Download  Print this page

Deklaracja Zgodności We - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Wydajność tłoczenia
Ciśnienie
Maks. ciśnienie
Moc
Temp. doprowadzanej wody
Maks. ciśnienie doprowadzanej wody
Siła odpychająca pistoletu przy maks. ciśnieniu
Izolacja silnika
Poziom bezpieczeństwa silnika
Napięcie
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci
Poziom głośności K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
Poziom wibracji jednostki głównej K = 1,5 M/s
Ciężar
PL
Producent, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japonia, oświadcza niniejszym, że
następujące urządzenie/-a firmy Makita:
Przeznaczenie maszyny
Nr modelu / Typ
Moc wejściowa
spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich:
2006/42/WE, 2006/95/WE, 2002/95/WE, 2002/96/WE, 2004/108/WE, 2000/14/WE
i są produkowane zgodnie z następującymi normami lub innymi dokumentami
normatywnymi: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Dokumentację techniczną produktu przechowuje nasz autoryzowany przedstawiciel w
Europie:
Makita International Europe Ltd,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Procedura oceny zgodności zgodna z wymaganiami Dyrektywy 2000/14/WE została
przeprowadzona zgodnie z aneksem V.
Mierzony poziom hałasu L
Gwarantowany poziom hałasu L
06. Grudnia 2010 r.
Kato Tomoyasu
Dyrektor
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
22,11
-
Klasa F
-
V/Hz
230/50
Ω
dB (A)
dB (A)
2
2
:
M/s
kg
Deklaracja zgodności WE
Myjka wysokociśnieniowa
HW151
2,5 kW
: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
WA
8,3
14
15
2,5
50
1
IPX5
-
80,1
88
2,74
26,9
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132