Eg-Verklaring Van Overeenstemming - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Capaciteit
Druk
Maximumdruk
Vermogen
T° Voeding
Maximale voedingsdruk
Afstotingskracht van het pistool bij de maximale druk
Motorisolatie
Motorbescherming
Spanning
Maximum toegelaten netimpedantie
Geluidsdrukniveau K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
Trillingen van het apparaat K = 1,5 M/s
Gewicht
NL
Wij, van Makita Corporation, Banjo, Fichi, Japan, verklaren dat de volgende machine(s)
van Makita:
Benaming van de machine Hogedrukreiniger
Nr. model
Opgenomen vermogen
conform is (zijn) aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG
en gefabriceerd is (zijn) in overeenstemming met de volgende normen of de volgende
gestandaardiseerde documenten: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
De technische documentatie wordt bewaard bij onze bevoegde vertegenwoordiger in
Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
De procedure ter beoordeling van de overeenstemming vereist door richtlijn 2000/14/
EG is uitgevoerd in navolging van Bijlage V
Gemeten geluidsvermogenniveau LPA: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
06 December 2010
Kato Tomoyasu
Directeur
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
-
-
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
2
:
M/s
kg
EG verklaring van overeenstemming
HW151
2,5 kW
8,3
14
15
2,5
50
1
22,11
Klasse F
IPX5
230/50
-
80,1
88
2
2,74
26,9
Makita Corporation - Japan

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Makita HW 151

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132

Table of Contents