Download Print this page

Norsk - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
og ta vare på den slik at du kan slå opp i
den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
Slå av og trekk ut støpselet
før du setter på og fjerner deler
etter bruk
før rengjøring
La aldri motorenheten, ledningen eller
kontakten bli våte.
Bruk aldri en skadet maskin. For å få den
kontrollert eller reparert ser du service og
kundetjeneste.
Bruk aldri uautorisert tilbehør.
La aldri apparatet stå på uten tilsyn.
Vent alltid til knivbladene har stanset helt
før du tar ut flasken fra motorenheten.
Flasken egner seg bare til bruk
med kalde ingredienser. Du må
ikke behandle varme ingredienser.
SKÅLDEFARE: Enheten kan også
brukes til å lage suppe. Væsken må kjøles
til romtemperatur før miksing.
Du må aldri drikke varme væsker fra
flasken.
Når du drikker gjennom lokket, må du
passe på at drikken er jevn. Det kan hende
at du må eksperimentere litt for å oppnå
ønsket resultat, spesielt når du behandler
fast eller umoden mat siden noen
ingredienser ikke blir behandlet.

Norsk

62

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06