Download  Print this page

Hrvatski - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 144 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

144 | Hrvatski

Hrvatski
Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za električne alate
Treba pročitati sve napomene o
UPOZORENJE
sigurnosti i upute. Ako se ne bi
poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću
primjenu.
U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat" odnosi se na
električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim
kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro
osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu
uzrokovati nezgode.
Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine,
plinovi ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe
držite dalje od mjesta rada. U slučaju skretanja
pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa
zaštitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na
kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao
što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji
povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo
bilo uzemljeno.
Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u
električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje,
vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz
mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora
topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova
uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava
opasnost od strujnog udara.
Ako sa električnim alatom radite na otvorenom,
koristite samo produžni kabel koji je prikladan za
uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u
vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.
Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od električnog udara.
2 609 932 811 | (22.11.11)
Sigurnost ljudi
Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno
kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata
može uzrokovati teške ozljede.
Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne
naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je
maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna
kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što
ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja
električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen
uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do
nezgoda.
Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za
podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u
rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat
bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih
dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomični dijelovi.
Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se
mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje
može smanjiti ugroženost od prašine.
Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima
Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to
predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim
alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području
učinka.
Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.
Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati
opasan je i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-
bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili
odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjeći će se
nehotično pokretanje električnog alata.
Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.
Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li
pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni
da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije
primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim
alatima.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional