Download  Print this page

Suomi - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
turvallisuus
G
Varo koneesta nousevaa höyryä. Älä
koskaan nosta vesisäiliön kantta
kahvinkeiton aikana.
G
Vain CM470-sarja: älä koske
lämpölevyä.
G
Avaa kansi nostamalla kannen
reunuksesta.
G
Älä koske kuumia osia, kupin
säilytystaso mukaan lukien.
G
Älä päästä lapsia koneen lähelle. Älä
anna liitäntäjohdon roikkua
sellaisessa paikassa, missä lapsi voi
tarttua siihen. Työnnä ylimääräinen
johto koneen takaosan sisään.
G
Älä koskaan käytä vioittunutta
konetta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta
'huolto'.
G
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan
laita keitintä veteen tai anna
virtajohdon tai pistotulpan kastua.
G
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
G G
ennen kuin kaadat laitteeseen
vettä
G G
ennen puhdistusta
G G
käytön jälkeen.
G
Älä koskaan jätä konetta päälle ilman
valvontaa.
G
Älä anna virtajohdon koskettaa
kuumia osia.
G
Älä anna lasten leikkiä koneella.
G
Kone on ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
G
Varmista aina, että kahvinkeittimen
säiliössä on vettä ennen kuin se
kytketään päälle.
G
Tätä kahvinkeitintä voidaan käyttää
vain toimitetun tyyppisen kannun
kanssa.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
G
Varmista, että koneen pohjassa
esitetty jännite vastaa käytettävän
verkkovirran jännitettä.
G
Tämä kone täyttää Euroopan
talousyhteisön direktiivin 89/336/EEC
vaatimukset.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
39
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaali.
2 Pese osat: katso kohta
'perushuolto'.
3 Työnnä ylimääräinen johto koneen
takaosan sisään.
4 Anna keittimen toimia kaksi kertaa
vedellä (ilman kahvia), jotta se
puhdistuisi. Täytä säiliö ylimpään
kupin merkkiin asti tätä
suorittaessasi. Katso kohta 'kahvin
valmistus'.
kuvien selitykset
vedensuodatin
vedensuodattimen kannatin
irrotettava vesisäiliö
kansi
ylimääräisen johdon säilytyslokero
lämpölevy (vain CM470-sarjan
malli)
tippalukko
ohjelmapainike
kellopainike
käynnistyskytkin merkkivalolla
lasikannu ja kansi
(vain CM470-sarjan malli)
termoskannu ja kansi
(vain CM480-sarjan malli)
mittalusikka
suodatinteline
kestosuodatin (tai käytä
paperisuodatinta)
kannen reunus
arominsäädin
kupin säilytystaso
kahvin valmistus
1 Nosta kansi.
2 Nosta vesisäiliö kahvinkeittimestä.
3 Vedä vedensuodattimen kannattimen
osat erilleen ja aseta vedensuodatin
kannattimen sisään. Aseta osat
takaisin yhteen.
4 Käännä vedensuodattimen kannattimen
kahvasta ja kohdista pohjassa oleva
nuoli kuluvan kuukauden
englanninkielisen nimen alkukirjaimen
kanssa, esim. F on February (helmikuu).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485