Download Print this page

Polski - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i
zachować na wypadek potrzeby
skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i
etykiety.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego:
przed przystępowaniem do montażu i
demontażu części
po użyciu
przed przystępowaniem do
czyszczenia.
Nie wolno dopuszczać do zamoczenia
podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego ani wtyczki.
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W
razie awarii oddać je do sprawdzenia lub
naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty
obsługi klienta").
Nigdy nie stosować niezatwierdzonych
przez firmę nasadek.
Włączonego urządzenia nie należy
pozostawiać bez nadzoru.
Przed zdjęciem bidonu z podstawy
zasilającej należy zaczekać, aż ostrza
całkowicie się zatrzymają.
Bidon przeznaczony jest wyłącznie
do składników zimnych. Nie należy w
nim rozdrabniać składników gorących.
RYZYKO POPARZENIA: urządzenia
można używać do przygotowywania zup.
Przed miksowaniem składniki płynne
należy ostudzić do temperatury pokojowej.

Polski

93

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06