Download  Print this page

Eb Atitikties Deklaracija - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Padavimas
Slėgis
Maksimalus slėgis
Maitinimas
Įeinančio vandens T°
Maksimalus įeinančio vandens slėgis
Pistoleto stūmos jėga iki maksimalaus slėgio
Variklio izoliacija
Variklio apsauga
Įtampa
Didžiausia leistina tinklo varža
Garso lygis K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Įrenginio vibravimas K = 1,5 M/s
:
Svoris
Makita Corporation (Anjo, Japonija), pareiškia, kad šie Makita įrengimai:
Mechanizmo paskirtis
Modelio Nr/Tipas
Naudojama galia
Atitinka šias Europos Direktyvas:
2006/42/EB, 2006/95/EB, 2002/95/EB, 2002/96/EB, 2004/108/EB, 2000/14/EB
Ir yra pagaminti pagal šiuos standartus ar standartizuotus dokumentus: EN 60335-1; EN
60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11;
EN 60704-1
Techninė dokumentacija yra pas įgaliotą atstovą Europai:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Pagal Direktyvą 2000/14/EB reikalaujama atitikties tikrinimo procedūra atlikta pagal
Priedą V
Nustatytas garso stiprumo lygis L
Užtikrinamas garso stiprumo lygis L
2010m. gruodis 06d.
Kato Tomoyasu
Direktorius
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
-
-
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
2
M/s
kg
LT

EB atitikties deklaracija

Aukšto slėgio plautuvas
HW151
2,5 kW
: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
WA
8,3
14
15
2,5
50
1
22,11
F klasės
IPX5
230/50
-
80,1
88
2,74
26,9
: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132