Download Print this page

Hibakeresési Segédlet - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hibakeresési segédlet
Mielőtt műszaki segítségért folyamodna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket.
Ha az ellenőrzésekkel kapcsolatban bármilyen kétségei támadnak, esetleg a
leírásban ismertetett megoldás nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.
Probléma
Nincs hang.
Be van kapcsolva az
audiovizuális berendezés,
amihez az adókészülék
csatlakoztatva van?
Csatlakoztatva van
egymáshoz az audio-
vizuális készülék és az
adókészülék?
Nem túl alacsony a
hangerő?
Torzított a hang.
Nem túl magas a hangjel
bemenő szintje?
Túl sok zaj.
Van akadály az adó és a
fejhallgató között?
● Zavarja más rádióhullám
az adó hullámait?
● A sugárzási frekvencia
és a vevő frekvenciája
megfelelően van
behangolva?
Nem túl alacsony a hangjel
bemenő szintje?
Nincs hang,
Az [OPR] jelző halvány vagy
torzított a hang,
egyáltalán nem világít?
vagy túl sok
a zaj.
Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
Ezennel a „Panasonic Corporation" kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az
1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és más,
vonatkozó előírásoknak.
Az ügyfelek letölthetik az R&TTE termékeink eredeti megfelelőségi
nyilatkozatát a DoC kiszolgálónkról:
http://www.doc.panasonic.de
Lépjen kapcsolatba a hivatalos képviselettel: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
A terméket a következő országokban történő használatra szánták:
Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc,
Ausztria, Hollandia, Belgium, Spanyolország, Svédország, Norvégia, Dánia,
Finnország, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Szlovénia,
Bulgária, Lengyelország, Görögország, Portugália, Románia, Törökország
6
A terméket az általános fogyasztói rétegnek szánták. (3. kategória)
36
Valószínű ok(ok)
Kapcsolja be az audiovizuális
berendezést.
Csatlakoztassa az audio-vizuális
készüléket helyesen és győződjön
meg róla, hogy a csatlakozó
megfelelően van bedugva.
Ha az adókészülék a fejhallgató
csatlakozóhoz van csatlakoztatva,
tekerje fel a csatlakoztatott audio-
vizuális készülék hangerejét.
Növelje a hangerőt a fejhallgatón.
Ha az adókészülék a fejhallgató
csatlakozóhoz van csatlakoztatva,
tekerje lejjebb a csatlakoztatott
audio-vizuális készülék hangerejét.
Távolítsa el az akadályt, helyezze
máshova az adókészüléket, vagy
változtassa meg a saját pozícióját.
Váltson csatornát a távadón
a [CHANNEL] kapcsoló
segítségével, majd tekerje a
fejhallgatón lévő [TUNING]
tárcsát abba az állásba, ahol a
legkisebb az interferencia.
Ha az adókészülék a fejhallgató
csatlakozóhoz van csatlakoztatva,
tekerje fel a csatlakoztatott audio-
vizuális készülék hangerejét.
Lemerültek az akkumulátorok.
Töltse újra őket. Ha a kijelző fénye
a töltés után is halvány marad, az
akkumulátorok élettartamuk végéhez
értek és cserére szorulnak.
Javasolt megoldás
VIGYÁZAT
A tũzveszély, áramütés vagy a
terméksérülés kockázatának
csökkentése érdekében,
● Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne
érje esũ, nedvesség, csepegõ vagy
felfröccsenõ folyadék.
● Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön
folyadékkal teli tárgy (pl. váza) a
készülék tetejére.
● Csak a javasolt tartozékokat
alkalmazza.
● Ne távolítsa el a burkolatokat.
● Ne próbálja meg a készülék javítását
maga elvégezni. Bízza a javítást
megfelelõ szakszervizre.
FIGYELEM
A tũzveszély, áramütés vagy a
terméksérülés kockázatának
csökkentése érdekében
● Tilos a készüléket könyvespolcon,
beépített szekrényben vagy más zárt
térben felállítani vagy elhelyezni.
Gondoskodjon a készülék megfelelõ
szellõzésérõl.
● Ne zárja el a készülék
szellõzõnyílásait újsággal,
asztalterítõvel, függönnyel vagy
hasonló tárgyakkal.
● Ne tegyen a készülékre nyílt lángú
tũzforrást (pl. égõ gyertyát).
Ez a készülék mérsékelt klímájú
használatra készült.
A készülék leválasztására a
tápcsatlakozó dugója szolgál.
A készüléket úgy kell beszerelni, hogy
a tápcsatlakozó dugóját azonnal ki
lehessen húuni az aljzatból.
A mobiltelefonok miatt használat közben
a készüléknél rádióinterferenciás
zavar léphet fel. Ilyen interferencia
elõfordulása esetén jobban el kell
különíteni egymástól a készüléket és a
mobiltelefont.
FIGYELEM
● Helytelen behelyezése esetén az
elem felrobbanhat. A cseréhez csak
a gyártó által ajánlott típusú elemet
szabad használni.
● Az elemek leselejtezése elõtt
forduljon a helyi hatóságokhoz vagy
kereskedõjéhez, és érdeklõdjön az
ártalmatlanítás megfelelõ módjáról.
A termékazonosító jelzés a készülék
alján található.
A jellemző széles sávú feszültség
értéke nagyobb vagy egyenlő
75 mV-tal.
Csak beltéri használatra.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w