Zanussi ZTE7101PZ User Manual

Zanussi ZTE7101PZ User Manual

Tumble dryer zanussi zte7101pz
Hide thumbs Also See for ZTE7101PZ:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZTE7101PZ
NL Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
EN User Manual
Tumble Dryer
FR Notice d'utilisation
Sèche-linge
DE Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
17
31
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZTE7101PZ

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZTE7101PZ NL Gebruiksaanwijzing Droogautomaat EN User Manual Tumble Dryer FR Notice d'utilisation Sèche-linge DE Benutzerinformation Wäschetrockner...
 • Page 2: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Page 3 aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de montagebrochure). Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken • met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de montagebrochure). Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een • schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
 • Page 4: Aansluiting Op Het Elektriciteitsnet

  droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel. Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, • waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd. Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden •...
 • Page 5 • Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen. ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Gevaar voor GEBRUIK letsel of schade aan het apparaat. WAARSCHUWING! Gevaar voor • Gebruik geen waterstralen of stoom om het letsel, elektrische schokken, brand, apparaat te reinigen. brandwonden en schade aan het •...
 • Page 6 VENTILATIESLANG deze over een minimale capaciteit van 150 m3/u beschikt. Als de droogtrommel zich naast de koken Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft bevindt, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieslang gekozen voor een vast rooster aan de niet gekneld wordt.
 • Page 7: Deur Omkeren

  DEUR OMKEREN Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. WAARSCHUWING! De draairichting van de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. Neem contact op met de service-afdeling. De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u.
 • Page 8: Eenvoudige Start

  EENVOUDIGE START BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bedieningspaneel Ventilatieopeningen aan de zijkanten/ ventilatieopeningen aan de achterkant Deur van het apparaat Ringmoer Pluisfilter Typeplaatje Verstelbare pootjes...
 • Page 9 BEDIENINGSPANEEL Programmaknop en UIT-schakelaar Indicatielampjes: Drogen , Eind/Anti-kreuk Lage temp.-toets , condensor, filter Anti-kreuk-toets Start/Pauze-toets Zoemer-toets PROGRAMMATABEL Lading (max.) programma’s Type wasgoed Textielmarkering Katoen Extra Droog Droogtegraad: extra droog. 7kg/ Sterkdroog Droogtegraad: intensief droog. 7kg/ Droogtegraad: kastdroog. 2)3) Kastdroog 7kg/ Droogtegraad: textiel dat nog gestreken moet wor- Strijkdroog+ 7kg/...
 • Page 10 Lading (max.) programma’s Type wasgoed Textielmarkering Strijkdroog Droogtegraad: geschikt voor strijken. 3kg/ Speciaal Tijdprogramma om afzonderlijke stukken wasgoed te 1 kg/ drogen. Stoffen die maar heel even hoeven te worden ges- treken. De droogresultaten kunnen tussen verschil- 1 kg (of 5 over- lende stoffen onderling vari?en.
 • Page 11: Zoemer Aan/Uit

  OPTIETABEL Lage temp. Anti-kreuk Zoemer Programma's Katoen Extra Droog ■ ■ ■ Sterkdroog ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kastdroog Strijkdroog+ ■ ■ ■ Strijkdroog ■ ■ ■ Synthetica Extra Droog ■ ■ ■ Kastdroog ■ ■ ■ Strijkdroog ■ ■...
 • Page 12: Voor Het Eerste Gebruik

  • Eind/Anti-kreuk - maximum droge • Eind/Anti-kreuk en Drogen het wasgoed standaard droge wasgoed 4. Blijf op de toets (D) drukken totdat het • Drogen - droger wasgoed indicatielampje van het correcte niveau aan gaat. 5. Houd de toetsen (B) en (D) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.
 • Page 13: Aanwijzingen En Tips

  AANWIJZINGEN EN TIPS WASGOED VOORBEREIDEN • Combineer geen stoffen met sterke kleuren en stoffen met lichte kleuren. Sterke kleuren • Sluit de ritsen. kunnen doorlopen. • Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken. • Gebruik een toepasselijk programma voor • Laat bandjes of linten niet loshangen katoenen jersey en gebreide kleding om te (bijvoorbeeld de koorden van een schort).
 • Page 14: De Trommel Reinigen

  Maak, indien nodig, het filter schoon met warm water en een borstel. Sluit het filter. Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt. Zet het filter in de filterhouder. DE TROMMEL REINIGEN HET BEDIENINGSPANEEL EN DE BEHUIZING REINIGEN WAARSCHUWING! Ontkoppel het Gebruik een standaard zeepsop om het...
 • Page 15: Technische Gegevens

  Probleem Mogelijke oplossing Zorg dat de opties geschikt zijn voor het pro- gramma. Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een Op het display verschijnt (bijv. E51) nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service- afdeling.
 • Page 16 Het beschermdeksel biedt bescherming tegen IPX4 vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen be- scherming tegen vocht biedt 1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm. 2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi.
 • Page 17: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 18 The appliance can be installed as freestanding or below the • kitchen counter with correct space (Refer to the Installation leaflet). Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding • door or a door with a hinge on the opposite side, where the appliance door can not be fully opened.
 • Page 19: Safety Instructions

  Fabric softeners, or similar products, should be used as • specified by the fabric softener instructions. Remove all objects from pockets such as lighters and matches. • Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle • unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
 • Page 20: Installation

  • Do not use water spray and steam to clean the • Disconnect the appliance from the mains appliance. supply. • Clean the appliance with a moist soft cloth. Only • Cut off the mains cable and discard it. use neutral detergents. Do not use abrasive •...
 • Page 21: Door Reversal

  resulting in longer drying times and higher energy consumption. If the hose is fully squashed, the automatic cut-outs with which the appliance is fitted can operate. When operating the tumble dryer, the room temperature must not be lower than +5°C and higher than +35°C, as it can affect the performance of the appliance.
 • Page 22: Easy Start

  EASY START PRODUCT DESCRIPTION Control panel Adjustable feet Appliance door Sideways vent outlets / back vent outlet Fluff filter Ring nut Rating plate...
 • Page 23: Control Panel

  CONTROL PANEL Programme knob and OFF switch Indicators: Drying , End/Anticrease Delicate button Condenser, Filter Anticrease button Start/Pause button Buzzer button PROGRAMME TABLE Load (max.) Programmes Type of load Fabric mark Cotton Extra Dry Drying level: extra dry. 7kg/ Strong Dry Drying level: strong dry.
 • Page 24: Anti-Crease

  Load (max.) Programmes Type of load Fabric mark Iron Dry Drying level: applicable for iron. 3kg/ Special Time programme to dry individual items of laundry. 1kg/ Easy care fabrics for which a minimum of ironing is necessary. The drying results can be different from 1kg (or 5 one type of fabric to the other.
 • Page 25: Options Table

  OPTIONS TABLE Delicate Anticrease Buzzer Programmes Cotton Extra Dry ■ ■ ■ Strong Dry ■ ■ ■ ■ ■ ■ Cupboard Dry Damp ■ ■ ■ Iron Dry ■ ■ ■ Synthetic Extra Dry ■ ■ ■ Cupboard Dry ■ ■...
 • Page 26: Before First Use

  • End/Anticrease - the maximum dry • End/Anticrease and Drying the laundry standard dry laundry 4. Press the button (D) again and again until the • Drying - the more dry laundry indicator of the correct level comes on. 5. To confirm the adjustment, press and hold buttons (B) and (D) at the same time for approximately 2 seconds.
 • Page 27: Care And Cleaning

  • Do not keep ties or ribbons loose (e.g. apron • Use an applicable programme for cotton jersey ribbons). Tie them before you start a and knitwear to prevent the items to shrink. programme. • Make sure that the laundry weight is not more •...
 • Page 28: Cleaning The Drum

  Put the filter inside the filter socket. CLEANING THE DRUM CLEANING THE CONTROL PANEL AND HOUSING WARNING! Disconnect the appliance Use a standard neutral soap detergent to clean the before you clean it. control panel and housing. Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned Use a standard neutral soap detergent to clean the surfaces with a soft cloth.
 • Page 29: Technical Data

  • The drum is dirty. If the drying results are not satisfactory • Incorrect setting of the conductivity sensor. • The set programme was incorrect. • The airflow slots are clogged. • The filter is clogged. • There was too much laundry in the appliance. TECHNICAL DATA Height x Width x Depth 850 x 600 x 600 mm (maximal 630 mm)
 • Page 30: Environment Concerns

  Energy con- Programme Spun at / residual humidity Drying time sumption 1000 rpm / 60% 115 min. 4,25 kWh Iron Dry 1400 rpm / 50% 75 min. 2,55 kWh 1000 rpm / 60% 87 min. 3,20 kWh Synthetic 3 kg Cupboard Dry 1200 rpm / 40% 40 min.
 • Page 31: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement. SÉCURITÉ...
 • Page 32 indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation). L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan • de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
 • Page 33: Instructions De Sécurité

  chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour. Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex), • bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
 • Page 34: Mise Au Rebut

  • Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil • N'introduisez pas de linge non essoré dans le dispose d'une alimentation secteur 13 amp. S'il sèche-linge. s'avère nécessaire de changer le fusible de ENTRETIEN ET NETTOYAGE l'alimentation secteur, utilisez un fusible 13 amp ASTA (BS 1362).
 • Page 35: Tuyau D'évacuation

  TUYAU D'ÉVACUATION d'un plafond, il faut assurer un débit d'évacuation d'au moins 150 m3/h. Si le sèche-linge est installé En ce qui concerne le conduit, si vous à proximité d'éléments de cuisine, assurez-vous avez décidé de l'installer sur une paroi que le tuyau d'évacuation ne soit pas écrasé.
 • Page 36: Réversibilité De La Porte

  RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la porte peut être changé de droite à gauche. AVERTISSEMENT! La réversibilité de la porte ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Contactez le service après-vente agréé.
 • Page 37: Démarrage Facile

  DÉMARRAGE FACILE DESCRIPTION DE L'APPAREIL Panneau de commande Orifices d'évacuation latéraux / orifice d'évacuation arrière Hublot de l'appareil Écrou à œillet Filtre à peluches Plaque de calibrage Pied réglable...
 • Page 38: Panneau De Commande

  PANNEAU DE COMMANDE Sélecteur de programme et touche ARRÊT Voyants : Séchage , Fin/anti-froissage Touche Délicats Condenseur, Filtre Touche Anti-froissage Touche Départ/Pause Touche Alarme TABLEAU DES PROGRAMMES Charge (max.) Programmes Type de charge Étiquette d'entre- tien des textiles Coton Très Sec Degré...
 • Page 39 Charge (max.) Programmes Type de charge Étiquette d'entre- tien des textiles Prêt à repasser Degré de séchage : prêt à repasser. 3 kg/ Spécial Durée de programme pour sécher le linge séparé- 1 kg/ ment. Vêtements faciles à entretenir demandant un mini- mum de repassage.
 • Page 40: Alarme Activée/Désactivée

  TABLEAU DES OPTIONS Délicats Anti-froissage Alarme Programmes Coton Très Sec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prêt à ranger Légerèment humide ■ ■ ■ Prêt à repasser ■ ■ ■ Synthétiques Très Sec ■ ■ ■ Prêt à ranger ■...
 • Page 41: Avant La Première Utilisation

  RÉGLAGE DU DEGRÉ D'HUMIDITÉ • Séchage - linge plus sec RÉSIDUELLE DANS LE LINGE • Fin/anti-froissage et Séchage Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge sec standard linge par défaut : 4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (D) 1.
 • Page 42: Préparation Du Linge

  • Filtre : Ce voyant s'allume à la fin du programme pour vous rappeler que les filtres doivent être nettoyés. CONSEILS PRÉPARATION DU LINGE • Ne mélangez pas les articles de couleurs foncées avec des articles de couleurs claires. • Fermez les fermetures à...
 • Page 43: Nettoyage Du Tambour

  Retirez le filtre. Ouvrez le filtre Nettoyez le filtre après vous être humecté la main. Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau tiède à l'aide d'une brosse. Refermez le filtre. Enlevez les peluches du logement du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet. Insérez le filtre dans son logement.
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  Problème Solution possible L'affichage indique une durée du programme Réglez le programme Minuterie ou Très Sec. courte. Si vous souhaitez sélectionner un nouveau pro- L'écran affiche Err gramme, vous devez éteindre puis rallumer l'ap- pareil. Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.
 • Page 45: Données De Consommation

  Température ambiante autorisée + 5 °C à + 35 °C Niveau de protection contre l'infiltration de par- IPX4 ticules solides et d'humidité assuré par le cou- vercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité 1) Conformément à...
 • Page 46: Sicherheit Von Kindern Und Schutzbedürftigen Personen

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN WARNUNG! Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
 • Page 47 Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Montage (siehe Montageanleitung). Das Gerät kann freistehend oder unter einer • Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
 • Page 48: Montage

  Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im • Trockner. Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit • Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden. Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, •...
 • Page 49: Elektrischer Anschluss

  ELEKTRISCHER ANSCHLUSS • Für Wäsche, die mit einem Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein WARNUNG! Brand- und zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden. Stromschlaggefahr. • Das Kondenswasser/destillierte Wasser darf nicht getrunken oder für das Zubereiten von • Das Gerät muss geerdet sein. Speisen verwendet werden.
 • Page 50 Öffnen Sie die Einfülltür. Ziehen Sie die Klebebänder innerhalb der Maschine oben von der Trommel ab. Entfernen Sie den Folienschlauch und den Styroporblock aus dem Gerät. ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH an der Außenwand oder an der Decke fest installiert, muss eine Absaugleistung von Falls Sie sich bezüglich der mindestens 150 m³/Std.
 • Page 51: Wechsel Des Türanschlags

  Das Gerät besitzt 3 Luftaustrittsöffnungen: auf der linken und rechten Seite sowie auf der Rückseite. Ziehen Sie die Ringmutter A aus der hinteren Luftaustrittsöffnung heraus. Schrauben Sie die Ringmutter auf den Schlauch und setzen Sie ihn in die Öffnung ein. Die nicht benutzten Austrittsöffnungen müssen mit den mitgelieferten Abdeckungen verschlossen werden.
 • Page 52: Einfaches Starten

  EINFACHES STARTEN GERÄTEBESCHREIBUNG Bedienfeld Entlüftungsauslässe seitlich/Entlüftungsauslass hinten Gerätetür Ringmutter Flusensieb Typenschild Schraubfüße...
 • Page 53 BEDIENFELD Programmwahlschalter und Aus-Schalter Kontrolllampen: Trocknen , Ende/ Taste Lage temp. (Feinwäsche) Knitterschutz , Condenseur Taste Anti-kreuk (Knitterschutz) (Wärmetauscher), Filtre (Sieb) Taste Zoemer (Summer) Taste Start/Pauze (Start/Pause) PROGRAMMTABELLE Beladung (max.) Programme Beladung Pflegesymbol Katoen (Koch-/Buntwäsche) Extra Droog (Extra Trockengrad: Extratrocken. 7kg/ Trocken) Sterkdroog (Stark-...
 • Page 54 Beladung (max.) Programme Beladung Pflegesymbol Extra Droog (Extra Trockengrad: Extratrocken. 3kg/ Trocken) Kastdroog (Schrank- Trockengrad: Schranktrocken. 3kg/ trocken) Strijkdroog (Bügel- Trockengrad: Bügeltrocken. 3kg/ trocken) Speciaal (Spezial) Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäsches- 1 kg/ tücke. Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen.
 • Page 55 • am Programmende Die Option Zoemer (Summer) kann für • zu Beginn und am Ende der Knitterschutzphase alle Programme eingestellt werden. • bei einer Unterbrechung des Programms Das Signal ist standardmäßig aktiviert. Mit dieser Funktion können Sie den Ton ein- oder ausschalten.
 • Page 56: Summer Ein-/Ausschalten

  EINSTELLUNGEN Eine der folgenden Kontrolllampen wird aufleuchten: • Ende/Knitterschutz - höchster Trocknungsgrad • Trocknen - stärkerer Trocknungsgrad • Ende/Knitterschutz und Trocknen voreingestellter Trocknungsgrad 4. Drücken Sie die Taste (D) wiederholt, bis die Kontrolllampe des gewünschten Grads A) Taste Lage temp. (Feinwäsche) leuchtet.
 • Page 57: Ändern Eines Programms

  ÄNDERN EINES PROGRAMMS Reinigen Sie immer den Filter, wenn 1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das Programm zu Ende ist. AUS. 2. Wählen Sie das Programm. STANDBY-FUNKTION Um den Energieverbrauch zu senken, wird das AM PROGRAMMENDE Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen Am Ende eines Programms passiert Folgendes: automatisch ausgeschaltet: •...
 • Page 58: Reinigung Und Pflege

  Textiletikett Beschreibung Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit Standardtemperatur. Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit ei- ner niedrigeren Temperatur. Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind. REINIGUNG UND PFLEGE REINIGEN DES SIEBS Das Sieb hält Flusen zurück.
 • Page 59: Fehlersuche

  Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. ACHTUNG! Verwenden Sie keine Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, weichen Tuch. die eine Korrosion des Geräts verursachen können. FEHLERSUCHE Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
 • Page 60: Technische Daten

  • Die Trommel ist schmutzig. Nicht zufriedenstellende • Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig Trocknungsergebnisse eingestellt. • Sie haben ein falsches Programm gewählt. • Die Lüftungsschlitze sind verstopft. • Das Sieb ist verstopft. • Das Gerät war überladen. TECHNISCHE DATEN Höhe x Breite x Tiefe 850 x 600 x 600 mm (maximal 630 mm) Max.
 • Page 61 VERBRAUCHSWERTE Energiever- Programm U/min / Restfeuchte Trockenzeit brauch Katoen (Koch-/Buntwäsche) 7 kg Kastdroog (Schrank- 1400 U/min / 50% 100 Min. 3,70 kWh trocken) 1000 U/min / 60% 115 Min. 4,25 kWh Strijkdroog (Bügel- 1400 U/min / 50% 75 Min. 2,55 kWh trocken) 1000 U/min / 60% 87 Min.
 • Page 64 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

Table of Contents