Download Print this page

Sorun Giderme Kılavuzu - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sorun giderme kılavuzu
Servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapın. Bazı kontrol
noktalarından şüpheniz varsa ya da tabloda önerilen çözümler sorunu gidermiyorsa
talimatlar için satıcınıza danışın.
Sorun
Ses yok.
Vericinin bağlı olduğu
görsel-işitsel ekipman açık
mı?
Görsel-işitsel ekipman ve
verici birbirine bağlı mı?
Ses çok mu yüksek?
Ses bozuk.
Ses sinyalinin giriş seviyesi
çok mu yüksek?
Aşırı gürültü.
Verici ile kulaklık arasında
bir engel var mı?
● Diğer radyo dalgaları
vericinin dalgalarını
engelliyor mu?
● İletim frekansı ile alıcının
frekansı doğru bir şekilde
ayarlanmış mı?
Ses sinyalinin giriş seviyesi
çok mu düşük?
Ses yok, ses
[OPR] gösterge ışığı belirsiz
bozuk ya da aşırı
mi, ya da ışığı tamamen
gürültü var.
sönmüş mü?
Uygunluk Beyanı (DoC)
İşbu belgeyle, "Panasonic Corporation" bu ürünün 1999/5/EC Direktifi 'nin
temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Müşteriler, R&TTE ürünlerimizin orijinal DoC belgesininin bir kopyasını DoC
sunucumuzdan indirebilir:
http://www.doc.panasonic.de
Yetkili Temsilci İletişim Adresi: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Almanya
Bu ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılmak üzere üretilmiştir.
BİRLEŞİK KRALLIK, FRANSA, ALMANYA, İTALYA, İSVİÇRE, AVUSTURYA,
HOLLANDA, BELÇİKA, İSPANYA, İSVEÇ, NORVEÇ, DANİMARKA,
FİNLANDİYA, MACARİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, SLOVAKYA,
SLOVENYA, BULGARİSTAN, POLONYA, YUNANİSTAN, PORTEKİZ,
ROMANYA, TÜRKİYE
Bu ürün genel tüketiciye yöneliktir. (Kategori 3)
6
42
Olası neden(ler)
Görsel-işitsel ekipmanı açın.
Görsel-işitsel ekipmanı doğru bir
şekilde bağlayın ve fi şin uygun
şekilde takıldığından emin olun.
Verici kulaklıkların prizine
bağlıysa, bağlı görsel-işitsel
ekipmanın sesini açın.
Kulaklıklardaki sesi açın.
Verici kulaklıkların prizine
bağlıysa, bağlı görsel-işitsel
ekipmanın sesini kısın.
Engeli kaldırın, vericiyi taşıyın ya
da kendi konumunuzu değiştirin.
[CHANNEL] düğmesi ile verici
kanalını değiştirin ve ardından
kulaklıktaki [TUNING] kadranını
en az parazit olan konuma getirin.
Verici kulaklıkların prizine
bağlıysa, bağlı görsel-işitsel
ekipmanın sesini açın.
Piller bitmiş. Pilleri şarj edin.
Şarj ettikten sonra gösterge ışığı
belirsiz olmaya devam ederse,
pillerin kullanım süresi dolmuş
demektir ve değiştirilmeleri
gerekir.
Önerilen çözüm yolu
UYARI:
Yangın, elektrik şoku veya ürünün
zarar görmesi riskini azaltmak için,
● Bu cihazı yağmura, neme, damlaya
ve akan suya maruz bırakmayın.
● İçinde sıvı olan nesneleri (vazo vb.)
bu cihazın üzerine koymayın.
● Yalnızca önerilen aksesuarları
kullanın.
● Kapakları çıkarmayın.
● Cihazı kendi kendinize tamir etmeyin.
Servisini, uzman servis personeline
yaptırın.
DİKKAT!
Yangın, elektrik şoku veya ürünün
zarar görmesi riskini azaltmak için,
● Bu cihazı kitaplık, gömme dolap
ya da başka bir kapalı alana
kurun ya da koymayın. Cihazın iyi
havalandırılmasını sağlayın.
● Bu cihazın havalandırma deliklerini
gazete, masa örtüsü, perde ve
benzeri şeylerle tıkamayın.
● Çıplak alev kaynaklarını (yanan mum
gibi) bu cihazın üzerine koymayın.
Bu ürün tropikal iklimlerde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Fiş, bağlantı kesme aygıtıdır.
Bu cihazı, fi ş derhal prizden
çekilebilecek şekilde kurun.
Bu cihaz, kullanım sırasında cep
telefonlarından kaynaklı olarak
parazitlenebilir. Böyle bir parazit
durumu oluşursa, lütfen bu cihaz ile
cep telefonu arasındaki mesafeyi
artırın.
DİKKAT
● Pilin yanlış değiştirilmesi halinde
patlama tehlikesi. Yalnızca üreticinin
önerdiği tür ile değiştirin.
● Pilleri elden çıkarırken, lütfen
bölgenizdeki yetkili temsilcilerinize
veya satıcınıza başvurun ve doğru
elden çıkarma yöntemini sorun.
Ürün Tanımlama İşareti cihazın alt
kısmında yer alır.
Geniş bant karakteristik gerilim
75 mV'a eşit ya da büyüktür.
Sadece evde kullanım içindir.
LİSANS SAHİBİ
1-15 Matsuo-cho, Kadoma City,
Osaka 571-8504, Japan
YETKİLİ TEMSİLCİ
Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sok.
Sun Plaza No:5 K:16
34398 Maslak-Şişli
İstanbul Turkey
Tel : (+90) 212 367 94 00
Fax : (+90) 212 286 21 11
www.panasonic.com.tr
Info.TR@eu.panasonic.com
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 444 72 62
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ
3 YILDIR
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w