Download  Print this page

Vyhlásenie O Zhode Es - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Výstup
Tlak
Maximálny tlak
Výkon
Vstupná teplota
Maximálny vstupný tlak
Odporová sila pištole pri maximálnom tlaku
Izolácia motora
Ochrana motora
Napätia
Maximálne prípustná sieťová impedancia
Úroveň zvuku K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Vibrácie zariadenia K = 1,5 M/s
:
Hmotnosť
My, spoločnosť Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan, vyhlasujeme, že nasledujúce
zariadenia Makita:
Označenie zariadenia
Číslo modelu/typ
Príkon
Výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:
2006/42/ES, 2006/95/ES, 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2004/108/ES, 2000/14/ES
A vyrába sa v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN
60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-
3-11; EN 60704-1
Technická dokumentácia je k dispozícii u nášho autorizovaného zástupcu pre Európu,
ktorým je:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko
Postup hodnotenia zhody vyžadovaný smernicou 2000/14/ES bol v súlade s prílohou V
Nameraná hlučnosť L
Garantovaná maximálna hlučnosť L
06. Decembra 2010
Kato Tomoyasu
Riaditeľ
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japonsko
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
-
-
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
2
M/s
kg
SK
Vyhlásenie o zhode ES
Vysokotlaký čistič
HW151
2,5 kW
: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
PA
WA
8,3
14
15
2,5
50
1
22,11
Trieda F
IPX5
230/50
-
80,1
88
2,74
26,9
: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132