Download  Print this page

Magyar - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A használati utasítás ábrái az elsò oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki
elsò a biztonság
G
Vigyázzon, mert a kiáramló gőz
nagyon forró, ezért soha ne emelje
fel a tartály fedelét a kávéfőzés
befejezése előtt.
G
CM470 típus: ne érjen a
gyűjtőedény lapjához.
G
A fedelet mindig csak a peremnél
fogva szabad kinyitni.
G
Ne érjen hozzá a készülék forró
részeihez, például a csészetároló
részhez.
G
A kisgyermekeket mindig tartsa
távol a készüléktòl. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati vezeték ne lógjon le
az asztal széléròl, mert egy
kisgyermek magára ránthatja a
készüléket. A felesleges vezetéket
tolja vissza a kávéfòzò testébe.
G
Ha a turmixgép megsérül, azonnal
kapcsolja ki. Az újbóli bekapcsolás
elòtt ellenòriztesse és szükség
esetén javíttassa meg (l. javíttatás).
G
Az áramütés elkerülése érdekébe a
készüléket soha merítse vízbe, és a
hálózati vezetéket és a dugaszt is
mindig tartsa szárazon.
G
A hálózati vezetéket mindig húzza
ki a konnektorból
G G
mielòtt feltölti a víztartályt,
G G
mielòtt tisztítani kezdi az
alkatrészeket, illetve
G G
ha már nem használja a
kávéfòzòt.
G
A bekapcsolt turmixgépet soha ne
hagyja magára.
G
Ügyeljen arra, hogy a hálózati
vezeték ne érjen forró felülethez.
G
Soha ne engedje, hogy
kisgyermekek játsszanak a
készülékkel.
G
A turmixgépet csak
rendeltetésszerûen, kizárólag
háztartási célokra szabad
használni.
G
A kávéfòzò bekapcsolása elòtt
mindig ellenòrizze, hogy van-e víz a
víztartályban.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Magyar

ezt az oldalt.
G
Ez a kávéfőző csak a vele együtt
szállított (illetve ilyen típusú)
gyűjtőedénnyel használható.
csatlakoztatás
G
A falidugasz csatlakoztatása elòtt
ellenòrizze, hogy a hálózati
feszültség megegyezik-e a
kávéfòzò alján feltüntetett üzemi
feszültséggel.
G
A készülék megfelel az Európai
Közösség 89/336/EEC sz.
elòírásának.
az elsò használat elòtt...
1 Távolítson el minden
csomagolóanyagot.
2 Mossa el az alkatrészeket
(l. tisztítás).
3 A felesleges hálózati vezetéket tolja
vissza a készülék testébe.
4 Töltse meg a víztartályt a maximális
szintig, majd (kávé nélkül) kapcsolja
be a készüléket (l. kávé készítés).
Várja meg, amíg a teljes
vízmennyiség átáramlik a
kávéfòzòn, a kifolyt vizet öntse ki,
és ismételje meg a mûveletet.
a kávéfòzò részei
vízszűrő
vízszűrő tartó
levehető víztartály
fedél
hálózati csatlakozó zsinór tároló
gyűjtőedény lap (CM470 típus)
csöpögés gátló
programgomb
óragomb
on/off (be/ki) gomb jelzőlámpával
üveg gyűjtőedény fedéllel
(CM470 típus)
hőtartó gyűjtőedény fedéllel
(CM480 típus)
adagoló kanál
szűrőtartó
kávé filter (de papír filter is
használható)
fedélnyitó perem
aroma szabályozó
csészetároló
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485