Download Print this page

Svenska - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
Stäng av apparaten och dra ut
stickkontakten:
innan du monterar eller demonterar delar
efter användning
före rengöring.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får inte
bli blöta.
Använd inte apparaten om den är skadad.
Lämna den för kontroll eller reparation. Se
"service och kundtjänst".
Använd aldrig tillbehör som inte är
godkända.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
den är påslagen.
Vänta alltid tills knivbladen har stannat helt
innan du lossar flaskan från drivenheten.
Flaskan ska endast användas
med kalla ingredienser. Bearbeta
inte varma ingredienser.
RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Enheten
kan även användas till att göra soppor.
Vätskor ska svalna till rumstemperatur
innan du mixar.
Drick aldrig varma drycker direkt från
flaskan.
Se till att drycken är ordenligt mixad och
slät om du ska dricka genom locket. Du
kan behöva prova dig fram innan du får
önskat resultat. Det gäller framför allt om
du mixar fast eller omogen frukt, då det
kan hända att dessa ingredienser inte
bearbetas fullt ut.

Svenska

56

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06