Download Print this page

Ïesky - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce
a uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a
nálepky.
Přístroj vypněte a odpojte ze sítě:
před nasazováním a odnímáním dílů
po použití
před čištěním.
Zabraňte tomu, aby se na přístroj, kabel
nebo zástrčku dostala voda.
Přístroj nepoužívejte, pokud je
poškozený. Nechejte jej zkontrolovat
nebo spravit: viz „servis a údržba".
Nikdy nepoužívejte nepovolené
příslušenství.
Přístroj nenechávejte bez dozoru.
Před sundáním nádoby z hnací jednotky
vždy počkejte, až se nože zcela zastaví.
Nádobu používejte pouze na
mixování studených ingrediencí.
Nemixujte horké ingredience.
NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Přístroj lze
používat k přípravě polévek. Před
mixováním nechte tekutiny zchladnout na
pokojovou teplotu.
Z nádoby nepijte horké nápoje.
Pokud budete pít skrz víčko, nápoj musí
být dostatečně jemný. Dosažení
požadovaného výsledku může vyžadovat
určité experimentování, zejména při
použití tvrdých nebo nezralých potravin,
protože některé mohou zůstat
nerozmixované.
Ïesky
80

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06