Download Print this page

Suomi - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset
tarrat.
Katkaise virta ja irrota pistotulppa
ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista
käytön jälkeen
ennen puhdistamista.
Älä koskaan anna moottoriosan,
virtajohdon tai pistotulpan kastua.
Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Toimita se
tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja
on huolto ja asiakaspalvelu.
Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole
hyväksynyt.
Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
Ennen pullon poistamista moottoriosasta
odota, kunnes terät ovat pysähtyneet
kokonaan.
Pullo soveltuu vain kylmille
aineosille. Älä laita siihen kuumia
aineosia.
PALOVAMMAVAARA: Laitetta voidaan
käyttää myös valmistettaessa keittoja.
Nesteiden on annettava jäähtyä
huoneenlämpöisiksi ennen sekoittamista.
Älä juo mitään kuumaa suoraan pullosta.
Jos juot kannen läpi, varmista, että juoma
on tasaista. Parhaiden tulosten
saavuttaminen voi vaatia kokeilemista.
Varsinkin kovia tai raakoja aineosia
käytettäessä osa niistä voi jäädä
käsittelemättä.

Suomi

68

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06