Download  Print this page

Ef-Konformitetserklæring - Makita HW 151 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kapacitet
Tryk
Maks. tryk
Effekt
Forsyningstemperatur
Maks. forsyningstryk
Pistolens repulsionskraft ved maks. tryk
Motorisolering
Motorbeskyttelse
Spænding
Maksimalt tilladelig netimpedans
Maks. lydtryk K = 3 dB(A) :
L
(EN 60704-1)
PA
L
(EN 60704-1)
WA
2
Apparatets vibrationer K = 1,5 M/s
Vægt
DA
Vi - Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan - erklærer, at følgende Makita maskine/
maskiner:
Maskinbetegnelse
Modelnr.
Effektforbrug
opfylder kravene i følgende EU-direktiver:
2006/42/EF, 2006/95/EF, 2002/95/EF, 2002/96/EF, 2004/108/EF, 2000/14/EF
og er produceret med overholdelse af kravene i følgende standarder eller i følgende
standardiserede dokumenter: EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN
61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-11; EN 60704-1
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoriserede repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Storbritannien
Fremgangsmåden i forbindelse med vurdering af konformiteten jf. direktivet 2000/14/EF
er sket med overholdelse af kravene i bilag V.
Målt lydtryksniveau: 87 dB (A); (K=3 dB(A))
Garanteret lydtryksniveau: 88 dB (A); (K=3 dB(A))
06. December 2010
Kato Tomoyasu
Direktør
Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japan
L/min
MPa
MPa
kW
MPa
V/Hz
dB (A)
dB (A)
:
M/s
kg
EF-konformitetserklæring
Højtryksrenser
HW151
2,5 kW
8,3
14
15
2,5
°C
50
1
N
22,11
-
Klasse F
-
IPX5
230/50
Ω
-
80,1
88
2
2,74
26,9
Makita Corporation - Japan

Advertisement

loading

  Related Content for Makita HW 151

This manual is also suitable for:

Hw 140Hw 112Hw 102Hw 132