Download Print this page

Technische Gegevens - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Aansluitingen
Zie de afbeeldingen op pagina 3-
Sluit de zender aan op de
audiovisuele apparatuur.
De audio-ingangsstekker a van de
zender kan rechtstreeks worden
aangesloten op een 3,5-mm
ministereohoofdtelefoonaansluiting
van uw apparatuur b.
Gebruik een 6,3 mm stereo
standaardplugadapter (niet
bijgeleverd) c voor aansluiten op
een grote hoofdtelefoonaansluiting
(6,3 mm stereo).
b Draagbare CD-speler,
stereo-cassettespeler, radio-
cassettespelers, personal
computer, enz.
Sluit de bijgeleverde
netspanningsadapter op de
zender aan en vervolgens op
een stopcontact.
d Stopcontact
(netstroom 230 V tot 240 V,
50 Hz)
Trek de stekker van de
netspanningsadapter uit het
stopcontact wanneer u het
apparaat voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
Wanneer de netspanningsadapter
is aangesloten, staat het
apparaat in de stand-by stand.
De primaire stroomkring staat
altijd onder spanning zolang als
de netspanningsadapter op een
stopcontact is aangesloten.
● Gebruik geen andere
netspanningsadapters dan
degene die is bijgeleverd.
Installatie
Dit apparaat gebruikt radiogolven.
De golven kunnen binnen een bereik
van maximaal 100 meter worden
overgebracht.
Opmerking
Onder optimale omstandigheden, is
de hoofdtelefoon in staat om heldere
signalen van de zender op te vangen
binnen een afstand van maximaal
100 meter. Metaal tussen de twee
apparaten of de aanwezigheid
van andere radiogolven kan
echter storing veroorzaken,
zodat de signalen zelfs op een
kortere afstand van de zender niet
helder zullen zijn. Deze storing is
te verhelpen door dichter naar de
zender toe te gaan, door obstakels te
verwijderen, of door van zenderkanaal
te wisselen.
Af en toe kan er ook storing zijn die
veroorzaakt wordt door dode plekken
in het zendgebied van de zender.
Dit verschijnsel doet zich voor met
elk soort radiosignaal en is dus geen
defect. Dode plekken kunnen worden
verplaatst door de zender en de
hoofdtelefoon te verplaatsen.
5
20
Bediening
.
Voorbereidingen
B
Schakel de audio-visuele
uitrusting waarop de zender is
aangesloten in.
Stel het volume op de
geluidsbron zo hoog mogelijk
in zonder dat het geluid
vervormd gaat klinken.
Het geluid is gevoeliger voor
storing wanneer het volume van
de geluidsbron laag is ingesteld.
Zie de afbeeldingen op pagina 3-
Verwijder de hoofdtelefoon
van de zender.
Draai de [VOL] knop om het
volume van de hoofdtelefoon
te verminderen.
Zet de [OPR] schakelaar op
"ON".
De [OPR]-indicator brandt in rode kleur.
Zet de hoofdtelefoon op.
Stel het volume op de
hoofdtelefoon in.
Draai de [TUNING] afstemknop
naar de stand met de beste
storingsvrije ontvangst om de
precieze frequentie te vinden.
Als er storing blijft, kunt u het
zenderkanaal omschakelen voor
een betere ontvangst.
Na het luisteren
Neem de hoofdtelefoon af.
Zet de [OPR] schakelaar op "OFF".
De [OPR]-indicator gaat uit.
Plaats de hoofdtelefoon op de
zender om de batterijen op te laden.
Schakel de audio-visuele uitrusting
waarop de zender is aangesloten uit.
Opmerking
● Vermijd langdurig luisteren,
aangezien dit uw gehoor kan
beschadigen.
● Stop het gebruik indien u zich
onbehaaglijk voelt wanneer de
hoofdtelefoon direct met uw huid in
contact komt.
Voortgezet gebruik kan huiduitslag
of andere allergische reacties
veroorzaken.
● Er kunnen kleine abnormale geluiden
uit de netspanningsadapter komen.
Dit is geen defect.
● Als er ruis optreedt in een radio,
enz., de netspanningsadapter van de
radio weghouden.
Betreffende de AUTO POWER
ON/OFF functie:
Zodra er geluidssignalen doorkomen,
wordt de zender ingeschakeld (De
[OPR/CHG]-indicator wordt groen).
Wanneer er 1 tot 2 minuten geen
geluidssignalen doorkomen, wordt de
stroom automatisch uitgeschakeld (De
[OPR/CHG]-indicator gaat uit). Deze
functie werkt niet wanneer het volume
van het aangesloten apparaat te laag
is. Stel het volume zo hoog mogelijk in
zonder dat het geluid vervormd gaat
klinken.
Zie de afbeeldingen op pagina 3-
Als de ontvangst niet goed is
De radiogolven van de zender worden mogelijk
gestoord door andere radiogolven. U kunt het
zenderkanaal omschakelen voor betere ontvangst.
Als u dit apparaat dicht bij een draadloze telefoon
gebruikt, kan storing op de radio worden veroorzaakt.
Kies een ander kanaal
met de [CHANNEL]
kanaalkeuzeschakelaar.
Draai de [TUNING] afstemknop
naar de stand met de beste
storingsvrije ontvangst om de
precieze frequentie te vinden.
.
C
Opmerking
Zelfs wanneer er geen geluidssignalen
door de zender worden gezonden, kan
er toch wat geluid of ruis hoorbaar zijn.
Onderhoud
Schoonvegen met een zachte, droge doek.
● Om aanklevend vuil te verwijderen gebruikt
u een met water bevochtigde, grondig
uitgewrongen doek en droogt u het apparaat
zorgvuldig na met een droge doek.
● Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
thinner of alcohol, geen huishoudelijke
schoonmaakmiddelen en geen chemisch
geprepareerde reinigingsdoek. Dergelijke
middelen kunnen de afwerking aantasten of
de lak doen afbladderen.

Technische gegevens

Algemeen
Modulatiesysteem
Stereo frequentie-modulatiesysteem
Draaggolffrequentie 863 tot 865 MHz
Zendafstand
RF-stereozender
Voeding
12 V gelijkstroom, 300 mA
(bij gebruik van bijgeleverde
Afmetingen (B×H×D)
157 mm x 100 mm x 124 mm
Gewicht
RF-stereohoofdtelefoon
Frequentie-karakteristiek
Voeding
DC 2,4 V: 2 nikkel-metaalhydride
oplaadbare batterijen of
DC 3 V: 2 x R03/LR03 (AAA-formaat)
Afmetingen (B×H×D)
175 mm x 210 mm x 85 mm
Gewicht Ong. 180 g (zonder batterijen)
Oplaad- en gebruiksduur bij
benadering
Toegestane bedrijfstemperatuur
Toegestane luchtvochtigheid
35% tot 80% relatieve vochtigheid
Opmerking
De werkelijke gebruiksduur van
de batterijen hangt af van de
gebruiksomstandigheden.
Specifi caties onder voorbehoud van wijzigingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
D
.
Maximaal 100 m
netspanningsadapter)
Ong. 195 g
18 Hz tot 22000 Hz
batterijen
Opladen: 24 uur
Gebruiksduur: 20 uur
0 °C tot 40 °C
(geen condensatie)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w