Download  Print this page

Ce Megfelelőségi Nyilatkozat - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Teljesítmény
Nyomás
Maximális nyomás
Villamos teljesítmény
Bemen h mérséklet
Maximális bemeneti nyomás
A szórópisztoly maximális ellenereje maximális nyomáson
Motorszigetelés
Motorvédelem
Tápfeszültség
Maximális megengedett hálózati impedancia
Zajszint K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Rezgés K = 1,5 M/s
:
Tömeg
HU
Cégünk, a Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japán nevében kijelentjük, hogy a következ
Makita berendezés(ek):
Gép megnevezése
Modellszám / típus
Teljesítményfelvétel
megfelel a következ EU irányelveknek:
2006/42/EK, 2006/95/EK, 2002/95/EK, 2002/96/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK
Igazoljuk továbbá, hogy a berendezés a következ szabványok szerint került legyártásra:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN
61000-3-11; EN 60704-1
A m szaki dokumentáció európai meghatalmazott képvisel nknél érhet el:
A 2000/14/EK irányelv szerinti megfelel ség vizsgálatára szolgáló eljárást az V. sz.
melléklet szerint végeztük.
Mért hanger szint L
Garantált hanger szint L
2010. december 06.
Kato Tomoyasu
Igazgató
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/perc
MPa
MPa
MPa
V/Hz
dB (A)
dB (A)
M/s
CE megfelelőségi nyilatkozat
Nagynyomású mosóberendezés
HW151
2,5 kW
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
WA
8,3
14
15
kW
2,5
°C
50
1
N
22,11
-
F osztály
-
IPX5
230/50
Ω
-
80,1
88
2
2,74
kg
26,9
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132