Download  Print this page

Zanussi ZTEB 288 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Gebruiksaanwijzing
NL
User manual
EN
Notice d'utilisation
FR
Benutzerinformation
DE
Droogautomaat
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZTEB 288
2
17
31
47

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Zanussi ZTEB 288

 • Page 1 Gebruiksaanwijzing User manual Notice d'utilisation Benutzerinformation Droogautomaat Tumble Dryer Sèche-linge Wäschetrockner ZTEB 288...
 • Page 2: Table Of Contents

  www.zanussi.com...
 • Page 3 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte worden geplaatst waar het apparaat geïnstalleerd is, om het te- • Kledingstukken die in aanraking zijn geweest rugstromen van gassen van apparaten in de met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden Als vluch- www.zanussi.com...
 • Page 4: Milieu

  Energieverbruik hangt af van het in de was- Verpakkingsmateriaal machine ingestelde centrifugetoerental. De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk Hogere centrifugetoerental - minder energiever- en kunnen worden gerecycled. De kunststofon- bruik. derdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, www.zanussi.com...
 • Page 5: Installatie

  • Het apparaat mag niet worden geplaatst ach- van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. ter een afsluitbare deur, een schuifdeur of Indien de voedingskabel moet worden een deur met scharnieren aan de tegenover- vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze gestelde zijde als die van het apparaat op Klantenservice. www.zanussi.com...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  (60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. te besparen. De wasmachine onder en de droger erbovenop. Beschrijving van het product Beschrijving van het apparaat www.zanussi.com...
 • Page 7: Bedieningspaneel

  Programmaknop en UIT-schakelaar SYMBOOL BESCHRIJVING Functie-toetsen Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd Toets Start/Pauze uitgestelde start) Functiestatuslampje Kinderslot – Lampje Condensor Anti-kreukbeveiligingsfase – Lampje Filter Fout, verkeerde keuze – Lampje Waterreservoir Toets Startuitstel Display Wat er op het display wordt weergegeven www.zanussi.com...
 • Page 8: Voordat U De Droger In Gebruik Neemt

  Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. Strijkdroog 3 kg Tijd gebreide artikelen, katoenen overhemden. Speciaal alles behalve Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op la- 3 kg Tijd gere temperatuur. www.zanussi.com...
 • Page 9: Wasgoed Sorteren En Voorbereiden

  Drogen bij lage temperatuur (druk op de – Gemengde en synthetische stoffen voor toets Lage temp. !) programma’s in de programmagroep SYN- Drogen in de wasdroger is niet mogelijk THETISCH . • Sorteren op onderhoudslabel: De onder- houdslabels betekenen: www.zanussi.com...
 • Page 10: Dagelijks Gebruik

  • Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels Herenondergoed 100 g binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buiten- kant zitten). Deze weefsels drogen dan beter. Dagelijks gebruik Machine inschakelen Draai de programmakeuzeknop op een willekeu- rig programma De machine wordt ingeschakeld www.zanussi.com...
 • Page 11 Als het wasgoed na een standaard droogprogram- u eerst het kinderslot uitschakelen. ma te vochtig uit de machine komt, kunt u het Het programma starten droogresultaat verbeteren met behulp van de IN- Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Het TENSIEF-functie. programma wordt gestart www.zanussi.com...
 • Page 12: Reiniging En Onderhoud

  Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moet de pluisfilters in de deur en voor de trommel na elke droogcyclus worden gereinigd. Let op! Belangrijk. Gebruik de droger nooit zonder het pluisfilter of met een beschadigd of verstopt pluisfilter. www.zanussi.com...
 • Page 13 Belangrijk! Gebruik geen puntige voorwerpen of gereedschappen om de ruimten tussen de plaatjes te reinigen, omdat dit de condensor kan beschadigen en waterdoorlatend kan maken Plaats de condensor terug, draai de rode schijf- jes naar boven en sluit de deur www.zanussi.com...
 • Page 14: Wat Moet U Doen Als

  Vuldeur geopend. Sluit de deur Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Onjuiste programma-instelling. Stel geschikt programma in. Onbevredigen- Pluisfilters verstopt. de droogresul- Reinig de pluisfilters. taten. Warmtewisselaar verstopt. Reinig de warmtewisselaar www.zanussi.com...
 • Page 15: Technische Gegevens

  Technische gegevens Afmetingen (mm) Breedte / hoogte / diepte 85 x 60 x 58 cm Max. diepte 1090 mm (met de deur geopend) Max. breedte 950 mm (met de deur geopend) Aansluiting op het elektriciteitsnet Voltage 230V Frequentie 50 Hz www.zanussi.com...
 • Page 16: Machine-Instellingen

  ANTI-KREUK en START/PAUZE of draai de knop naar Ooff positie tigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water. www.zanussi.com...
 • Page 17: Important Safety Information

  www.zanussi.com...
 • Page 18 • This machine is not intended for use by please adjust the feet in order to allow air to young children or infirm persons without su- circulate freely under the appliance. pervision. • Children often do not recognise the hazards associated with electrical appliances. Chil- www.zanussi.com...
 • Page 19: Environment

  This might the appliance. Do not obstruct the front venti- cause heat built-up which would interfere lation grille or the air intake grilles at the back with the operation of the appliance. of the machine. www.zanussi.com...
 • Page 20 Read carefully the instructions supplied with the Electrical connection kit. Details on mains voltage, type of current and the • pedestal with the drawer fuses required should be taken from the type www.zanussi.com...
 • Page 21: Product Description

  To situate the dryer in optimal high and have some additional space to store (e.g. laundry). Product description Description of the appliance Worktop Control panel Water reservoir Fluff filters Rating Plate Loading door Heat exchanger Ventilation grille Heat exchanger door Adjustable feet www.zanussi.com...
 • Page 22: Control Panel

  Before first use In order to remove any residues which may have drying cycle (ca. 30 min.) with damp cloths in been produced during production, wipe the dry- the machine. er drum with a damp cloth or carry out a brief www.zanussi.com...
 • Page 23: Programme Chart

  For drying cotton and synthetic fabrics, uses low tempera- 3 kg Tijd (Time) ture. Lage temp. (Delicate), Lange anti- kreuk (Long anti-crease), Tijd (Time) 8 kg For further drying of individual items of laundry. Zoemer (Buzzer), Tijd (Time), Startuitstel (Delay Start) www.zanussi.com...
 • Page 24: Sorting And Preparing Laundry

  Drying at reduced temperature (press ing the WOOL programme. Lage temp. (Delicate) button!) Preparing laundry Drying in the tumble dryer not possible • To avoid laundry becoming tangled: close zips, button up duvet covers and tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons). www.zanussi.com...
 • Page 25: Daily Use

  Intensief (Intensive) 3. Close loading If the laundry is still damp after a standard drying door securely. programme, you can increase the drying result by Lock must audi- using the Intensive function. bly lock. www.zanussi.com...
 • Page 26 – Clean the micro-fine filter and fine filter Press the Start/Pauze (Start/Pause) button. The – Drain the condensed water container (See programme starts. chapter “Maintenance and cleaning ”) The programme progress is shown by elapsing dry time on the LCD. 5. Close the door. www.zanussi.com...
 • Page 27: Cleaning And Maintenance

  Cleaning heat exchanger Clean the condenser when light Condensor Important! Do not use this appliance if the (Condenser) comes on. condenser has not been fitted. The condenser is situated at the lower part of the cabinet behind a small door. www.zanussi.com...
 • Page 28: What To Do If

  Press the Start/Pauze (Start/Pause) button. pressed. Incorrect programme set. Set suitable programme. Fluff filters clogged. Clean fluff filters. Unsatisfactory Heat exchanger clogged. Clean heat exchanger. drying results. Max. loading exceeded. Respect max. loading volume. Covered ventilation grill. Uncover ventilation grill in base area. www.zanussi.com...
 • Page 29: Technical Data

  (with the appliance door open) Max. width 950 mm (with the appliance door open) Electrical connection Voltage 230 V Frequency 50 Hz Fuse 16 A Total power 2350 W Drum volume 108 l Weight of the appliance 39,5 kg www.zanussi.com...
 • Page 30: Machine Settings

  4. To memorize setting press simultaneously the the Lange anti-kreuk the end of the cycle. Your dryer (Long Anti-crease) and Start/Pauze (Start/Pause) buttons or allows you to regulate the sensi- turn knob to O off position tivity of the drying sensor based on conductivity values of the water. www.zanussi.com...
 • Page 31: Avertissements Importants

  être lavé à l'eau chaude l'appareil sans danger. www.zanussi.com...
 • Page 32 à sec. ge en machine, il faudra attendre que le pro- • Aérez suffisamment la pièce pour éviter le re- duit se soit évaporé avant d'introduire les arti- flux de gaz provenant d'appareils utilisant cles dans l'appareil. d'autres combustibles. www.zanussi.com...
 • Page 33: Environnement

  Plus la vi- Les matériaux d'emballage respectent l'environ- tesse d'essorage est élevée plus la consomma- nement et sont recyclables. Les éléments en tion d'énergie est basse. plastique sont identifiés par les sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'embal- www.zanussi.com...
 • Page 34: Installation

  être effectué par le service après- une porte battante dotée d'une charnière du vente de votre magasin vendeur. côté opposé de celle de l'appareil qui pourrait Avertissement Le cordon d'alimentation empêcher l'ouverture complète du sèche-lin- doit être accessible après l'installation de l'appareil. www.zanussi.com...
 • Page 35: Description De L'appareil

  Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. dessus. Lisez attentivement la notice fournie avec le kit. Description de l'appareil Description de l'appareil Plan de travail Bac d'eau de condensation www.zanussi.com...
 • Page 36: Bandeau De Commande

  Temps restant (durée du program- Touches de fonction me chronométrique, durée du dé- Touche Départ/Pause part différé) Sécurité enfants Voyant de fonction – Voyant Condenseur Phase anti-froissage – Voyant Filtre Erreur, sélection erronée – Voyant Bac plein Touche Départ différé Affichage Informations affichées www.zanussi.com...
 • Page 37: Avant D'utiliser Le Sèche-Linge Pour La Première Fois

  Pour les textiles fins également à repasser (par ex. lainages, 3 kg Minuterie chemises en coton). Spécial Textiles mé- tous sauf Pour le séchage à basse température de textiles en coton et 3 kg langés Minuterie synthétiques. www.zanussi.com...
 • Page 38: Tri Et Préparation Du Linge

  – Mélanges et synthétiques pour les pro- puyez sur la touche Délicat ) grammes du groupe de programmes SYN- Séchage en sèche-linger non autorisé THETIQUES . • Tri du linge par type d'étiquette : Description des étiquettes d'entretien : www.zanussi.com...
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  (ex. les anoraks avec doublure en coton : la doublure doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux. Utilisation quotidienne Mise sous tension de l'appareil Placez le sélecteur de programmes sur n'impor- te quel programme. L'appareil se met sous ten- sion. www.zanussi.com...
 • Page 40 Si le linge reste humide après être passé par le pro- rité enfants. gramme de séchage standard, vous pouvez aug- Départ du programme menter le séchage avec la fonction Intensif. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Le pro- gramme démarre. www.zanussi.com...
 • Page 41: Nettoyage Et Entretien

  à pe- luches, placés dans la contreporte et à l'avant du tambour, après chaque cycle de séchage. Attention Attention. N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé les filtres à peluches ou si ces derniers sont détériorés ou colmatés. www.zanussi.com...
 • Page 42 Vous pourriez endommager le conden- seur et le rendre perméable. Remettez le con- denseur en place, tournez les deux taquets rou- ges vers le haut et refermez la porte. Important Ne faites jamais fonctionner l'appa- reil sans condenseur d'air. www.zanussi.com...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  Sélection de programme erronée. Sélectionnez le programme approprié. Les résultats Filtres à peluches obstrués. Nettoyez les filtres à peluches. de séchage ne sont pas satis- Condenseur thermique obstrué. Nettoyez le condenseur. faisants. Charge max. dépassée. Respectez le volume de charge max. www.zanussi.com...
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  6) Remarque : Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au chapitre Cycle de séchage complet). Caractéristiques techniques Dimensions (mm) Largeur / Hauteur / Profondeur 85 x 60 x 58 cm Profondeur max. 1090 mm (avec le hublot ouvert) www.zanussi.com...
 • Page 45: Réglages De L'appareil

  ALARME toujours désacti- 1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. vée 2. Appuyez en même temps sur les touches INTENSIF et ANTI- FROISSAGE en les maintenant pendant environ 5 secondes. 3. Le signal sonore est désactivé par défaut. www.zanussi.com...
 • Page 46 4. Pour mémoriser le réglage, appuyez en même temps sur les touches met de régler la sensibilité du ANTI-FROISSAGE et Départ/Pause ou tournez le sélecteur sur la capteur conductimétrique en position Arrêt O fonction de la valeur de la con- ductivité de l'eau. www.zanussi.com...
 • Page 47: Wichtige Sicherheitshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Kinder • Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine Wä- oder Haustiere in die Trommel klettern. Kon- schestücke, die mit entflammbaren Stoffen trollieren Sie daher vor dem Gebrauch die (Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreini- Trommel. gungsmittel oder Ähnlichem) in Berührung www.zanussi.com...
 • Page 48 Sie es nicht, sondern wenden wenn das Stromkabel, die Bedienblende, die Sie sich an den Kundendienst. Arbeitsplatte oder der Sockel beschädigt ist, • Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das so dass das Geräteinnere frei liegt. gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missach- www.zanussi.com...
 • Page 49: Entsorgung

  Energieverbrauch. gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS< etc. Entsor- gen Sie die Verpackungsmaterialien entspre- Aufstellen Aufstellen der Maschine Wichtig! Das Gerät muss in aufrechter Position transportiert werden. • Aus praktischen Gründen sollte der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt wer- den. www.zanussi.com...
 • Page 50 Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein. Entfernen der Transportsicherungen Wechsel des Türanschlags Vorsicht! Entfernen Sie vor dem Der Türanschlag kann umgesetzt werden, um Gebrauch das gesamte das Einlegen und Entnehmen der Wäsche zu Verpackungsmaterial. erleichtern. www.zanussi.com...
 • Page 51: Gerätebeschreibung

  Die Schublade fungiert als zusätzlicher Stau- Waschmaschine befindet sich unten, der raum (z. B. für Wäsche). Trockner oben. Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung. beiliegende Aufstellanweisung. • Abpump-Satz Gerätebeschreibung Gerätebeschreibung Arbeitsplatte Wasserbehälter www.zanussi.com...
 • Page 52: Bedienfeld

  Restzeitanzeige (Dauer des Zeit- Funktionstasten programms, Dauer der Startverzö- Taste Départ/Pause (Start/Pause) gerung) Kindersicherung Betriebskontrolllampen – Kontrolllampe Condenseur (Wärme- Knitterschutzphase tauscher) Fehler, falsche Auswahl – Kontrolllampe Filtres (Sieb) – Kontrolllampe Bac plein (Behälter) Taste Départ différé (Startzeitvorwahl) Display Display-Anzeigen www.zanussi.com...
 • Page 53: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Minuterie bügelfreie Hemden, Tischwäsche, Babykleidung, Socken, (Zeit) Damenunterwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen. cken) Prêt à repas- alle außer Für dünne Textilien, die noch gebügelt werden müssen, z. B. ser (Bügeltro- 3 kg Minuterie Strickwaren, Baumwollhemden. cken) (Zeit) Spécial (Spezial) www.zanussi.com...
 • Page 54 „Sortieren und Vorbereiten der Wäsche“). Empfeh- me (Signal), lung: Entnehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Trocknen, Départ diffé- da kein Knitterschutzprogramm folgt. ré (Startzeit- vorwahl) 1) Bei Programmeinstellung Baumwolle ist der externe Kondensatablaufschlauch anzuschließen. 2) Gemäß IEC61121 3) Auto www.zanussi.com...
 • Page 55: Sortieren Und Vorbereiten Der Wäsche

  Programm Wolle trocknen. Herrenunterwäsche 100 g Vorbereiten der Wäsche • Um Wäscheknäuel zu verhindern: Reißver- schlüsse schließen, Bettbezüge zuknöpfen, Täglicher Gebrauch Einschalten des Gerätes Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein beliebiges Programm. Das Gerät schaltet sich ein. www.zanussi.com...
 • Page 56 Sie die Tasten Intensif (Intensiv) Taste 5- Minuterie (Zeit) und Délicat (Schon) 5 Sekunden lang gleichzei- Taste 6- Départ différé (Startzeitvorwahl) tig gedrückt. – Vor dem Programmstart: Das Gerät kann Délicat (Schon) nicht in Betrieb genommen werden. www.zanussi.com...
 • Page 57: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Flusenfilter reinigen einem beschädigten oder verstopften Flusenfilter. Um einen einwandfreien Betrieb des Trockners zu gewährleisten, müssen die Flusenfilter (Mik- rofein- und Feinfilter) nach jedem Trockengang gereinigt werden. Vorsicht! Wichtig! Benutzen Sie den Trockner nie ohne Flusenfilter oder mit www.zanussi.com...
 • Page 58 Der Wärmetauscher ist im unteren Teil des stände oder Werkzeuge, da der Wärmetau- Gehäuses hinter einer kleinen Tür angeordnet. scher dadurch beschädigt und undicht werden kann. Den Wärmetauscher wieder einsetzen, die roten Anschläge nach oben drehen und die Tür schließen. www.zanussi.com...
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  Die Einfülltür ist offen. Schließen Sie die Einfülltür. Die Taste Départ/Pause (Start/Pause) wurde Drücken Sie die Taste Départ/Pause (Start/ nicht gedrückt. Pause) . Nicht zufrie- Es wurde ein falsches Programm eingestellt. Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. denstellende www.zanussi.com...
 • Page 60 2) Befolgen Sie die Programmempfehlung - siehe Kapitel Programmübersicht. 3) Siehe Kapitel Reinigung und Pflege. 4) Siehe Kapitel Programmiermöglichkeiten 5) Nur bei Trocknern mit LCD-Display 6) Hinweis: Nach ca. 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen (siehe Kapitel Ende des Trockengangs). www.zanussi.com...
 • Page 61: Technische Daten

  (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012). Geräteeinstellungen Einstellung Vorgehen Signal dauerhaft ausschal- 1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein beliebiges Programm. 2. Halten Sie die Tasten Intensif (Trocken Plus) und Anti-froissage (Extra Knitterschutz) gleichzeitig ca. 5 Sekunden gedrückt. 3. Das Signal ist standardmäßig ausgeschaltet. www.zanussi.com...
 • Page 62 4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie gleichzeitig die Tasten der Trocknung leicht beeinflus- Anti-froissage (Extra Knitterschutz) und Départ/Pause (Start/ sen. Sie können die Empfind- Pause) oder drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position lichkeit des Feuchtigkeitssen- OAus. sors entsprechend den Leitfä- higkeitswerten wie folgt einstel- len. www.zanussi.com...
 • Page 63 www.zanussi.com...
 • Page 64 www.zanussi.com/shop...