Download Print this page

Bosch GHO 6500 Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2364-001.book Page 53 Wednesday, February 18, 2015 11:06 AM
Sự lắp vào
 Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy,
kéo phích cắm điện nguồn ra.
Chọn Lựa Lưỡi Bào
Dụng cụ điện có thể thích hợp với nhiều loại lưỡi bào
khác nhau.
Bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi (phụ kiện), kể cả
loại lưỡi bào (thép gió HSS hay cac-bua TC) đều có
thể sử dụng được, tùy theo tiêu chuẩn trang bị của
dụng cụ điện.
Khi thay lưỡi bào, luôn luôn thay cả hai lưỡi; nếu
không làm như vậy, sự mất cân đối có thể làm cho
sự rung động phát sinh, làm giảm tuổi thọ của dụng
cụ điện.
Thay Lưỡi Bào Thép Gió HSS
 Phải cẩn trọng khi thay các lưỡi bào. Không
được nắm lưỡi bào ở cạnh cắt. Có nguy cơ bị
thương tích do cạnh cắt sắc bén của lưỡi bào gây
ra.
Tháo Lưỡi Bào (xem hình A – C)
– Để đổi cạnh các lưỡi bào, xoay tang trống lưỡi 13
cho đến khi vấu kẹp 12 nằm song song với khuôn
đế máy bào 8.
– Tháo 3 con vít lắp bắt 11 bằng chìa vặn gia lực
đầu bằng 10 và tháo vấu kẹp 12 ra.
– Đẩy lùa nẹp kẹp lưỡi bào 16 cùng với lưỡi bào 15
ra khỏi rãnh dẫn hướng 14 của tang trống lưỡi 13.
– Xoay tang trống lưỡi 180° và tháo lưỡi bào thứ hai
ra.
Ghi Chú: Trước khi thay hay mài bén lại lưỡi bào,
tháo nẹp kẹp lưỡi bào thép gió HSS 16 bằng cách
vặn lỏng vít lắp bắt 17 ra.
Mài Bén Lại Lưỡi Bào Thép Gió HSS
(xem hình D)
Lưỡi bào thép gió HSS mòn hay cùn có thể mài bén
lại được bằng thiết bị mài 18 (phụ kiện) và đá mài
hiện có bán trên thị trường.
Lắp cả hai lưỡi bào vào trong thiết bị mài và kẹp chặt
lại bằng bu-long tai vặn. Đảm bảo rằng cả hai lưỡi
bào đã lắp vào hết bên trong.
Chuyển dịch thiết bị mài có lắp lưỡi bào một cách
đồng đều và áp nhẹ lên đá mài.
Ghi Chú: Không bao giờ được mài lại lưỡi mài nhiều
hơn 6 mm, căn cứ vào chiều dày tối thiểu là 23 mm.
Sau đó, phải thay cả hai lưỡi bào ra.
Lắp Ráp Lưỡi Bào (xem hình E – F)
Trước khi lắp lại lưỡi bào mới hay đã được mài bén
lại, hãy làm sạch tang trống lưỡi 13 và các lưỡi bào
15 cũng như nẹp kẹp lưỡi bào thép gió HSS 16 nếu
thấy cần. Làm sạch lưỡi bào bị bám dày nhựa mủ
bằng cồn hay dầu lửa.
Bosch Power Tools
Ghi Chú: Trước khi lắp lưỡi bào mới vào hay đã
được mài bén lại, trước hết là phải chỉnh đặt đúng độ
cao của chúng.
Cữ định cỡ 19 (phụ kiện) được sử dụng để điều chỉnh
độ cao của lưỡi bào. Đặt lưỡi bào 15 và nẹp kẹp lưỡi
16 lên trên cữ định cỡ. Đảm bảo nẹp kẹp lưỡi 16 ăn
vào rãnh được thiết kế dành cho mục đích này. Nhấn
lưỡi bào 15 vào hết bên trong và khóa nẹp kẹp lưỡi
16 ở tại vị trí này bằng các vít lắp bắt 17. Động tác
này sẽ tự động điều chỉnh đúng độ cao.
Mỗi lưỡi bào phải được ráp và so chính tâm với
khuôn đế máy bào 8. Sau cùng, siết chặt ba vít lắp
bắt 11 bằng chìa vặn gia lực đầu bằng 10, đảm bảo
sự siết chặt đúng theo trình tự () nằm trên vấu
kẹp 12.
Ghi Chú: Trước khi vận hành máy, kiểm tra lại các
vít lắp bắt 11 đã được bắt vào chắc chưa. Xoay đầu
lưỡi 13 bằng tay và đảm bảo các lưỡi bào không bị
xước.
Thay Lưỡi Cac-bua (TC)
 Phải cẩn trọng khi thay các lưỡi bào. Không
được nắm lưỡi bào ở cạnh cắt. Có nguy cơ bị
thương tích do cạnh cắt sắc bén của lưỡi bào gây
ra.
Chỉ sử dụng lưỡi bào cac-bua (TC) chính hãng Bosch.
Lưỡi bào cac-bua (TC) có hai cạnh cắt, và có thể
chuyển đổi qua lại được. Khi cả hai cạnh đều mòn,
lưỡi bào 20 phải được thay ra. Lưỡi bào cac-bua (TC)
có thể không thể mài bén lại được.
Tháo Lưỡi Bào (xem hình G – H)
– Để đổi cạnh hay thay lưỡi bào, xoay tang trống
lưỡi 13 cho đến khi vấu kẹp 12 nằm song song với
khuôn đế máy bào 8.
– Tháo lỏng ba vít lắp bắt 11 bằng chìa vặn gia lực
đầu bằng 10 vào khoảng 1– 2 vòng. Không cần
phải tháo vấu kẹp 12 ra.
– Xoay tang trống lưỡi một chút và đẩy lưỡi bào 20
qua một bên ra khỏi tang trống lưỡi 13 bằng một
mẫu gỗ.
– Xoay tang trống lưỡi 180° và tháo lưỡi bào thứ hai
ra.
Lắp Ráp Lưỡi Bào (xem hình I – J)
Rãnh dẫn hướng của lưỡi bào luôn luôn đảm bảo giữ
không đổi chiều cao đã điều chỉnh hay khi đổi cạnh.
Nếu thấy cần, làm sạch nơi lưỡi bào được lắp vào
trong tang trống lưỡi 13 và cho cả lưỡi bào 20.
Khi lắp ráp lưỡi bào, bảo đảm lưỡi bào vào đúng vị
trí trong phần lắp lưỡi của tang trống lưỡi 13.
Mỗi lưỡi bào phải được ráp và so chính tâm với
khuôn đế máy bào 8. Sau cùng, siết chặt ba vít lắp
bắt 11 bằng chìa vặn gia lực đầu bằng 10, đảm bảo
sự siết chặt đúng theo trình tự () nằm trên vấu
kẹp 12.
Tiếng Việt | 53
1 609 92A 10C | (18.2.15)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 6500