Download  Print this page

Säkerhet; Målgrupp; Allmänna Säkerhetsåtgärder; Transporter - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

1
Säkerhet
1.1
Målgrupp
1.2
Allmänna säkerhetsåtgärder
1.2.1

Transporter

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Instruktionerna i detta dokument är endast avsedda för nedanstående målgrupp:
Målgrupp
Kvalifikationer
Personal som ska starta
Teknisk utbildning för
upp driften
byggnads- eller
elinstallationer.
Läs informationen om allmänna säkerhetsåtgärder innan du använder
apparaten.
Spara detta dokument som referens.
Följ alla varningar och instruktioner som finns på apparaten.
Detta dokument ska alltid följa med produkten.
Nationella eller lokala säkerhetsstandarder eller -föreskrifter som gäller för
utveckling, design, installation, drift eller kassering av en produkt måste följas
utöver de anvisningar i produktdokumentationen.
Radiostörning med andra enheter i området
Detta är klass A-utrustning. Utrustningen kan orsaka radiostörning av annan
utrustning i bostadsinstallationer. Om sådan störning uppstår, bör användaren
vidta lämpliga radioavstörningsåtgärder.
Ansvarsfriskrivning
Anslut inte utrustningen om den är skadad eller om några delar saknas.
Bygg inte om eller modifiera utrustningen om ändringen inte godkänts av
tillverkaren.
Använd bara reservdelar och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
Transportskador
Utsätt inte utrustningen för mekaniska vibrationer eller stötar.
Behåll emballagematerialet för framtida transporter.
Arbetsuppgift
Utrustningsstatus
Sätter produkten i drift
Produkten är ännu inte
för första gången.
installerad och
konfigurerad.
Säkerhet
119
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: