Download  Print this page

Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction Page 144

Hide thumbs

Advertisement

Možnosti dodání a technické změny vyhrazeny.
Údaje a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění. / Dodávky záleží na dostupnosti.
© 2008 Copyright
Siemens Building Technologies
Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument i na jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se
nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného
souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen.
Vyhrazujeme si veškerá práva na tento dokument a jeho obsah. Převzetím dokumentu příjemce akceptuje tato práva a zavazuje se
nepublikovat dokument ani jeho obsah jako celek nebo jeho část, neposkytovat jej třetím stranám bez našeho předchozího písemného
souhlasu a nepoužívat jej za žádným jiným účelem, než za jakým mu byl doručen.
Tato příručka popisuje 8 a 16kanálové digitální videorekordéry. Tyto dva modely digitálních videorekordérů se liší pouze počtem kamer a
alarmů, které lze připojit, a počtem kamer, které lze zobrazit. Obrázky a popisy v této stručné příručce se týkají 16kanálového modelu.

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: