Download  Print this page

Vedligeholdelse Og Eftersyn - Hitachi UC 9SF Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OPLADNING
Før det elektriske værktøj tages i brug, oplades batteriet
som følger.
1. Tilslut opladeapparatets ledning til en stikkontakt.
2. Sæt batteriet ind i opladeapparateret.
Sæt batteriet helt ind i den rigtige retning, indtil
det kontakter bunden af opladeapparatet (se Fig. 1,
2, 3 og 4)(Batteri indstillingslampen lyser).
Indførslen af batteriet tænder opladeapparatet
(advarselslampen tændes).
Tabel 1 Opladetid (ved 20˚C)
Batteri-
spænding
UC9SF
BCC912
EB912S
1,2Ah
EB9S
(8 celler)
EB914S
1,4Ah
FEB9S
(8 celler)
EB9B
2,0Ah
(8 celler)
EB924
2,4Ah
(8 celler)
BEMÆRK: Med ovennævnte opladningsstid som guide, fjern batteriet fra opladeren. Batteri indstillingslampen
slukker, når battteriet fjernes.
Når batteritemperaturen er lav (under 0°C) eller forsyningsspændingen er lav, vil batteriets kapacitet efter
en opladning være mindre.
Hvis du føler, at værktøjets driftstid er kort, skal du genoplade batteriet længere end ovenfor anført.
3. Tag opladeapparatets ledning ud af stikkontakten.
4. Hold godt fat i batteriet og træk det ud af opladeren.
BEMÆRK
Husk at tage batteriet ud af opladeren efter brug
og beholde det.
Vedrørende elektrisk afladning af nye batterier etc.
Da den kemiske substans i nye batterier og i batterier,
der ikke har været brugt i længere tid, ikke aktiveres,
kan den elektriske afladning være lav, når batterierne
bruges første eller anden gang. Dette er et
midlertidigt fænomen, og den normale opladetid
genvindes ved
2-3 opladninger af batterierne.
Hvordan man får batterierne til at holde længere
(1) Genoplad batterierne, før de bliver helt flade.
Hvis det er tydeligt, at værktøjet ikke arbejder for
fuld kraft, skal det stoppes og batterierne skal
oplades. Batteriet kan lide skade og dets levetid
forkortes, hvis værktøjet fortsat anvendes og den
elektriske effekt opbruge.
ADVARSEL:
ADVARSEL:
Model
UC12SF
UC14SF
BCC1212
BCC1412
EB1212S
EB1412S
EB12S
(12 celler)
(10 celler)
EB1214S
EB1414S
EB1214L
EB1414
FEB12S
(12 celler)
(10 celler)
EB12B
EB14B
EB1220BL
(12 celler)
(10 celler)
EB1224
EB1424
(10 celler)
(12 celler)
(2) Undgå opladning i for stærk varme

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

1. Eftersyn af monteringsskruerne:
2. Rengøring af opladeapparatet
Hvis batteri indstillingslampen ikke lyser, træk el-
ledningen ud af stikkontakten og kontroller, at
batteriet er korrekt anbragt.
Hvis batteriet er opvarmet på grund af direkte
solstråler e.l., lige efter operationen, kan det ske
at advarselslampen ikke tændes. Afkøl så først
batteriet, og udfør derefter opladningen.
Vedrørende opladetiden
Tabel 1 Viser den påkrævede opladetid for hver
type batteri.
UC18SF
BCC1812
EB1812S
(15 celler)
EB1814SL
(15 celler)
EB18B
EB1820
EB1820L
(15 celler)
EB1824L
(15 celler)
Et genopladeligt batteri vil være varmt lige efter
brugen. Hvis et sådant batteri oplades umiddelbart
efter bruges, vil dets indre substans forringes, og
batterilevetiden vil blive kortere. Lad batteriet være
og oplad det, når det har kølet af i et stykke tid.
Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg
for, at de er forsvarligt strammede. Er nogen af
skruerne løse, bør de strammes øjeblikkeligt.
Forsømmelse i så henseende kan medføre alvorlig
risiko.
Når opladeapparatet bliver tilsmudset, aftørres det
med en tør, blød klud eller en klud fugtet med
sæbevand.
Brug ikke kloropløsning, benzin eller fortynder, da
plastikken herved opløses.
Dansk
Opladetid
Ca. 180 min.
(ved under 0°C:
Ca. 240 – 360 min.)
Ca. 210 min.
(ved under 0°C:
Ca. 280 – 420 min.)
Ca. 300 min.
(ved under 0°C:
Ca. 400 – 600 min.)
Ca. 360 min.
(ved under 0°C:
Ca. 470 – 720 min.)
34

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UC 9SF

This manual is also suitable for:

Uc 12sfUc 18sfUc 14sf