Download Print this page

Tekniska Data - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anslutningar
Se illustrationer på sidan 3-
Anslut sändaren till
den audiovisuella (AV-)
utrustningen.
Sändarens ljudkontakt a
kan kopplas direkt till AV-
utrustningens hörlursuttag
(3,5 mm stereo miniuttag) b.
Använd en standardiserad 6,3 mm
stereokontaktadapter (medföljer ej)
c om det är ett stort hörlurarnas
uttag (6,3 mm stereo).
b Bärbar CD-spelare,
hörlursstereo, radio/
kassettbandspelare,
persondator, osv.
Anslut medföljande
nätadapter till sändaren
och sedan till ett vanligt
vägguttag.
d Vägguttag
(230 V till 240 V, 50 Hz)
Koppla ur nätadaptern från
vägguttaget om enheten inte
ska användas under en längre
tidsperiod.
Apparaten är i standbyläge
då nätadaptern är inkopplad.
Primärkretsen är alltid försedd med
ström då nätadaptern är inkopplad
i ett vägguttag.
● Använd inga andra nätadaptrar
än den som följer med enheten.
Installation
Enheten använder radiovågor.
Dessa radiovågor kan överföras till ett
avstånd på upp till 100 meter.
Observera
Under optimala förhållanden kan
hörlurarna ta emot rena och klara
signaler från sändaren på högst
100 meter. Om det fi nns någon form
av metall mellan de två enheterna,
eller om andra radiovågor är
närvarande, kan det orsaka
störningar vid kortare avstånd.
Denna störning kan åtgärdas genom
att man fl yttar sig närmare sändaren,
tar bort hindren eller byter sändkanal.
Det kan förekomma att du upplever
tillfälliga störningar eller avbrott
på grund av "döda punkter" i det
område som sändaren täcker. Detta
fenomen inträffar med alla typer av
radiosignaler, och beror inte på något
funktionsfel. De "döda punkterna"
ändras om sändarens och hörlurarnas
positioner ändras.
5
26
Drift
.
Förberedelse
B
Sätt på den audio-visuella
utrustningen som sändaren är
ansluten till.
Skruva upp volymen på
ljudkällan så mycket som
möjligt, utan att det skapas
distorsion.
Ljudet påverkas lättare av
störningar om källans volym
är låg.
Se illustrationer på sidan 3-
Tag bort hörlurarna från
sändaren.
Minska hörlurarnas volym
med [VOL]-ratten.
Ställ [OPR]-omkopplaren på
"ON".
[OPR]-indikatorn lyser med rött ljus.
Sätt på dig hörlurarna.
Justera volymen på
hörlurarna.
Vrid [TUNING]-ratten till
den position som har minst
störningar för att justera
frekvensen.
Om det förekommer störningar
kan du ändra sändkanalen för att
förbättra mottagningen.
Efter att du har lyssnat
Tag av dig hörlurarna.
Ställ [OPR]-omkopplaren på "OFF".
[OPR]-indikatorn slocknar.
Lägg hörlurarna på sändaren för
uppladdning.
Stäng av den audio-visuella
utrustningen som sändaren är
ansluten till.
Observera
● Undvik att lyssna under alltför långa
perioder, för att minska risken för
hörselskador.
● Avbryt användningen om du upplever
något obehag av hörlurarna, där de
är i direkt beröring med huden.
Kontinuerlig användning kan
orsaka utslag och andra allergiska
reaktioner.
● Små onormala ljud kan höras från
nätadaptern. Detta är inte ett fel.
● Om brus hörs i en radio osv., fl ytta
undan nätadaptern från radion.
Angående AUTO POWER ON/
OFF-funktionen:
När ljudsignaler matas in, slås
sändarens ström på ([OPR/CHG]-
indikatorn lyser grönt). När inga
ljudsignaler har matats in under
1 till 2 minuter, stängs dess ström
automatiskt av ([OPR/CHG]-indikatorn
slocknar). Om volymen på den
anslutna enheten är alltför låg fungerar
inte denna funktion. Skruva upp
volymen så mycket det går utan att det
skapas distorsion.
Se illustrationer på sidan 3-
Om mottaningen fortfarande är dålig
Det kan hända att radiovågorna från sändaren
störs av andra radiovågor. Du kan ändra
sändkanalen för att förbättra mottagningen.
Om du använder enheten i närheten av
en sladdlös telefon kan det förekomma att
telefonen orsakar radiostörningar.
Välj en annan kanal med
[CHANNEL]-knappen.
Vrid [TUNING]-ratten till
den position som har minst
störningar för att justera
frekvensen.
C
.
Observera
Det kan förekomma att det hörs visst
ljud och brus även om inga signaler går
genom sändaren.
Underhåll
Torka med en mjuk och torr tygduk.
● Torka vid svår nedsmutsning bort
smutsen med en fuktad och urvriden
tygduk, och torka sedan av all fukt
med en torr tygduk.
● Använd inga lösningsmedel som
t.ex. bensin, thinner, alkohol eller
köksrengöringsmedel, eller kemiskt
behandlade rengöringsdukar. De kan skada
ytterhöljet, eller orsaka att färgen lossnar.

Tekniska data

Allmänt
Moduleringssystem
Stereo frekvensmoduleringssystem
Bärarfrekvens
Sändningsavstånd
Stereoradiosändare
Strömförsörjning
(med nätadapter, medföljer)
Yttermått (B×H×D)
157 mm x 100 mm x 124 mm
Vikt
Stereohörlurar
Frekvensrespons 18 Hz till 22 000 Hz
Strömförsörjning
nickel-metallhydridbatterier,
2 x R03/LR03-batterier (storlek AAA)
Yttermått (B×H×D)
175 mm x 210 mm x 85 mm
Vikt
Ungefärlig laddnings- och
användningstid
Temperaturintervall vid drift 0 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift
35% till 80%, relativ luftfuktighet
Observera
Faktisk batterilivslängd beror på
användningen.
Tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
D
.
863 till 865 MHz
upp till 100 m
12 V likström, 300 mA
Ca. 195 g
2,4 V likström,
med 2 uppladdningsbara
eller 3 V likström med
Ca. 180 g (utan batterier)
Uppladdning: 24 timmar
Drift: 20 timmar
(ingen kondensering)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w