Download  Print this page

Magyar - Bosch GHO 18 V-LI Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1520-002.book Page 100 Tuesday, November 22, 2011 3:00 PM

100 | Magyar

Servisné stredisko a poradenská služba pre
zákazníkov
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy
a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok.
Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam
nájdete aj na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád
pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia
produktov a príslušenstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Transport
Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám
pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie
používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších
opatrení.
Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo
prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné
požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri
príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom
pre prepravu nebezpečného tovaru.
Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa
v obale nemohol posúvať.
Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba
dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného
prostredia.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/
batérie do komunálneho odpadu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2002/96/ES sa
musí nepoužiteľné ručné elektrické náradie
(elektrospotrebiče) a podľa európskej
smernice 2006/66/ES sa musia
poškodené alebo opotrebované
akumulátory/batérie zbierať separovane a
treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
Akumulátory/batérie:
Li-Ion:
Všimnite si láskavo pokyny v odseku
„Transport", strana 100.
Zmeny vyhradené.
2 609 932 811 | (22.11.11)
Magyar
Biztonsági előírások
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes
FIGYELMEZTETÉS
biztonsági figyelmeztetést
és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának
elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi
sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a
munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan
munkaterület balesetekhez vezethet.
Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a
gőzöket meggyújthatják.
Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot
használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a
berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az
áramütés kockázatát.
Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek,
fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az
áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos
kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt
hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és
mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy cso-
mókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban való használatra
engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban
való használatra engedélyezett hosszabbító használata
csökkenti az áramütés veszélyét.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch GHO 18 V-LI Professional

This manual is also suitable for:

Gho 14,4 v-li professional