Download  Print this page

Tekniset Tiedot - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Suomi
YLEISET VAROVAISUUSTOIMENPITEET
1. Pidä työskentelyalue puhtaana. Epäjärjestys aiheuttaa
vahinkoja.
2. Vältä vaaraa aiheuttavaa ympäristöä. Suojaa pora ja
laturi sateelta. Älä käytä sähkötyökalua tai laturia
kosteissa paikoissa Huolehdi, että työskentelyolosuhteet
on kunnolla valaistu.
Älä koskaan käytä sähkötyökaluja ja laturia helposti
syttyvien tai räjähtävien materiaalien läheisyydessä.
Älä koskaan työskentele lähellä tulenarkoja tai
räjähtäviä aineita.
3. Tämä laite ei ole tarkoitettu nuorten lasten tai
mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden käyttöön
ilman valvontaa. Nuoria lapsia on valvottava, jotta
he eivät pääse leikkimään laitteella. Kaikki
asiaankuulumattomat henkilöt on pidettävä poissa
työskentelypaikalta.
4. Kun työkalut eivät ole käytössä, säilytä niitä kuivassa
paikassa korkealla lapsilta ulottumattomissa tai
lukitussa paikassa. Työkalujen ja laturin säilytyspaikan
lämpötilan ei tule ylittää 40°C.
5. Älä väärinkäytä johtoa. Älä koskaan riiputa laturia
johdosta tai irrota sähköpistoketta johdosta
vetämällä. Pidä johto poissa kuumuudesta, öljystä
ja terävistä reunoista.
6. Kun laturi ei ole käytössä tai sitä huoltaessasi irrota
laturin pistoke verkkovirrasta.
7. Käytä oikeaa laturia. Välttääksesi onnettomuuksia
laturia. Välttääksesi onnettomuuksia, käytä
ainoastaan suositeltua laturia.
8. Käytä ainoastaan alkuperäisiä HITACHI varaosia.
9. Älä käytä sähkötyökalua tai laturia muihin kuin
käyttöohjeissa mainittuihin tarkoituksiin.
10. Henkilövaurioiden välttämiseksi on käytettävä
ainoastaan näissä käsittelyohjeissa tai HITACHI-
esitteessä mainittuja varusteita tai osia.
11. Jos varusteisiin kuuluva johto vahingoittuu, se on
vaihdatutettava valmistajalla, huoltamossa tai
asiantuntevalla teknikolla vaarojen välttämiseksi.
Korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltokeskus. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista
tai vaurioista, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien
henkilöiden tekemistä korjauksista tai työkalun
virheellisestä käsittelystä.
12. Välttääksesi vahingoittamasta sähkötyökalua tai
laturia, älä poista asennettuja kuoria tai ruuveja.

TEKNISET TIEDOT

LATURI
Malli
Latausjännite
Paino
39
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
13. Käytä aina nimilaatassa mainittua jännitettä.
14. Lataa paristo aina ennen käyttöä.
15. Älä koskaan käytä muuta kuin suositeltua paristoa.
16. Älä käytä muuntajalla varustettua tehostinta.
17. Älä lataa paristoa sähkögeneraattorista tai
18. Suorita lataus sisätiloissa. Koska laturi ja paristo
19. Käsittelyohjeissa olevaa kokoamiskaaviota saa
LATURIN VAROTOIMENPITEET
1. Paristoa ladattaessa tulee lämpötilan olla 0 – 40°C.
2. Älä käytä laturia yhtäjaksoisesti.
3. Älä jätä akkua lataukseen liian pitkäksi aikaa. Se
4. Älä kanna laturia johdosta. Se vahingoittaa laturia.
5. Huolehdi, ettei mitään roskia tai likaa pääse
6. Älä koskaan irrota mitään osia paristosta tai laturista.
7. Älä aiheuta oikosulkua ladattavaan paristoon.
8. Älä koskaan heitä paristoa tuleen.
9. Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia.
10. Kun pariston käyttöaika latauksen jälkeen käy liian
11. Älä työnnä esineitä laturin tuuletusaukkoihin.
UC9SF
UC12SF
9,6 V
12 V
Älä kytke tavanomaista kuivaparistoa, muuta
ladattavaa paristoa tai auton akkua poran
sähkötyökaluun.
tasavirtaisesta virtalähteestä.
lämpenevät latauksen aikana, suorita lataus varjossa
auringolta, paikassa jossa on hyvä ilmanvaihto ja
alhainen kosteus.
käyttää vain valtuutettuun huoltotarkoitukseen.
Alle 0°C lämpötila saattaa aiheuttaa vaarallista
ylilataantumista. Paristoa ei voi ladata, jos lämpötila
on yli 40°C.
Suositeltavin lämpötila on 20 – 25°C.
Suoritettuasi latauksen, odota noin 15 minuuttia
ennen seuraavaa latausta.
lyhentää akun käyttöikää.
ladattavan kytkentäaukkoon.
Oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirtauksen ja
ylikuumenemisen, joka vaurioittaa pariston.
Jos paristo syttyy palamaan, se saattaa räjähtää.
lyhyeksi käytännölliseen työskentelyyn, palauta se
takaisin liikkeeseen, josta se on hankittu. Älä heitä
kulunutta paristoa menemään.
Metallisten tai tulenarkojen esineiden työntäminen
laturin tuuletusaukkoihin aiheuttaa sähköiskuvaaran
ja vahingoittaa laturia.
UC14SF
14,4 V
0,13 kg
UC18SF
18 V

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf