Download  Print this page

Güvenlik; Hedef Okuyucular; İş Güvenliği Talimatı; Nakliyat - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

1
Güvenlik
1.1

Hedef okuyucular

1.2
İş güvenliği talimatı
1.2.1

Nakliyat

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Bu belgedeki talimatlar aşağıdaki hedef okuyucular temel alınarak tasarlanmıştır:
Hedef okuyucular
Yeterlilik
Operasyonel başlatma
Bina veya elektrik
personeli
tesisatı döşemeye
ilişkin teknik eğitim.
Cihazı çalıştırmadan önce genel güvenlik önlemlerini okuyun.
Gerekli olduğunda başvuru için bu belgeyi saklayın.
Cihaz ile ilgili belirtilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
Bu belgeyi her zaman cihazla birlikte verin.
Ürünün gelişimi, tasarımı, kurulumu, işleyişi veya bertaraf edilmesiyle ilgili
herhangi ulusal ya da yerel güvenlik standartı veya kanunu ürüne ait belgelerde
verilen talimatlara eklenmelidir.
Çevrede bulunan diğer cihazlarla etkileşim sonucu oluşan radyo paraziti
Bu A sınıfı bir cihazdır. Bu ekipman mesken kurulumlarında radyo parazitine
sebep olabilir. Bu durumda kullanıcı, parazit sorununu gidermek üzere gerekli
önlemleri alması yönünde teşvik edilir.
Tazminat talebi
Cihaz zarar görmüşse veya herhangi bir parçası eksikse elektriğe bağlamayın.
Üretici tarafından onaylanmadığı sürece cihazda herhangi bir değişiklik ya da
tadilat yapmayın.
Yalnızca üretici tarafından onaylanan yedek parça ve aksesuarları kullanın.
Nakliyat sırasında meydana gelen zarar
Cihazı mekanik titreşime veya darbeye maruz bırakmayın.
Daha sonra olabilecek nakliyatlar için ambalaj malzemesini saklayın.
Faaliyet
Ürünün durumu
Ürün ilk kez çalıştırılır.
Ürün henüz kurulu ve
ayarlı değildir.
Güvenlik
175
TR
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: