Download Print this page

Péče A Údržba; Technické Údaje - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zapojení
Viz vyobrazení na straně 3-
Vysílač připojte k
audiovizuálnímu zařízení.
Vstupní konektor audia a
vysílače lze zapojit přímo do
3,5 mm zdířky mini
stereofonních sluchátek vašeho
zařízení b.
V případě velké zdířky pro
sluchátka (6,3 mm stereo) použijte
standardní konektorový adaptér
6,3 mm stereo (nepřiložen) c.
b Přenosný CD přehrávač,
stereofonní sluchátka, kazetový
přehrávač, radiopřijímač,
osobní počítač atd.
Přiložený AC adaptér připojte
k vysílači a potom do zásuvky
elektrické sítě.
d Elektrická zásuvka v
domácnosti
(AC 230 V až 240 V, 50 Hz)
Jestliže předpokládáte, že se
přístroj nebude po delší dobu
používat, odpojte AC adaptér ze
zásuvky elektrické sítě.
Je-li AC adaptér připojen, přístroj
je v pohotovostním režimu. Dokud
AC adaptér zapojen do sít'ové
zásuvky, je primární obvod vždy
pod napětím.
● Nepoužívejte jiný síťový adaptér
než ten, který je souèástí
dodávky.
Instalace
Tento přístroj využívá rádiové vlny.
Vlny lze vysílat až do vzdálenosti
100 metrů.
Poznámka
Za optimálních podmínek mohou
sluchátka získávat čistý signál od
vysílače do vzdálenosti maximálně
100 metrů. Kov mezi oběma
jednotkami a přítomnost jiných
rádiových vln mohou i při kratší
vzdálenosti způsobit rušení. Toto
rušení lze odstranit přemístěním blíže
k vysílači, odstraněním překážek nebo
změnou kanálu vysílače.
Za určitých okolností může dojít
k rušení vinou hluchých prostor v
oblasti pokryté vysílačem. Tento jev
může nastat u libovolného rádiového
signálu a nejde o poruchu funkce.
Hluchý prostor lze odstranit přesunutím
vysílače a sluchátek.
Provoz
.
Příprava
B
Zapněte audiovizuální
zařízení, spojené s vysílačem.
Nastavte si hlasitost na zdroji
zvuku co nejvýše, aniž by
docházelo ke zkreslení zvuku.
Zvuk je citlivější vůči šumu, je-li
hlasitost zdroje nastavena na
nízkou úroveň.
Viz vyobrazení na straně 3-
Sejměte sluchátka z vysílače.
Snižte hlasitost sluchátek
pomocí voliče [VOL].
Přepněte vypínač [OPR] na
"ON".
Indikátor [OPR] se rozsvítí červeně.
Nasad'te si sluchátka.
Nastavte si hlasitost
sluchátek.
Ovladačem [TUNING] upravte
kmitočet a vyhledejte pozici
nejmenšího rušení.
V případě rušení lze příjem zlepšit
změnou kanálu vysílače.
Po poslechu
Sejměte sluchátka.
Přepněte vypínač [OPR] na "OFF".
Indikátor [OPR] zhasne.
Odložte sluchátka na vysílač a
dobijte je.
Vypněte audiovizuální zařízení,
spojené s vysílačem.
Poznámka
● Sluchátka nepoužívejte příliš dlouho,
abyste předešli možnému poškození
sluchu.
● Jestliže pocit'ujete nepohodlí
nebo nepříjemné pocity při použití
sluchátek nebo jiného dílu, který
se přímo dotýká vaší pokožky,
používání přístroje přerušte.
Další používání by mohlo vyvolat
vyrážku nebo jiné alergické reakce.
● Z AC adaptéru mohou být
slyšet slabé abnormální zvuky.
Nepředstavují závadu.
● Pokud tyto zvuky slyšíte z rádia atd.,
udržujte AC adaptér dál od rádia.
Funkce automatického zapnutí /
vypnutí- AUTO POWER ON/
OFF:
Pokud je na vstup přiveden
audiosignál, aktivuje se napájení
vysílače (Indikátor [OPR/CHG] svítí
zeleně). Pokud není audiosignál
přítomen na vstupu po dobu
1 až 2 minut, napájení se automaticky
vypne (Indikátor [OPR/CHG] zhasne).
Je-li hlasitost připojeného přístroje
příliš nízká, tato funkce nepracuje.
Nastavte si hlasitost na zdroji zvuku
co nejvýše, aniž by docházelo ke
zkreslení zvuku.
Viz vyobrazení na straně 3-
Pokud je příjem slabý
Rádiové vlny od vysílače mohou být
rušeny interferencí s jinými rádiovými
vlnami. Příjem lze zlepšit změnou kanálu
vysílače. Jestliže používáte přístroj poblíž
bezdrátového telefonu, může docházet k
rušení a interferenci rádiových vln.
Vyberte jiný kanál pomocí
přepínač [CHANNEL].
Ovladačem [TUNING] upravte
kmitočet a vyhledejte pozici
.
C
nejmenšího rušení.
Poznámka
I když vysílačem neprocházejí žádné
zvukové signály, mohou být ve sluchátkách
stále slyšet některé zvuky nebo šum.
Péče a údržba
K čištění použijte měkkou suchou tkaninu.
● Při extrémním znečištění odstraňte
špínu ve vodě namočenou a důkladně
vyždímanou tkaninou. Veškerou
zbývající vlhkost otřete suchou tkaninou.
● Nikdy nepoužívejte ředidla, benzín,
rozpouštědla, alkohol a kuchyňské
prostředky ani chemicky napuštěné tkaniny.
Jinak může dojít k poškození povrchové
úpravy nebo odlupování nátěru.
Technické údaje
General
Systém modulace Stereofonní systém
Nosná frekvence
Přenosová vzdálenost
RF Stereo vysílač
Napájení
(pomocí AC adaptéru, přiložen)
Rozměry (Š×V×H)
157 mm x 100 mm x 124 mm
Hmotnost
Stereo sluchátka RF
Kmitočtová odezva
Napájení
DC 2,4 V: 2 nikl-metal hydridové
DC 3 V: 2 baterie R03/LR03
Rozměry (Š×V×H)
175 mm x 210 mm x 85 mm
Hmotnost Přibližně 180 g (bez baterií)
Přibližná doba dobíjení a provozu
Rozsah provozní teploty
Rozsah provozní vlhkosti
35% až 80% RH (bez kondenzace)
Poznámka
Skutečná životnost baterií závisí na
provozních podmínkách.
Technické údaje mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
.
D
modulace frekvence
863 až 865 MHz
až do 100 m
DC 12 V, 300 mA
Přibližně 195 g
18 Hz až 22000 Hz
dobíjecí akumulátory nebo
(velikost AAA)
Dobíjení: 24 hodin
Doba provozu: 20 hodin
0 °C až 40 °C
29
5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w