Download Print this page

Dansk - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje, og
opbevar den i tilfælde af, at du får brug for
at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
Sluk og tag stikket ud:
før du monterer og afmonterer dele
efter brug
før rengøring
Lad aldrig motordelen, ledningen eller
stikket blive våde.
Brug aldrig en beskadiget maskine. Få den
efterset eller repareret. Se under 'service
og kundepleje'.
Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når
den er tændt.
Vent altid, til knivene er stoppet helt, før
flasken tages af motorenheden.
Flasken er kun egnet til brug
med kolde ingredienser. Tilbered
ikke varme ingredienser.
SKOLDNINGSRISIKO: Enheden kan
også bruges til at lave suppe med. Væske
skal afkøle til rumtemperatur, før der
blendes.
Drik aldrig noget varmt direkte af flasken.
Når du drikker gennem tuden, skal du
sørge for at drikken er jævnt blended. Det
kan være at der skal lidt øvelse til for at
opnå det ønskede resultat, specielt når der
bearbejdes faste eller umodne madvarer,
da nogle af ingredienserne kan forblive
ubehandlede.

Dansk

illustrationerne ud
50

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06