Download  Print this page

Declaraţie De Conformitate Ce - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Debit
Presiune
Presiunea maxim
Putere
T° alimentare
Presiunea de alimentare maxim
For a de respingere a pistolului la presiunea maxim
Izola ie motor
Protec ie motor
Tensiune
Impedan a maxim admis a re elei
Nivel de zgomot K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Vibra ii aparat K = 1,5 M/s
:
Greutate
RO
Noi, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan declar m c urm toarea (urm toarele)
ma in (ma ini) Makita:
Denumirea ma inii Garnitur presiune ridicat
Model Nr. / Tip
Putere la intrare
Este în conformitate cu urm toarele directive europene:
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE
i sunt fabricate în conformitate cu urm toarele standarde sau documente standardizate:
EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 61000-3-11; EN 60704-1
Documenta ia tehnic este de inut de reprezentan a noastr autorizat în Europa, care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
Procedura de evaluare a declara iei de conformitate solicitat de Directiva 2000/14/CE a
fost în concordan cu anexa V
Nivel m surat de putere a sunetului: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
Nivel garantat de putere a sunetului: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
06 Decembrie 2010
Kato Tomoyasu
Director
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/min
MPa
MPa
kW
°C
MPa
N
-
-
V/Hz
Ω
dB (A)
dB (A)
2
M/s
kg
Declaraţie de conformitate CE
HW151
2,5 kW
8,3
14
15
2,5
50
1
22,11
Clasa F
IPX5
230/50
-
80,1
88
2,74
26,9
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132