Download Print this page

Вказівки З Усунення Несправностей - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Вказівки з усунення несправностей
Перш ніж звертатись до ремонтної служби, прочитайте надані нижче поради.
Якщо ви маєте якісь сумніви стосовно порад у цьому списку або запропоновані
в таблиці дії не вирішують проблеми, зверніться до магазину, в якому ви
придбали виріб.
Проблема
Немає звуку.
Чи ввімкнене аудіо-
візуальне обладнання,
до якого підключений
передавач?
Чи підключений
передавач до аудіо- та
відеообладнання?
Рівень гучності надто
низький?
Звук
Вхідний рівень
перекручений.
аудіосигналу надто
високий?
Надмірний шум.
Між передавачем та
навушниками розташована
якась перешкода?
● Хвилям із передавача
заважають інші
радіохвилі?
● Частота передачі та
частота приймача
налаштовані правильно?
Рівень вхідного
аудіосигналу надто
низький?
Немає
Індикатор [OPR] горить
звуку, звук
тьмяно або не горить
перекручений,
зовсім?
або рівень шумів
надмірний.
Декларація про Відповідність
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких
Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких
Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР, :
1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до
1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до
100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до
1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr
концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в
концентрації до 1000 частин на мільйон;
6
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини
або в концентрації до 1000 частин на мільйон.
48
Імовірна причина(-и)
Увімкніть аудіо-візуальний
пристрій.
Підключіть аудіо- та
відеообладнання та переконайтеся,
що штепсель надійно вставлений.
Якщо передавач підключений
до гнізда навушників,
збільшуйте рівень гучності
на підключеному аудіо- та
відеообладнанні.
Збільшуйте рівень гучності
навушників.
Якщо передавач підключений до
гнізда навушників, зменшуйте
рівень гучності на підключеному
аудіо- та відеообладнанні.
Усуньте перешкоду, пересуньте
передавач або змініть
положення самі.
Змініть канал передавача
за допомогою перемикача
[CHANNEL], а потім поверніть
диск [TUNING] на навушниках
у позицію з найменшими
перешкодами.
Якщо передавач підключений до
гнізда навушників, збільшуйте
рівень гучності на підключеному
аудіо- та відеообладнанні.
Батареї розряджені. Перезарядіть
їх. Якщо індикатор горить тьмяно
і після зарядження, це означає,
що термін експлуатації батарей
закінчується і їх слід замінити.
6+
) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в
Пропоноване вирішення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб зменшити ризик виникнення
пожежі, ураження електричним
струмом або пошкодження
пристрою,
● Не допускайте потрапляння
на пристрій крапель води та
запобігайте дії вологи.
● Не розташовуйте на пристрої речі
з водою, наприклад, вази.
● Користуйтеся тільки
рекомендованим приладдям.
● Не знімайте кришки та панелі.
● Забороняється ремонтувати
пристрій самостійно. Звертайтеся
за сервісним обслуговуванням до
кваліфікованого персоналу.
УВАГА!
Щоб зменшити ризик виникнення
пожежі, ураження електричним
струмом або пошкодження
пристрою,
● Не встановлюйте або не
розташовуйте даний пристрій в
книжній шафі, вбудованій шафі
та в іншому замкненому просторі.
Забезпечте достатню вентиляцію.
● Не загороджуйте вентиляційні
отвори пристрою газетами,
скатертинами, шторами та іншими
подібними речами.
● Не розміщуйте на пристрої
джерела відкритого вогню,
наприклад, запалені свічки.
Цей апарат призначений для
використання у помірних кліматичних
умовах.
Вилка є пристроєм відключення.
Розташовуйте обладнання таким
чином, щоб вилку можна було
швидко відключити від електричної
розетки.
Цей виріб може приймати
радіоперешкоди, що створюються
мобільними телефонами під час їх
використання. Якщо такі перешкоди
є помітними, будь ласка, збiльшiть
відстань між виробом та мобільним
телефоном.
УВАГА
● Якщо замінити акумулятор на
акумулятор невідповідного типу, є
ризик вибуху. Замініть акумулятор
лише таким, як рекомендовано
виробником.
● Для утилізації акумулятора
зверніться до місцевих органів
влади або представництва та
дізнайтеся про те, як правильно
утилізувати акумулятор.
Ідентифікаційне маркування виробу
розташоване на нижньому боці
виріб.
Широкосмугова напруга, що
дорівнює або перевищує 75 мВ.
Виріб призначений лише для
використання у приміщенні.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w