Download  Print this page

Tiếng Việt - Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 50 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
50 | Tiếng Việt
Rawatan dan servis
Rawatan dan kebersihan
 Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas
listrik, tariklah steker dari stopkontak.
 Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu
dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan
baik dan aman.
Perhatikanlah supaya kaki sandaran 29 selalu bisa berbalik
dan bersihkannya secara berkala.
Jika karbon dinamo habis, perkakas listrik akan berhenti
sendiri. Perkakas listrik harus dikirimkan ke Service Center
untuk diservis, alamatnya lihat bab „Servis dan informasi bagi
pelanggan".
Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus
dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas
listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu
terjamin.
Mengganti tali ban penggerak (lihat gambar-
gambar P – Q)
Putarkan sekrup 6 sampai ke luar dan lepaskan pelindung tali
ban 7. Singkirkan tali ban penggerak 30 yang sudah usang.
Sebelum memasangkan tali ban penggerak 30 yang baru,
bersihkan dahulu kedua roda penggerak 31 dan 32.
Pasangkan tali ban penggerak 30 yang baru pada roda
penggerak kecil 32 dahulu dan setelah itu tekankan tali ban
penggerak 30 sambil diputarkan dengan tangan pada roda
penggerak yang besar 31.
Perhatikanlah supaya tali ban penggerak 30 bergerak persis
di alur memanjang dari roda-roda penggerak 31 atau 32.
Pasangkan kembali pelindung tali ban 7 dan kemudian
kencangkan sekrup 6.
Layanan pasca beli dan konseling terkait
pengoperasian
Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda
terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk
ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang
dapat Anda lihat di:
www.bosch-pt.com
Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati
membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-
produk kami dan aksesorisnya.
Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku
cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10
angka dan tercantum pada label tipe pekakas.
Indonesia
PT Robert Bosch
th
th
Palma Tower 9
& 10
Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang II S/06
Jakarta Selatan 12960
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id
1 609 92A 10C | (18.2.15)
Cara membuang
Perkakas listrik, aksesori dan kemasan sebaiknya didaur
ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan
hidup.
Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah
tangga!
Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tiếng Việt
Các Nguyên Tắc An Toàn
Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn
dụng cụ điện cầm tay
Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và
hướng dẫn. Không tuân thủ mọi
cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể
bị điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm
trọng.
Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn
để tham khảo về sau.
Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh
báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay
của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện)
hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).
Khu vực làm việc an toàn
 Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng. Nơi làm
việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
 Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong
môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có
chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác. Dụng cụ
điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác
bén cháy hay bốc khói.
 Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần
khi vận hành dụng cụ điện cầm tay. Sự phân
tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.
An toàn về điện
 Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải
thích hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải
biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không
được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây
mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại
sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giựt.
 Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay
các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò
sưởi, hàng rào và tủ lạnh. Có nhiều nguy cơ bị
điện giựt hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
 Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài
mưa hay ở tình trạng ẩm ướt. Nước vào máy sẽ
làm tăng nguy cơ bị điện giựt.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500