Download  Print this page

Indstilling Af Uret - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5 Sænk vandfilterholderen ned i
vandbeholderen og sæt den på
plads i fordybningen.
6 Fyld beholderen med den ønskede
mængde vand. Vandet skal stå
mellem det øverste og nederste
kopmærke. Fyld aldrig over 'MAX'
niveauet. (Alternativt kan
vandbeholderen fyldes, når den
sidder inde i kaffemaskinen, men pas
på ikke at spilde.)
G
Brug koldt vand. Vi anbefaler, at der
anvendes filtreret vand fra et
Kenwood vandfilter, da det giver
mindre kedelsten. Brug aldrig varmt
vand eller vand med brus.
7 Sæt vandbeholderen ind i
kaffemaskinen igen.
8 Sørg for at filterholderen sidder rigtigt
på plads i kaffemaskinen.
9 Sæt enten det medleverede,
permanente filter eller et papirfilter i
filterholderen. Kom de malede
kaffebønner i med den medfølgende
ske (brug ca. 1 afrundet skefuld per
kop eller efter smag).
10 Luk låget og justér aromaknappen
efter behov. Drej knappen til venstre,
hvis du ønsker stærkere kaffe, og til
højre, hvis du ikke ønsker så stærk
kaffe.
11 CM470 serien
G
Sæt kanden på varmepladen.
CM480 serien
Det bedste resultat opnås ved at
skylle termokanden med varmt vand,
lige før der tændes for
kaffemaskinen.
G
Skru låget på termokanden. Ved
kaffebrygning skal låget være helt
lukket med fligen på låget på linie
med kandens håndtag. Sæt kanden
på soklen.
12 Sæt stikket i kontakten og tryk på
on/off-knappen.
13 Tryk to gange på on/off-knappen for
at begynde brygningen med det
samme. On/off-knappen lyser, og
kaffemaskinen begynder at arbejde.
Displayets baggrundsbelysning
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
tændes, og slukkes automatisk efter
10 minutter.
Brygningen kan afbrydes til enhver
tid ved at trykke på on/off-knappen.
Displayets baggrundsbelysning
tændes i ét minut og slukkes
derefter automatisk.
14 Fjern ikke kanden, før brygningen er
færdig.
CM470 serien
G
Varmepladen vil holde kaffen varm,
men jo hurtigere du drikker den, jo
bedre smager den.
G
Kaffemaskinen holder kaffen varm og
slår så automatisk fra efter 2 timer.
Kaffemaskinen afbrydes manuelt ved
at trykke på on/off-knappen.
CM480 serien
G
Når brygningen er færdig, skænker
du kaffen ved at afskrue låget 180°,
så fligen på låget er på linien med
tuden. Når den ønskede mængde
kaffe er skænket op, skrues låget på
igen for at holde kaffen varm.
G
Så snart kaffen er brygget, skal du
slukke for maskinen og tage
maskinens stik ud af stikkontakten.
G
Hvis du ikke har brugt maskinen i
længere tid, skal du lade et hold
vand løbe igennem den (uden
kaffebønner) for at rengøre den. Fyld
vandbeholderen til det øverste
kopmærke, når dette gøres.
G
Kom aldrig kanden i
mikrobølgeovnen.

indstilling af uret

1 Sæt stikket i stikkontakten.
Baggrundsbelysningen tændes, og
displayet blinker.
2 Vælg det korrekte klokkeslæt ved at
trykke én gang på urknappen, så går
tiden 1 minut frem. Tryk på knappen
og hold den nede, så går tiden
fremad med 15-minutters intervaller.
G
Om nødvendigt trykkes én gang på
programknappen for at skifte mellem
12- og 24-timers systemet.
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485