve ıslak
yerlere koymayınız ve ıslatmayınız.
Aksi takdirde ceryana
çarpılabilirsiniz.
G
A...aòıdaki durumlarda kahve
makinesinin fi...ini prizden çekiniz:
G G
su doldurmadan önce
G G
temizleden önce
G G
kullanımdan sonra
G
Kahve makinesinin ba...ından hiçbir
zaman ayrılmayınız.
G
Elektrik kordonunun kahve
makinesinin kızgın ve sıcak
yerlerine deòmemesine dikkat
ediniz.
G
Çocukların kahve makinesiyle
oynamamalarına dikkat ediniz.
G
Kahve makinesini yalnızca evde
kullanınız
G
Kahve makinesini çalı...tırmadan
önce su haznesinde yeterli miktarda
su bulunduòundan emin olunuz.
G
Bu kahve makinesi sadece verilen
sürahi ile kullanılması içindir.
elektrik akımına baòlanması
G
Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki
elektrik akımının aygıtta belirtilen
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
Türkçe
açıklayıcı resimlere bakınız
akımla aynı olduòundan emin
olunuz.
G
Bu aygıt, 89/336/EEC sayılı Avrupa
Ekonomik Topluluòu Yönergesi'ne
uygun olarak üretilmiŸtir.
ilk kullanımdan önce
1 Aygıtı kullanmadan önce tüm
ambalajını açınız.
2 Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız.
Bu konuda 'bakım ve temizlik'
bölümüne bakınız.
3 Fazla elektrik kordonunu aygıtın
arkasındaki kordon sarma yuvasına
itiniz.
4 Kahve makinesini içine kahve
koymadan önce iki kez bol suyla
yıkayınız. Arkasından su haznesini
azami düzeye kadar suyla
doldurunuz. Bu konuda 'kahve
hazırlama' bölümüne bakınız.
kahve makinesinin
parçaları
43
su filtresi
su filtre tutamağı
ıkarılabilir su haznesi
kapak
uzun kablo için alan
sıcak plaka (sadece model
CM470 serileri için)
damlamayı önleyici aktivasyon
cihazı
programlama düğmesi
saat ayar düğmesi
gösterge ışıklı açma/kapama
düğmesi
cam sürahi ve kapağı
(sadece model CM470 serileri
için)
termal sürahi ve kapağı
(sadece model CM480 serileri
için)
ölçme kaşığı
filtre tutucu
kalıcı kahve filtresi (bunun yerine
kağıt filtre de kullanılabilir)
kapak açma yeri
aroma kontrolü
kap saklama yeri

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485