Download  Print this page

Nederlands - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
veiligheid
G
Pas op voor stoom. Til het deksel
nooit op terwijl de koffie wordt gezet.
G
Alleen modellen CM470: raak
de warmhoudplaat nooit aan.
G
Til het deksel altijd aan het lipje
omhoog.
G
Raak geen hete elementen, zoals de
warmhoudplaat, aan.
G
Houd kinderen uit de buurt van het
apparaat en laat nooit het snoer
omlaaghangen waar kinderen het
kunnen vastpakken. Druk het teveel
aan snoer in de achterkant van het
apparaat.
G
Gebruik het apparaat nooit als het is
beschadigd. Laat het dan nakijken of
repareren: zie 'klantenservice'.
G
Dompel het apparaat nooit onder in
water en laat het snoer of de stekker
nooit nat worden – u zou anders een
elektrische schok kunnen krijgen.
G
Trek de stekker uit het stopcontact:
voordat u het apparaat met water
G G
vult;
voordat u het apparaat
G G
schoonmaakt;
na gebruik van het apparaat.
G G
G
Laat het apparaat nooit onbeheerd
achter.
G
Zorg dat het snoer niet in aanraking
komt met hete onderdelen.
G
Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
G
Gebruik het apparaat uitsluitend voor
huishoudelijke toepassingen.
G
Controleer altijd of er water in het
reservoir is, voordat u het apparaat
aanzet.
G
Dit koffiezetapparaat is alleen
geschikt voor de meegeleverde kan.
voor u de stekker in het
stopcontact steekt
Controleer of de spanning bij u thuis
overeenkomt met de spanning op
het typeplaatje aan de onderzijde
van het apparaat.
G
Dit apparaat voldoet aan de EG-
richtlijn 89/336/EEG.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Nederlands

voor het eerste gebruik
1 Verwijder al het
verpakkingsmateriaal.
2 Was de onderdelen: zie paragraaf
'onderhoud en reiniging'.
3 Berg overtollig snoer aan de
achterkant van het apparaat op.
4 Om het apparaat schoon te maken
vult u het waterreservoir tot aan het
bovenste kopje en laat u het
apparaat zonder koffie doorlopen.
Doe dit tweemaal. Zie 'Koffie zetten'.
koffie zetten
1 Til het deksel omhoog.
2 Haal de watertank uit het
koffiezetapparaat.
3 Open de waterfilterhouder door het
element uit elkaar te trekken. Plaats
het waterfilter in de houder. Zet het
de houder weer in het
koffiezetapparaat.
4 Draai aan de hendel van de
waterfilterhouder en breng de pijl
onderop het element op één lijn met
de letter voor de overeenkomstige
maand, bijv. F voor februari.
5
waterfilter
waterfilterhouder
verwijderbare watertank
deksel
compartiment voor extra snoer
warmhoudplaat (alleen modellen
CM470)
activering antidruppelfunctie
programmaknop
klokknop
aan/uitschakelaar met lichtje
glazen kan met deksel (alleen
modellen CM470)
thermische kan met deksel (alleen
modellen CM480)
koffieschep
filterhouder
permanent koffiefilter (of gebruik in
plaats daarvan een papieren filter)
deksellipje
geurregeling
warmhoudplaat

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485