Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 54

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 54 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
54 | Tiếng Việt
Ghi Chú: Trước khi vận hành máy, kiểm tra lại các
vít lắp bắt 11 đã được bắt vào chắc chưa. Xoay đầu
lưỡi 13 bằng tay và đảm bảo các lưỡi bào không bị
xước.
Sử Dụng Bộ Chuyển Đổi
Chuyển đổi từ Thép gió HSS sang Cac-bua TC
Với bộ chuyển đổi 2 607 001 399 (xem phần phụ
kiện), các máy bào trang bị lưỡi bào thép gió HSS có
thể chuyển đổi qua lưỡi bào cac-bua TC.
– Tháo và lấy vấu kẹp 12 ra.
– Đẩy lùa nẹp kẹp lưỡi bào 16 cùng với lưỡi bào 15
ra khỏi rãnh dẫn hướng 14 của tang trống lưỡi 13.
– Lắp bộ chuyển đổi 2 607 001 399 vào trong rãnh
dẫn hướng 14.
– Lắp vấp kẹp 12 vào như cũ và vặn các vít lắp bắt
11 vào, nhưng hãy khoan siết chặt lại.
– Lắp lưỡi bào cac-bua TC từ bên hông vào trong vị
trí lắp bắt lưỡi bào.
– Mỗi lưỡi bào phải được ráp và so chính tâm với
khuôn đế máy bào 8. Sau cùng, siết chặt ba vít
lắp bắt 11 bằng chìa vặn gia lực đầu bằng 10, đảm
bảo sự siết chặt đúng theo trình tự () nằm
trên vấu kẹp 12.
Chuyển đổi từ TC sang HSS
Với bộ chuyển đổi 2 607 001 398 (xem phần phụ
kiện), các máy bào trang bị lưỡi bào cac-bua TC có
thể chuyển đổi qua lưỡi bào thép gió HSS.
– Tháo 3 con vít lắp bắt 11 bằng chìa vặn gia lực
đầu bằng 10 và tháo vấu kẹp 12 ra.
– Đẩy lùa nẹp kẹp lưỡi bào 16 cùng với lưỡi bào 15
ra khỏi rãnh dẫn hướng 14 của tang trống lưỡi 13.
– Lắp bộ chuyển đổi 2 607 001 398 vào trong rãnh
dẫn hướng 14 và so chính tâm với khuôn đế
máy bào 8.
– Lắp vấu kẹp 12 vào như cũ và siết ba vít lắp bắt
11 bằng chìa vặn gia lực đầu bằng 10. Đảm bảo
sự siết chặt đúng theo trình tự () nằm trên
vấu kẹp 12.
Hút Dăm/Bụi
 Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có
chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim
loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người.
Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm
người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc
gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay
đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có
liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất
cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ
chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa
amiăng.
– Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống
hút thích hợp cho loại vật liệu.
1 609 92A 10C | (18.2.15)
– Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
– Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ
lọc cấp P2.
Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan
đến loại vật liệu gia công.
Làm sạch phoi 3 đều đặn. Sử dụng một dụng cụ
thích hợp để làm sạch phoi bị tắc, ví dụ như que gỗ,
khí nén v. v.
 Không được để tay của bạn đưa vào bên trong
bộ phận tống mạt cưa. Chúng có thể bị thương
tổn do các bộ phận chuyển động gây ra.
Để đảm bảo việc hút vỏ bào/mạt cưa được tốt nhất,
luôn luôn sử dụng máy hút bụi đặt bên ngoài hay túi
đựng mạt cưa/dăm bào.
Vận Hành
Chế Độ Hoạt Động
Điều Chỉnh Độ Sâu bào
bằng núm chỉnh cỡ sâu 2, cỡ sâu bào có thể điều
chỉnh theo nhiều mức từ 0–2,6 mm bằng cách sử
dụng thước đo tỉ lệ bào 1 (vạch chia độ tỉ lệ
=0,1 mm).
Gá Đỡ (xem hình N)
Gá đỡ 29 cho phép đặt máy trực tiếp xuống ngay sau
khi hoạt động mà không làm hư hỏng bề mặt gia
công hay làm hỏng lưỡi bào. Trong khi bào, gá đỡ 29
được gập lên trên nên điều này cho phép sự tiếp xúc
hoàn toàn của phần sau khuôn đế máy bào 8.
Bắt Đầu Vận Hành
 Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn
phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn
máy.
Bật Mở và Tắt
Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt
động khi sử dụng.
Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 5 và nhấn
giữ xuống.
Để khóa, nhấn công tắc Tắt/Mở 5, nhấn nút khóa
tự-chạy 4 vào.
Để tắt máy, nhả công tắt Tắt/Mở 5 ra hay khi công
tắc đã được khóa bằng nút khóa tự-chạy 4, nhấn
nhanh công tắc Tắt/Mở 5 và rồi nhả ra.
Hướng Dẫn Sử Dụng
 Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy,
kéo phích cắm điện nguồn ra.
Bào (xem hình N)
Chỉnh đặt cỡ sâu bào theo yêu cầu và đặt phần trước
khuôn đế máy bào 8 áp vào vật gia công.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500