Download  Print this page

Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogtrommel
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZTEB285
2
16
29
44

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Zanussi ZTEB285

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogtrommel Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZTEB285...
 • Page 2: Table Of Contents

  www.zanussi.com...
 • Page 3 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte worden geplaatst waar het apparaat geïnstalleerd is, om het te- • Kledingstukken die in aanraking zijn geweest rugstromen van gassen van apparaten in de met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden Als vluch- www.zanussi.com...
 • Page 4: Milieu

  Energieverbruik hangt af van het in de was- Verpakkingsmateriaal machine ingestelde centrifugetoerental. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk Hogere centrifugetoerental - minder energiever- en kunnen worden gerecycled. De kunststofon- bruik. derdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, www.zanussi.com...
 • Page 5: Installatie

  • Het apparaat mag niet worden geplaatst ach- van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. ter een afsluitbare deur, een schuifdeur of Indien de voedingskabel moet worden een deur met scharnieren aan de tegenover- vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze gestelde zijde als die van het apparaat op Klantenservice. www.zanussi.com...
 • Page 6: Productbeschrijving

  Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte zorgvuldig door. te besparen. De wasmachine onder en de droger erbovenop. Productbeschrijving Beschrijving van het apparaat Bovenblad Waterreservoir Typeplaatje Warmtewisselaar Deur warmtewisselaar Bedieningspaneel Pluizenfilters Vuldeur Ventilatierooster Verstelbare pootjes www.zanussi.com...
 • Page 7: Bedieningspaneel

  TIJD . van de droger afvegen met een vochtige doek 2. Druk op de Toets Start/Pauze . of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lap- pen in de trommel laten draaien. www.zanussi.com...
 • Page 8: Programmatabel

  Synthetisch Strijk- streken moeten worden, bijv. 3 kg alles behalve Tijd droog gebreide artikelen, katoenen overhemden Voor het drogen van katoenen Lage temp. , Lang anti-kreuk , 3 kg en synthetische stoffen, op la- Zoemer , Startuitstel gere temperatuur www.zanussi.com...
 • Page 9: Wasgoed Sorteren En Voorbereiden

  2) In overeenstemming met IEC61121 3) selecteer optie Lage temp. 4) auto Wasgoed sorteren en voorbereiden Het wasgoed sorteren – Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de Synthetica pro- • Sorteer op weefseltype: grammagroep. – Katoen/linnen voor programma's in Katoen programmagroep. www.zanussi.com...
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  De machine wordt ingeschakeld (bijv. acryl, viscose) staan op het onderhoudslabel met: In bedrijf Lang anti-kreuk hiermee wordt de anti-kreukfase uitgebreid tot in to- taal 90 minuten. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Kort Lage temp. www.zanussi.com...
 • Page 11 (zie het hoofdstuk "Reiniging en u eerst het kinderslot uitschakelen onderhoud".) Het programma starten 3. Haal het wasgoed uit de trommel. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Het 4. Draai de programmakeuzeknop naar uit. programma wordt gestart 5. Sluit de deur. www.zanussi.com...
 • Page 12: Reiniging En Onderhoud

  • Gebruik geen scherpe voorwerpen om te rei- De deurpakking schoonmaken nigen. Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek af. Het waterreservoir legen Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg. www.zanussi.com...
 • Page 13: Wat Moet U Doen Als

  Programma Leeg waterreservoir , druk op Toets Start/ Vol waterreservoir. niet actief Pauze . Droogcyclus te Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor Selecteer tijdsprogramma of een hogere kort geselecteerd programma. droogtegraad (bijv. Extra droog ). www.zanussi.com...
 • Page 14: Technische Gegevens

  2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012). www.zanussi.com...
 • Page 15: Machine-Instellingen

  • Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelij- voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het ke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kast- meten van de prestatie). droog cyclus met halve lading. • Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens ka- toen kastdroog, katoen strijkdroog en Easy care kastdroog) www.zanussi.com...
 • Page 16: Important Safety Information

  www.zanussi.com...
 • Page 17 • This machine is not intended for use by please adjust the feet in order to allow air to young children or infirm persons without su- circulate freely under the appliance. pervision. • Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Chil- www.zanussi.com...
 • Page 18: Environment

  This might the appliance. Do not obstruct the front venti- cause heat built-up which would interfere lation grille or the air intake grilles at the back with the operation of the appliance. of the machine. www.zanussi.com...
 • Page 19 Read carefully the instructions supplied with the Electrical connection kit. Details on mains voltage, type of current and the • pedestal with the drawer fuses required should be taken from the type www.zanussi.com...
 • Page 20: Product Description

  Tijd (Time) button Time to end (time of time pro- gramm, time of start delay) Function status led Child lock – Condensor (Condenser) light Anticrease guard phase – Filter (Filters) light – Waterreservoir (Water Reservoir) Error, wrong selection light www.zanussi.com...
 • Page 21: Before First Use

  (Extra Dry) bedding, table linen. For thin fabrics which are not ir- Synthetisch (Syn- oned, e.g. easy care shirts, table thetics) Kastdroog 3 kg all except Tijd (Time) linen, baby clothes, socks, linge- (Storage Dry) rie with bones or wires. www.zanussi.com...
 • Page 22 For refreshing or gently cleaning Opfrissen (Refresh) 1 kg Zoemer (Buzzer) textiles with commercially availa- ble dry cleaning products. 1) The Lage temp. (Delicate) cannot be selected with Kort (Quick) 2) In accordance with IEC61121 3) select Lage temp. (Delicate) option 4) auto www.zanussi.com...
 • Page 23: Sorting And Preparing Laundry

  • To avoid laundry becoming tangled: close Men's underpants 100 g zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons). Daily use Switching machine on Operating Turn the programme selector to any programme. The machine switches on. www.zanussi.com...
 • Page 24 1. Open door. – After programme is started: Programme in 2. Before removing the laundry, remove fluff operation cannot be changed from the micro-fine filter. It is best to use a www.zanussi.com...
 • Page 25: Cleaning And Maintenance

  Clean the door seal • Do not use sharp objects to clean. Wipe the door seal with a damp cloth immedi- ately after the drying cycle has finished. Emptying the water reservoir Empty the water reservoir after every drying cy- cle. www.zanussi.com...
 • Page 26: What To Do If

  No drum light Defective light bulb. Replace light bulb (see next section). Abnormally Time to end is calculated on the basis of: Automatic process; this is not a machine elapsing time type, volume and dampness of laundry. fault. on the LCD www.zanussi.com...
 • Page 27: Technical Data

  Weight of the appliance 40 kg Laundry: max. weight 7 kg Type of use Household Ambient temperature Min. 5 °C Max. 35 °C kWh/cycle 4,16 kWh Energy consumption 504 kWh Annual energy consumption Energy efficiency class Power consumption Left-on mode 0,40 W www.zanussi.com...
 • Page 28: Machine Settings

  – Methods for measuring the perform- • Energy consumption (corrected with final hu- ance). midity) during the cupboard dry cotton cycle with half load. • Final humidity (during cupboard dry cotton, iron dry cotton and cupboard dry easy care) www.zanussi.com...
 • Page 29: Avertissements Importants

  être lavé à l'eau chaude l'appareil sans danger. www.zanussi.com...
 • Page 30 à sec. ge en machine, il faudra attendre que le pro- • Aérez suffisamment la pièce pour éviter le re- duit se soit évaporé avant d'introduire les arti- flux de gaz provenant d'appareils utilisant cles dans l'appareil. d'autres combustibles. www.zanussi.com...
 • Page 31: Environnement

  Plus la vi- Les matériaux d'emballage respectent l'environ- tesse d'essorage est élevée plus la consomma- nement et sont recyclables. Les éléments en tion d'énergie est basse. plastique sont identifiés par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'embal- www.zanussi.com...
 • Page 32: Installation

  être effectué par le service après- une porte battante dotée d'une charnière du vente de votre magasin vendeur. côté opposé de celle de l'appareil qui pourrait Avertissement Le cordon d'alimentation empêcher l'ouverture complète du sèche-lin- doit être accessible après l'installation de l'appareil. www.zanussi.com...
 • Page 33: Description De L'appareil

  Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. dessus. Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. Description de l'appareil Description de l'appareil Plan de travail Bac d'eau Plaque signalétique Condenseur Portillon du condenseur thermique Bandeau de commande Filtres à peluches Porte Grille d'aération Pieds réglables www.zanussi.com...
 • Page 34: Bandeau De Commande

  1. Tournez le sélecteur de programmes sur (poussière, graisse), essuyez le tambour du sè- Minuterie che-linge avec un chiffon humide ou effectuez 2. Appuyez sur la touche Départ/Pause un cycle de séchage de courte durée (30 minu- tes) de quelques chiffons humides (essorés). www.zanussi.com...
 • Page 35: Tableau Des Programmes

  à ba- leines ou armatures). Pour les textiles fins à repasser Synthétiques Prêt à toutes à l’exception de la Mi- 3 kg (ex. lainages, chemises en co- repasser nuterie ton). www.zanussi.com...
 • Page 36 Alarme produits de nettoyage à sec disponibles dans le commerce. 1) La fonction Délicat ne peut pas être sélectionnée en même temps que le programme Rapide 2) Conformément à la norme CEI 61121 3) sélectionnez l'option Délicat 4) auto www.zanussi.com...
 • Page 37: Tri Et Préparation Du Linge

  à glis- sière, et nouez les ceintures, cordons ou ru- bans (ex. ceintures de tabliers). Utilisation quotidienne Mise sous tension de l'appareil Placez le sélecteur de programmes sur n'impor- te quel programme. L'appareil se met sous ten- sion. www.zanussi.com...
 • Page 38 : Filtres et Bac plein . Si Sécurité enfants la touche Alarme a été activée, un signal sonore La sécurité enfants permet d'éviter le départ in- volontaire d'un programme ou la modification www.zanussi.com...
 • Page 39: Nettoyage Et Entretien

  Nettoyage du joint de porte Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque cycle de séchage. Vidange du bac d'eau de condensation Videz le bac d'eau de condensation après cha- que cycle de séchage. www.zanussi.com...
 • Page 40: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Le sèche-linge n'est pas branché. fusible dans la boîte à fusibles (installation Le sèche-linge domestique). ne démarre Porte ouverte. Fermez la porte de chargement pas. La touche DEPART PAUSE n'est pas ap- Appuyez sur la touche DEPART PAUSE . puyée. www.zanussi.com...
 • Page 41 3) Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage 4) Reportez-vous au chapitre Réglages de l'appareil 5) uniquement pour les sèche-linge avec fenêtre d'affichage 6) Remarque : Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au chapitre Cycle de séchage complet). www.zanussi.com...
 • Page 42: Caractéristiques Techniques

  Réglage Opérations à effectuer Alarme toujours désactivée 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. 2. Appuyez simultanément sur les touches Rapide et Anti-Froissage et maintenez-les appuyées pendant environ 5 secondes. 3. L'alarme est désactivée par défaut. www.zanussi.com...
 • Page 43: Conseils Pour Les Organismes D'essai

  – Méthodes tion de l'humidité résiduelle) pendant un cycle de mesure des performances). Coton prêt à ranger avec demi-charge. • Humidité finale (pendant un cycle Coton prêt à ranger, Coton prêt à repasser et Entretien facile prêt à ranger) www.zanussi.com...
 • Page 44: Wichtige Sicherheitshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Kinder • Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine Wä- oder Haustiere in die Trommel klettern. Kon- schestücke, die mit entflammbaren Stoffen trollieren Sie daher vor dem Gebrauch die (Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreini- Trommel. gungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung www.zanussi.com...
 • Page 45 Sie es nicht, sondern wenden wenn das Stromkabel, die Bedienblende, die Sie sich an den Kundendienst. Arbeitsplatte oder der Sockel beschädigt ist, • Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das so dass das Geräteinnere frei liegt. gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missach- www.zanussi.com...
 • Page 46: Entsorgung

  Energieverbrauch. gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS< etc. Entsor- gen Sie die Verpackungsmaterialien entspre- Aufstellen Aufstellen der Maschine Wichtig! Das Gerät muss in aufrechter Position transportiert werden. • Aus praktischen Gründen sollte der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt wer- den. www.zanussi.com...
 • Page 47 Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein. Entfernen der Transportsicherungen Wechsel des Türanschlags Vorsicht! Entfernen Sie vor dem Der Türanschlag kann umgesetzt werden, um Gebrauch das gesamte das Einlegen und Entnehmen der Wäsche zu Verpackungsmaterial. erleichtern. www.zanussi.com...
 • Page 48: Gerätebeschreibung

  (z. B. für Wäsche). Trockner oben. Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung. beiliegende Aufstellanweisung. • Abpump-Satz Gerätebeschreibung Gerätebeschreibung Arbeitsplatte Kondensatbehälter Typenschild Wärmetauscher Tür des Wärmetauschers Bedienblende Flusensiebe Einfülltür Lüftungsschlitze Schraubfüße www.zanussi.com...
 • Page 49: Bedienblende

  Tuch oder führen Sie ein kurzes auf Minuterie (Zeit) . Trockenprogramm (30 MIN) mit feuchter Wä- 2. Drücken Sie die Taste " Départ/Pause sche aus, um alle fertigungsbedingten Rück- (Start/Pause) ". stände aus der Trommel zu entfernen. www.zanussi.com...
 • Page 50: Programmübersicht

  Babykleidung, Socken, Damenunterwäsche mit Kor- (Schrank trocken) settstangen oder Drahteinla- gen. Synthétiques (Syn- Für dünne Textilien, die noch thetik) Prêt à repas- 3 kg Alle außer bei Minuterie (Zeit) gebügelt werden müssen, z. B. ser (Bügeltrocken) Strickwaren, Baumwollhemden. www.zanussi.com...
 • Page 51 Rafraîchir (Auffri- 1 kg Alarme (Signal) gen von Textilien mit handels- schen) üblichen Trockenreinigungsmit- teln. 1) Die Funktion Délicat (Schon) kann nicht zusammen ausgewählt werden mit Rapide (Kurz) 2) Gemäß IEC61121 3) Wählen Sie die Option Délicat (Schon) 4) Auto www.zanussi.com...
 • Page 52: Sortieren Und Vorbereiten Der Wäsche

  500 g Vorbereiten der Wäsche Bluse 100 g • Um Wäscheknäuel zu verhindern: Reißver- Herrenunterwäsche 100 g schlüsse schließen, Kopfkissenbezüge zu- Täglicher Gebrauch Einschalten des Gerätes Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein beliebiges Programm. Das Gerät schaltet sich ein. www.zanussi.com...
 • Page 53 Trockenprogramm aus Stunden. Drücken Sie die Taste Départ différé (Startzeitvorwahl) mehrmals, bis die gewünschte (Wäscheschutz). Startzeitvorwahl auf dem Display angezeigt wird. Programmende/Entnehmen der Wäsche Nach dem Ende des Trockenprogramms wird auf dem Display das Knitterschutzsymbol www.zanussi.com...
 • Page 54: Reinigung Und Pflege

  Vorsicht! Benutzen Sie den Trockner nie ohne oder mit beschädigtem oder verstopftem Flusensieb. Türdichtung reinigen. Wischen Sie die Türdichtung sofort nach dem Ende des Trockengangs mit einem feuchten Tuch ab. Entleeren des Kondensatbehälters Der Kondensatbehälter muss nach jedem Tro- ckengang entleert werden. www.zanussi.com...
 • Page 55: Was Tun, Wenn

  Der Trockner ist nicht an die Stromversor- dose. Kontrollieren Sie die Sicherung der gung angeschlossen. Hausinstallation. Der Trockner läuft nicht. Die Einfülltür ist offen. Schließen Sie die Einfülltür. Die Taste Start / Pause wurde nicht ge- Drücken Sie die Taste Start / Pause . drückt. www.zanussi.com...
 • Page 56 2) Befolgen Sie die Programmempfehlung - siehe Kapitel Programmübersicht. 3) Siehe Kapitel Reinigung und Pflege. 4) Siehe Kapitel Programmiermöglichkeiten 5) Nur bei Trocknern mit LCD-Display 6) Hinweis: Nach ca. 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen (siehe Kapitel Ende des Trockengangs). www.zanussi.com...
 • Page 57: Technische Daten

  Vorgehen Alarme (Signal) dauerhaft 1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein beliebiges Pro- deaktiviert. gramm. 2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten Rapide (Kurz) und Anti-Froissa- ge (Extra Knitterschutz) etwa 5 Sekunden lang gedrückt. 3. Der Summer ist standardmäßig deaktiviert. www.zanussi.com...
 • Page 58: Hinweise Für Prüfinstitute

  • Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Alle Programme sind nach IEC 61121 (Wä- Feuchtegrad) beim Programm BAUMWOLLE schetrockner für den Hausgebrauch; – Verfah- SCHRANKTROCKEN bei halber Beladung. ren zur Messung der Gebrauchseigenschaften) • Feuchtegrad (beim Programm BAUMWOLLE zu prüfen: SCHRANKTROCKEN, BAUMWOLLE BÜ- www.zanussi.com...
 • Page 59 www.zanussi.com...
 • Page 60 www.zanussi.com/shop...