Download Print this page

Türkçe - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
güv nlik
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
Kapatın ve fişten çekin:
parçaları yerleştirmeden ve
çıkartmadan önce
kullandıktan sonra
temizlemeden önce.
Güç ünitesinin, kablonun veya fişin
ıslanmasına asla izin vermeyin.
sla hasarlı bir makine kullanmayın.
Kontrol veya tamir ettirin: bkz. 'servis ve
müşteri hizmetleri'.
sla onaysız bir ek kullanmayın.
Cihazı asla başıboş bırakmayın.
Şişeyi, güç ünitesinden çıkarmadan evvel
her zaman bıçakların tamamen durmasını
bekleyin.
Bu şişe sadece soğuk malzemelerle
kullanım içindir. Sıcak malzemeleri
işlemeyin.
H ŞL NM RİSKİ: Ünite aynı zamanda
çorba yapmak için de kullanılabilir. Sıvılar
karıştırılmadan önce oda sıcaklığına
soğumaya bırakılmalıdırlar.
Şişeden asla sıcak içecekler içmeyin.
Kapaktan içerken içeceğin akıcı olmasına
dikkat edin. Özellikle bazı malzemelerin
işlenmemiş halde kalabileceği katı ve tam
olgunlaşmamış yiyecekleri işlerken
istenilen sonucu elde etmek için bazı
denemeler gerekebilir.
Türkçe
74

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06