Download  Print this page

Prohlášení O Shodě Es - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Výkon
Tlak
Maximální tlak
Pøíkon
Vstupní teplota
Maximální vstupní tlak
Síla zpìtného rázu støíkací pistole pøi maximálním tlaku
Izolace motoru
Ochrana motoru
Napìtí
Maximálně přípustná impedance sítě
Hladina zvuku K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Jednotkové vibrace K = 1,5 M/s
:
Hmotnost
My, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japonsko, prohlašujeme, že následující stroj (stroje)
Makita:
Označení stroje
Model. č./typ
Příkon
splňuje následující evropské směrnice:
2006/42/ES, 2006/95/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES
je vyroben podle následujících norem či dokumentů: EN 60335-1; EN 60335-2-79;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Technická dokumentace je uložena u našeho autorizovaného zástupce v Evropě:
Makita International Europe Ltd.
Michigan, Drive, Tongwell
Milton Keynes, MK15 8JD, Velká Británie
Postup
pro
posouzení
byl provedený souladu s Dodatkem V
Změřená hladina hluku L
Zaručená hladina hluku L
06. Prosince 2010
Kato Tomoyasu
Ředitel
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japonsko
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
-
-
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
2
M/s
kg
CS
Prohlášení o shodě ES
Vysokotlaký čistič
HW140
2,3 kW
shody
: 90 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
: 91 dB (A); (K=3 dB(A))
WA
8,3
13
14
2,3
50
1
24,38
Tøída F
IPX5
230/50
0,153
82,68
91
4,83
26,2
požadovaný
podle
Makita Corporation - Japan
směrnice
2000/14/ES

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132