Download Print this page

Nederlands - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze
veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Verwijder de verpakking en alle labels.
Schakel de blender uit en haal de stekker
uit het stopcontact:
voordat u onderdelen aanbrengt of
verwijdert
na gebruik
vóór u het apparaat reinigt.
Laat de motor, het snoer of de stekker
nooit nat worden
Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
Laat het nakijken of repareren: zie
onderhoud en klantenservice.
Gebruik nooit een ongeautoriseerd
hulpstuk.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
aanstaan.
Wacht altijd totdat de messen volledig tot
stilstand zijn gekomen voordat u de
reisbeker van het motorblok af haalt.
De reisbeker is alleen geschikt
voor gebruik met koude
ingrediënten. Gebruik hem niet
voor hete ingrediënten.
VERBRANDINGSGEVAAR: De machine
kan ook worden gebruikt om soep te
maken. Laat alle vloeistoffen tot
kamertemperatuur afkoelen voordat u de
soep maakt.
Drink hete vloeistoffen nooit direct uit de
reisbeker.

Nederlands

manier zijn de afbeeldingen zichtbaar
8

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06