Download  Print this page

Machine-Instellingen - Zanussi ZTE285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Parameter
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
Gebruik
Toegestane omgevingstemperatuur
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de
Programma
3)
Katoen kastdroog
3)
Katoen strijkdroog
3)
Synthetica kastdroog
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes
2) in overeenstemming met EN 61121
3) Tips voor testinstanties cyclus moet worden gecontroleerd overeenkomstig EN 61121

Machine-instellingen

Instelling
Zoemer permanent uit
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveel-
heid kalksteen en minerale zouten
waarvan de hoeveelheden variëren
afhankelijk van geografische loca-
ties, waardoor de geleidingswaar-
den ervan variëren
Relevante variaties op de geleiding
van het water vergeleken met de
door de fabrikant vastgestelde ge-
leiding kan enigszins van invloed
zijn op de restvochtigheid van het
wasgoed aan het einde van de cy-
clus. Met uw droger kunt u de ge-
voeligheid van de droogsensor af-
stellen op basis van de geleidings-
waarden van het water.
14
284,1 kWh
Huishoudelijk
+ 5°C tot + 35°C
Verbruiksgegevens
machine in huishoudelijke omstandigheden.
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min
3.92 / 125
3,75
3,60
3,20
3.34 / 107
1.33 / 48
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
2. Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Lang anti-kreuk en houd deze toetsen
ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma
2. Druk tegelijkertijd op de Toets Kort en Start/Pauze en houd deze toetsen on-
geveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op het display
weergegeven
lage geleiding <300 micro S/cm
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
hoge geleiding >600 micro S/cm
3. Druk herhaaldelijk op de Start/Pauze -toets tot u het gewenste niveau heeft
ingesteld.
4. Voor het opslaan van de instelling drukt u tegelijkertijd op de Toets Kort en
toets Start/Pauze of draait u de knop naar O
Waarde
(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren)
(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)
(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1400 toeren)
(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1800 toeren)
(7 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1000 toeren)
(3 kg katoen, vooraf afgevoerd bij 1200 toeren)
Uitvoering
UIT -stand

Advertisement

Table of Contents
loading