Download  Print this page

Technische Gegevens - Zanussi ZTE285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lampje van de
Programmakeuzeknop in UIT -stand.
trommel brandt
niet
Lampje defect
Abnormale
Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, vo-
tijdsweergave
lume en vochtigheid van wasgoed.
5)
op het display
Programma niet
Vol waterreservoir.
actief
Droogcyclus te
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor gese-
kort
lecteerd programma.
Pluisfilters verstopt.
Te hoog laadvolume.
Droogcyclus te
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd
6)
lang
Extreem hoge kamertemperatuur – geen machi-
nestoring.
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv.
instellen. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Droger doet het niet? - informeer de onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk
Onderhoud en reiniging
3) zie hoofdstuk
Machine-instellingen
4) zie hoofdstuk
5) alleen drogers met het display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk

Technische gegevens

Parameter
Hoogte x breedte x diepte
Inhoud trommel
Diepte met vuldeur open
De hoogte kan worden afgesteld met
Leeg gewicht
Laadvolume (afhankelijk van het programma)
Spanning
Benodigde zekering
Totaal vermogen
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op
2)
1000 tpm)
Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwe-
zig) of naar een ander programma.
Vervang het lampje (zie volgend deel)
Automatisch proces; dit is geen fout van de ma-
chine.
Leeg waterreservoir
Pauze .
Selecteer tijdsprogramma of een hogere droog-
tegraad (bijv. Extra droog ).
Reinig de pluisfilters.
Houd rekening met max. belading.
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Verlaag de kamertemperatuur indien mogelijk.
E51 - alleen drogers met het display): Droger uit- en inschakelen. Programma
Programmaoverzicht
85 x 60 x 58 cm
108 l
109 cm
1,5 cm
ong. 40 kg
1)
Maximaal 7 kg
230 V
16 A
2350 W
B
3,92 kWh
3)
, druk op Toets Start/
Droogcyclus voltooid ).
Waarde
13

Advertisement

Table of Contents
loading