Download  Print this page

Productbeschrijving; Bedieningspaneel - Zanussi ZTE285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespeciali-
seerde dealer
Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te
plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te ber-
gen (bijv. wasgoed).

Productbeschrijving

Beschrijving van het apparaat
1
2
3
4
5

Bedieningspaneel

1
1
Programmaknop en
2
Toets Lage temp
3
Toets Lang anti-kreuk
4
Toets Kort
5
Toets Zoemer
6
Toets Tijd
7
Functiestatuslampje
– Condensor -lampje
– Filter -lampje
– Waterreservoir -lampje
8
Toets Start/Pauze
9
Toets Startuitstel
6
2 3 4 5 6 7 8 9 10
UIT-schakelaar
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door.
1
Bovenblad
2
Waterreservoir
3
Typeplaatje
6
4
Warmtewisselaar
5
Deur warmtewisselaar
7
6
Bedieningspaneel
7
Pluizenfilters
8
Vuldeur
8
9
Ventilatierooster
9
10
Verstelbare pootjes
10
10
Indicatie
Wat er op het display wordt weergegeven
SYMBOOL
BESCHRIJVING
Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uit-
gestelde start)
Kinderslot
Anti-kreukbeveiligingsfase
Fout, verkeerde keuze

Advertisement

Table of Contents
loading